ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การเปิดและปิดการปรับข้อความให้พอดีอัตโนมัติ

คุณสามารถให้ Publisher ปรับขนาดข้อความของคุณโดยอัตโนมัติให้พอดีกับกล่องข้อความเมื่อกล่องข้อความไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องข้อความอื่น

เปิดใช้งานการปรับข้อความให้พอดี

 1. คลิกในกล่องข้อความ

 2. คลิกแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือ กล่องข้อความ แล้วคลิก จัดข้อความให้พอดี

  คลิก จัดข้อความให้พอดี

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย่อหรือขยายข้อความให้พอดีกับกล่องข้อความเมื่อคุณปรับขนาดหรือพิมพ์กล่อง ให้คลิกพอดี

  • เมื่อต้องการลดขนาดพอยต์ของข้อความจนกว่าจะไม่มีข้อความที่ยาวเกิน ให้คลิก ลด ขนาดข้อความเมื่อข้อความยาวเกิน

ปิดการปรับข้อความให้พอดี

ถ้าข้อความของคุณเปลี่ยนขนาดตามที่คุณพิมพ์ หรือเมื่อคุณปรับขนาดกล่องข้อความ คุณได้เปิดใช้งาน ปรับ ข้อความพอดีอัตโนมัติไว้ ต่อไปนี้คือวิธีการปิดใช้งานเพื่อให้ข้อความมีขนาดเหมือนเดิม

 1. คลิกในกล่องข้อความ

 2. คลิกแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือ กล่องข้อความ แล้วคลิก จัดข้อความให้พอดี

  คลิก จัดข้อความให้พอดี

 3. คลิก ไม่ต้องปรับพอดีอัตโนมัติ

เมื่อการปรับข้อความให้พอดีอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน ขนาดฟอนต์จะยังคงเหมือนเดิมเมื่อใดก็ตามที่คุณปรับขนาดกล่องข้อความ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×