การเปิดหรือปิดใช้งานการตรวจการสะกด

คุณกำลังพิมพ์แล้วทำสิ่งที่ผิดพลาด และคุณเห็นขีดเส้นใต้หยักสีแดง

คำที่สะกดผิดสองสามคำ

คุณแก้ไขข้อผิดพลาด แต่ทำให้คุณลืมลำดับงานหรือแนวคิดของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนดังกล่าว คุณสามารถปิดการตรวจสอบการสะกด จากนั้นตรวจสอบการสะกดด้วยตนเองเมื่อคุณขียนเสร็จสิ้น วิธีการมีดังนี้

คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร ล้างกล่อง ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์ แล้วคลิก ตกลง

ตัวเลือกการตรวจการสะกดขณะพิมพ์

เมื่อต้องการเปิดการตรวจสอบการสะกดอีกครั้ง ให้ทำซ้ำกระบวนการแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะที่คุณพิมพ์

เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดด้วยตนเอง ให้คลิก ตรวจสอบ > การสะกดและไวยากรณ์

คำสั่งตรวจการสะกดและไวยากรณ์

แต่อย่าลืมเรียกใช้การตรวจสอบการสะกด ข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์อาจทำให้ผู้อื่นประเมินคุณภาพด้านการสื่อสารของคุณด้อยลงอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกับหัวหน้างาน ครู หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×