การเพิ่มการเรียกดูเว็บลงในฟอร์ม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Access มีตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ใหม่ ที่อนุญาตให้คุณสามารถแสดงเว็บเพจบนฟอร์มได้ คุณสามารถลิงก์ตัวควบคุมไปยังเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมในฐานข้อมูลของคุณ เพื่อกำหนดว่าจะให้หน้าใดแสดงแบบไดนามิก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ข้อมูลของที่อยู่ในฐานข้อมูลเพื่อสร้างแผนที่แบบกำหนดเองบนไซต์การจัดทำแผนที่บนอินเทอร์เน็ต หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายการบนเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายได้

หมายเหตุ:  บทความนี้ใช้ไม่ได้กับเว็บแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลประเภทที่คุณออกแบบด้วย Access และเผยแพร่แบบออนไลน์

การเพิ่มตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ลงในฟอร์ม

การเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดของตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

การปรับเปลี่ยนแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

การเพิ่มตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ลงในฟอร์ม

การเพิ่มตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ลงในฟอร์มจะคล้ายกับขั้นตอนในการเพิ่มตัวควบคุมอื่นๆ เช่น กล่องข้อความหรือปุ่มคำสั่ง ข้อแตกต่างที่สำคัญจะอยู่ที่วิธีที่คุณใช้สร้างแหล่งตัวควบคุมสำหรับตัวควบคุม แทนที่จะเป็นนิพจน์หรือชื่อวัตถุ แหล่งตัวควบคุมสำหรับตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์จะเป็น URL ของเว็บเพจ เริ่มต้นโดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มที่คุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

 3. วางตัวชี้ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้มีตัวควบคุม แล้วคลิกเพื่อวางตัวควบคุม

  Access จะเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์

  แทรกกล่องโต้ตอบไฮเปอร์ลิงก์

  คุณสามารถพิมพ์ URL หลัก เส้นทาง และพารามิเตอร์ลงในกล่องได้โดยตรง แต่วิธีที่ง่ายที่สุดในการใส่ URL คือการเรียกดูไซต์ คัดลอกที่อยู่ แล้วให้ Access แยกวิเคราะห์ที่อยู่เป็นคอมโพเนนต์ส่วนต่างๆ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จ

 4. คลิกปุ่ม เรียกดูเว็บ ที่ด้านขวาของกล่อง ที่อยู่

 5. ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปยังหน้าที่คุณต้องการให้แสดงในตัวควบคุม ถ้าหน้าที่คุณต้องการให้แสดงเป็นหน้า "ผลลัพธ์" ของโปรแกรมค้นหา ทำให้หน้านั้นแสดงด้วยการใส่คำค้นหาทั่วไปและทำการค้นหาคำนั้น

 6. เมื่อหน้าที่คุณต้องการแสดงขึ้นในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้คัดลอก URL จากแถบที่อยู่แล้วปิดเบราว์เซอร์

 7. ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ให้วาง URL ลงในกล่อง ที่อยู่ จากนั้นให้กดแป้น TAB

  Access จะล้างกล่อง ที่อยู่ แล้วแยก URL ลงในกล่องที่เหมาะสมนั่นคือ URL หลักเส้นทาง และ พารามิเตอร์ URL แบบเต็มจะแสดงในกล่องที่อยู่ด้านล่างรายการ เส้นทาง และ พารามิเตอร์

 8. ถ้าคุณต้องการแสดงเว็บเพจเดียวกันเสมอโดยไม่คำนึงว่าข้อมูลใดจะแสดงบนฟอร์ม ให้คลิก ตกลง ในกล่อง แทรกไฮเปอร์ลิงก์ และดำเนินการต่อใน ส่วนถัดไป ถ้าไม่ใช่ ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 9. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้ URL ของตัวควบคุมเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่แสดงอยู่บนฟอร์มของคุณ คุณต้องแทนที่คอมโพเนนต์ URL ที่เหมาะสมด้วยนิพจน์ที่อ้างอิงไปยังตัวควบคุมที่เหมาะสมบนฟอร์ม สำหรับแต่ละคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการแทนที่ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกเส้นทางหรือพารามิเตอร์ที่คุณต้องการแทนที่ แล้วคลิกปุ่มสร้าง รูปปุ่ม

  2. ในกล่องโต้ตอบตัวสร้างนิพจน์ ถ้ารายการองค์ประกอบไม่ได้แสดงอยู่ ให้คลิก เพิ่มเติม >> เพื่อแสดงขึ้นมา

  3. ในรายการองค์ประกอบ ให้ค้นหาตัวควบคุมที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้แทนที่เส้นทางหรือพารามิเตอร์นั้น แล้วดับเบิลคลิกที่ตัวควบคุมเพื่อเพิ่มตัวควบคุมนั้นลงในกล่องนิพจน์

  4. ถ้ามีการคำนวณอื่นๆ ที่ต้องใช้ค่า ให้เพิ่มตัวดำเนินการและองค์ประกอบนิพจน์ที่จำเป็น แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดตัวสร้างนิพจน์

 10. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์

ถ้าคุณเจอปัญหาในการสร้าง URL ที่ถูกต้องสำหรับไซต์ใดไซต์หนึ่ง คุณอาจจำเป็นต้องศึกษาวิธีใช้หรือติดต่อหน้าการสนับสนุนของไซต์นั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง URL

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนิพจน์ ดูบทความสร้างนิพจน์หรือใช้ตัวสร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดของตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

เมื่อคุณวางตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์บนฟอร์มเป็นครั้งแรก ตัวควบคุมอาจใช้พื้นที่เซลล์ค่อนข้างน้อยในเค้าโครง ส่วนใหญ่แล้ว คุณจะต้องปรับเค้าโครงเพื่อให้แสดงเว็บเพจได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีเริ่มต้นที่ดีคือการผสานเซลล์ที่มีตัวควบคุมกับเซลล์ว่างที่อยู่ติดกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

 2. กดแป้น CTRL ค้างไว้และเลือกเซลล์ว่างเซลล์ใดก็ได้ที่อยู่ติดกันซึ่งคุณต้องการให้ตัวควบคุมอยู่

 3. บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม ผสาน/แยก ให้คลิก ผสาน

 4. ปรับขนาดเซลล์ผลลัพธ์ด้วยการเลือกเซลล์นั้น และลากขอบของเซลล์จนกว่าจะได้ขนาดที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การปรับเปลี่ยนแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

หลังจากเพิ่มตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ลงในฟอร์มแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนแหล่งตัวควบคุม (URL) เพิ่มเติม ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ เพื่อให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงได้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มที่มีตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกขวาที่ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ แล้วคลิก สร้างไฮเปอร์ลิงก์

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับคอมโพเนนต์ URL แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×