ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในสไลด์ได้โดยการสร้างลงใน PowerPoint คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจาก Word หรือ Excel

ไม่สามารถแปลงข้อความสไลด์ที่มีอยู่เป็นตารางได้ แทรกตารางเปล่า แล้วเพิ่มข้อความลงในตารางนั้น

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

53 วินาที

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง

  แสดงตัวเลือก ตาราง ในแท็บ แทรก บน Ribbon ใน PowerPoint

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้เมาส์เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  • เลือก แทรกตาราง แล้วใส่จำนวนในรายการ จำนวนคอลัมน์ และ จำนวนแถว

   แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ใน PowerPoint

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ หลังจากใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่ต่อจากแถวสุดท้ายของตารางอย่างรวดเร็ว ให้คลิกภายในเซลล์สุดท้ายในตารางแถวสุดท้าย แล้วกดปุ่ม TAB

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ จากนั้นคลิก แทรก บนแถบเครื่องมือขนาดย่อ แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถวหรือคอลัมน์

  • เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ จากนั้นคลิก ลบ บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการลบ

ด้านบนของหน้า

 1. ใน Word ให้คลิกตารางที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นไปที่ เค้าโครง > เลือก > เลือกตาราง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือก คัดลอก

 3. ในงานนำเสนอ PowerPoint ให้เลือกสไลด์ที่ต้องการคัดลอกตารางลงไป จากนั้นในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณลงบนเวิร์กชีต Excel หรือเอกสาร Word ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

 1. เมื่อต้องการคัดลอกกลุ่มของเซลล์จากเวิร์กชีต Excel ให้คลิกเซลล์บนซ้ายสุดของกลุ่มเซลล์นั้น แล้วลากเพื่อเลือกแถวและคอลัมน์ที่ต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือก คัดลอก

 3. ในงานนำเสนอ PowerPoint ให้เลือกสไลด์ที่ต้องการคัดลอกตารางลงไป จากนั้นในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณลงบนเวิร์กชีต Excel หรือเอกสาร Word ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

เมื่อคุณแทรกสเปรดชีต Excel ลงในงานนําเสนอของคุณ สเปรดชีตจะกลายเป็นวัตถุฝังตัว OLE ถ้าคุณเปลี่ยน ธีม (สี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์) ของงานนําเสนอของคุณ ธีมจะไม่อัปเดตสเปรดชีตที่คุณแทรกจาก Excel นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถแก้ไขตารางโดยใช้ตัวเลือกใน PowerPoint ได้

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการแทรกสเปรดชีต Excel

 2. ไปที่ แทรก > ตาราง แล้วเลือก สเปรดชีต Excel

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ

  หลังจากใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีต Excel หลังจากที่คุณยกเลิกการเลือกแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตาราง

หลังจากที่คุณเพิ่มตารางลงในงานนําเสนอของคุณ แล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือตารางใน PowerPoint เพื่อทําการจัดรูปแบบ สไตล์ หรือการเปลี่ยนแปลงชนิดอื่นๆ ของตารางได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแก้ไขสิ่งที่คุณเพิ่มลงในงานนําเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้ดู เปลี่ยนลักษณะของตาราง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

การเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในสไลด์ เพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์ออก และนําการจัดรูปแบบตารางพื้นฐานไปใช้ใน PowerPoint 2016 for Mac

แทรกตาราง

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ตาราง

 3. บนเมนู แทรกตาราง ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือเส้นตารางจนกว่าคุณจะเน้นจํานวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการ แล้วคลิกเพื่อแทรกตารางของคุณ

   การแทรกตารางด้วยเส้นตาราง

  • คลิก แทรกตาราง แล้วใส่ตัวเลขในกล่อง จํานวนคอลัมน์ และ จํานวนแถว

   ตัวเลือกเมนู แทรกตาราง

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ แล้วใส่ข้อความของคุณ หลังจากใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่ต่อจากแถวสุดท้ายของตารางอย่างรวดเร็ว ให้คลิกภายในเซลล์สุดท้ายในตารางแถวสุดท้าย แล้วกดปุ่ม TAB

 • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์หรือแถว ให้กด Ctrl+คลิก หรือคลิกขวาที่เซลล์ ชี้ไปที่ แทรก แล้วเลือกตัวเลือก

 • เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ ให้กด Ctrl+คลิก หรือคลิกขวาที่เซลล์ ชี้ไปที่ ลบ แล้วเลือกตัวเลือก

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในสไลด์ได้โดยการสร้างลงใน PowerPoint สำหรับเว็บ คุณยังสามารถคัดลอกและวางจาก Word สำหรับเว็บOutlook บนเว็บ หรือ Office เดสก์ท็อปแอป (WordExcelPowerPoint )

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง

 3. ในตารางแบบดรอปดาวน์ ให้ใช้เมาส์เพื่อเลือกจํานวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  บนแท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง

  ตารางเปล่าจะถูกเพิ่มลงในสไลด์

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ หลังจากใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

  • เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่ต่อจากแถวสุดท้ายของตารางอย่างรวดเร็ว ให้คลิกภายในเซลล์สุดท้ายในตารางแถวสุดท้าย แล้วกดปุ่ม TAB

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ จากนั้นคลิก แทรก บนแถบเครื่องมือขนาดย่อ แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถวหรือคอลัมน์

  • เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ จากนั้นคลิก ลบ บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการลบ

 1. ใน Word สำหรับเว็บ ให้คลิกตารางที่คุณต้องการคัดลอก แล้วไปที่ เค้าโครง > เลือก> เลือกตาราง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือก คัดลอก

 3. ในงานนําเสนอ PowerPoint สำหรับเว็บ ของคุณ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการคัดลอกตารางไป จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนําเสนอ PowerPoint สำหรับเว็บ ลงในเอกสาร Word สำหรับเว็บ ได้

คุณสามารถคัดลอกกลุ่มของเซลล์หรือทั้งเวิร์กชีตจาก Excel สำหรับเว็บ ลงใน PowerPoint สำหรับเว็บ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×