การเปิดหรือปิดใช้งานหมายเลขสัปดาห์ในมุมมองเดือนและตัวนำทางวันที่

หมายเลขสัปดาห์สามารถปรากฏในมุมมองเดือนปฏิทินและบนตัวนำทางวันที่ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ หมายเลขสัปดาห์จะเริ่มต้นใหม่เมื่อเริ่มปีใหม่ของแต่ละปี ตามค่าเริ่มต้นแล้ว หมายเลขสัปดาห์จะถูกปิดใช้งานไว้

เมื่อต้องการเปิดหมายเลขสัปดาห์ให้เปลี่ยนการตั้งค่าหมายเลขสัปดาห์ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก ปฏิทิน

  4. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหมายเลขสัปดาห์ในมุมมองเดือนและตัวนำทางวันที่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×