การเปลี่ยนสีของข้อความ

ใน Publisher คุณสามารถเปลี่ยนสีของข้อความได้โดยการเลือกสีจากแบบแผนชุดสีของสิ่งพิมพ์ของคุณหรือโดยการเลือกสีสีอ่อนหรือเฉดสีใหม่ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเปลี่ยนสีอ่อนจากสีฟ้าเข้มถึงสีน้ำเงินโดยการเพิ่มสีขาวหรือคุณสามารถเปลี่ยนเฉดสีจากสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีน้ำเงินสีดำโดยการเพิ่มสีดำ

นำสีจากชุดแบบสีไปใช้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บเครื่องมือกล่องข้อความให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์
  ปุ่ม สีของข้อความใน Publisher 2010

 3. เลือกสีที่คุณต้องการจากชุดแบบสี

นำสีใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในชุดแบบสีไปใช้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บเครื่องมือกล่องข้อความให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์
  ปุ่ม สีของข้อความใน Publisher 2010

 3. เลือกสีเพิ่มเติม

 4. ในกล่องโต้ตอบสีให้เลือกสีที่คุณต้องการจากแท็บมาตรฐานแท็บแบบกำหนดเองหรือแท็บ® PANTONE

  หมายเหตุ: สี® PANTONE ที่แสดงอาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุของ PANTONE ตรวจสอบสิ่งพิมพ์สี PANTONE ปัจจุบันสำหรับสีที่ถูกต้อง ® PANTONE และอื่นๆ Pantone, Inc. เครื่องหมายการค้าเป็นคุณสมบัติของ Pantone, Inc. © Pantone, Inc., ๒๐๐๗

 5. เลือก ตกลง

Publisher จะนำสีไปใช้กับข้อความที่เลือกและเพิ่มลงในสีฟอนต์และสีเติมสี

นำสีอ่อนหรือเฉดสีไปใช้

คุณสามารถเปลี่ยนสีของข้อความจากนั้นปรับแต่งสีที่มีการย้อมสีหรือการแรเงา อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถเติมสีด้วยรูปแบบ (เช่นเส้นตามแนวนอนหรือแนวตั้งซ้ำกัน) พื้นผิว (เช่นข้าวไม้แบบจำลอง) หรือการไล่ระดับสี (เช่นความคืบหน้าจากสีเทาอ่อนเป็นสีเทาเข้ม)

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บเครื่องมือกล่องข้อความให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์
  ปุ่ม สีของข้อความใน Publisher 2010

 3. เลือกสีอ่อน

 4. ในรายการสีพื้นฐานให้เลือกสีที่คุณต้องการใช้เป็นสีพื้นฐานสำหรับสีอ่อนหรือเฉดสี

  หมายเหตุ: สีปัจจุบันของข้อความที่คุณเลือกจะแสดงเป็นสีพื้นฐาน

 5. ภายใต้สีอ่อน/เฉดสีให้เลือกสีอ่อนหรือเงาที่คุณต้องการ

 6. เลือก ตกลง

Publisher นำสีอ่อนหรือเงาไปใช้กับข้อความที่เลือกและเพิ่มลงในสีฟอนต์และสีเติมสี

นำสีจากชุดแบบสีไปใช้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บเครื่องมือกล่องข้อความให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์
  ปุ่ม สีของข้อความใน Publisher 2010

 3. เลือกสีที่คุณต้องการจากชุดแบบสี

นำสีใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในชุดแบบสีไปใช้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บเครื่องมือกล่องข้อความให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์
  ปุ่ม สีของข้อความใน Publisher 2010

 3. เลือกสีเพิ่มเติม

 4. ในกล่องโต้ตอบสีให้เลือกสีที่คุณต้องการจากแท็บมาตรฐานแท็บแบบกำหนดเองหรือแท็บ® PANTONE

  หมายเหตุ: สี® PANTONE ที่แสดงอาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุของ PANTONE ตรวจสอบสิ่งพิมพ์สี PANTONE ปัจจุบันสำหรับสีที่ถูกต้อง ® PANTONE และอื่นๆ Pantone, Inc. เครื่องหมายการค้าเป็นคุณสมบัติของ Pantone, Inc. © Pantone, Inc., ๒๐๐๗

 5. เลือก ตกลง

Publisher จะนำสีไปใช้กับข้อความที่เลือกและเพิ่มลงในสีฟอนต์และสีเติมสี

นำสีอ่อนหรือเฉดสีไปใช้

คุณสามารถเปลี่ยนสีของข้อความจากนั้นปรับแต่งสีที่มีการย้อมสีหรือการแรเงา อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถเติมสีด้วยรูปแบบ (เช่นเส้นตามแนวนอนหรือแนวตั้งซ้ำกัน) พื้นผิว (เช่นข้าวไม้แบบจำลอง) หรือการไล่ระดับสี (เช่นความคืบหน้าจากสีเทาอ่อนเป็นสีเทาเข้ม)

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บเครื่องมือกล่องข้อความให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์
  ปุ่ม สีของข้อความใน Publisher 2010

 3. เลือกเติมเอฟเฟ็กต์

 4. ในรายการสีพื้นฐานให้เลือกสีที่คุณต้องการใช้เป็นสีพื้นฐานสำหรับสีอ่อนหรือเฉดสี

  หมายเหตุ: สีปัจจุบันของข้อความที่คุณเลือกจะแสดงเป็นสีพื้นฐาน

 5. ภายใต้สีอ่อน/เฉดสีให้เลือกสีอ่อนหรือเงาที่คุณต้องการ

 6. เลือก ตกลง

Publisher นำสีอ่อนหรือเงาไปใช้กับข้อความที่เลือกและเพิ่มลงในสีฟอนต์และสีเติมสี

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×