การเปิด PDF ใน Word

เมื่อต้องการเปิดไฟล์ PDF โดยไม่ต้องแปลงไฟล์เป็นเอกสาร Word ให้เปิดไฟล์ได้โดยตรงจากทุกที่ที่จัดเก็บไฟล์ (ตัวอย่างเช่น ดับเบิลคลิกไฟล์ PDF ในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ)

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการแก้ไขไฟล์ PDF ให้ทำต่อไปและเปิดใน Word Word จะสร้างสำเนาของ PDF แปลงไฟล์เป็นเอกสาร Word และพยายามจับคู่เค้าโครงของ PDF ต้นฉบับ คุณมักจะมีไฟล์ PDF ต้นฉบับ ในกรณีที่คุณไม่ต้องการเก็บเวอร์ชันที่ Word แปลง

การแปลงจาก PDF เป็น Word จะใช้ได้ดีที่สุดกับไฟล์ที่ส่วนใหญ่เป็นข้อความ—ตัวอย่างเช่น เอกสารทางธุรกิจ กฎหมาย หรือวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อคุณเปิดไฟล์ PDF ใน Word ซึ่งอาจไม่ได้ดูเหมือนกับ PDF ทุกประการ

ถ้า PDF มีแผนภูมิ หรือกราฟิกอื่นๆ เป็นส่วนใหญ่ ทั้งหน้าอาจแสดงขึ้นเป็นรูปภาพ ในกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อความได้

บางครั้ง Word ตรวจไม่พบองค์ประกอบ และเวอร์ชัน Word จึงไม่ตรงตามไฟล์ PDF ต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น ถ้า Word ไม่รู้จักท้ายกระดาษ Word จะถือว่าท้ายกระดาษเป็นข้อความปกติและอาจไม่ได้วางท้ายกระดาษที่ด้านล่างของหน้านั้น

องค์ประกอบของเอกสารที่แปลงได้ไม่ดี

บางองค์ประกอบเรียกได้ว่าเป็นปัญหาเมื่อแปลงจากรูปแบบ PDF เป็น Word ถ้า PDF มีสิ่งเหล่านี้ คุณอาจต้องการเปิดโดยตรงแทนที่จะแปลงเป็นเอกสาร Word:

 • ตารางที่มีช่องว่างระหว่างเซลล์

 • สีของหน้าและเส้นขอบหน้ากระดาษ

 • การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

 • เฟรม

 • เชิงอรรถที่ยาวเกินหนึ่งหน้า

 • อ้างอิงท้ายเรื่อง

 • เสียง วิดีโอและองค์ประกอบ PDF ที่ใช้งานอยู่

 • บุ๊กมาร์ก PDF

 • แท็ก PDF

 • ข้อคิดเห็น PDF

 • เอฟเฟ็กต์ของฟอนต์ เช่น เรืองแสง หรือเงา (ในไฟล์ Word เอฟเฟ็กต์จะถูกแทนด้วยกราฟิก)

การแปลงทำงานอย่างไร

PDF เป็นรูปแบบไฟล์ที่คงที่ ซึ่งหมายความว่า ไฟล์จะเก็บตำแหน่งที่ตั้งของข้อความ รูปภาพ และกราฟิกแบบเวกเตอร์บนหน้าไว้ แต่ไม่จำเป็นว่าต้องเก็บความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วย PDF ส่วนใหญ่ จะไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบเนื้อหาทางโครงสร้าง เช่นย่อหน้า ตาราง หรือคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น PDF จะเก็บตารางเป็นชุดของเส้นบรรทัดต่างๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับเนื้อหาในเซลล์ตาราง

โปรแกรมที่แตกต่างกันจะแทนเนื้อหาโดยใช้โครงสร้างในไฟล์ PDF ที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น PDF อาจมีข้อความ กราฟิก และรูปที่ไม่ปรากฏให้เห็น ที่อาจใช้ขอบเขตของข้อความที่แตกต่างกัน แต่คุณจะไม่เห็นความแตกต่างเหล่านั้นเมื่อคุณดู PDF ในตัวอ่าน

เมื่อคุณเปิดไฟล์ PDF ใน Word โปรแกรม Word จะใช้ระบบกฎที่ซับซ้อนเพื่อระบุสิ่งที่วัตถุใน Word (เช่น หัวเรื่อง รายการ ตาราง และอื่นๆ) สามารถใช้แทน PDF ต้นฉบับได้ดีที่สุดและตำแหน่งที่จะวางวัตถุเหล่านี้ในเอกสาร Word

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×