การเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าที่เลือก ให้ใช้ตัวเลือกระยะห่างบนแท็บ เค้าโครงหน้า ดังนี้

  1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้า และภายใต้ ระยะห่าง ในกล่อง ก่อน และ หลัง ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อปรับระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้าแต่ละย่อหน้า ดังนี้

    กล่องระยะห่างย่อหน้า

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์ตัวเลขโดยตรงในกล่อง ก่อน หรือ หลังได้อีกด้วย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×