ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเพิ่มที่ติดต่อ

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

มีวิธีมากมายที่คุณต้องทำเพื่อให้รายการที่ติดต่อของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บทความนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบที่ติดต่อของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้นหาบุคคลที่คุณต้องติดต่อด้วยได้อย่างง่ายดาย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาบุคคล

เลือกที่ติดต่อหลายรายการ

เพิ่มบุคคลภายนอกบริษัทของคุณลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

จัดระเบียบที่ติดต่อ

การตรึงหรือถอนการตรึงที่ติดต่อที่ใช้บ่อยไว้ที่ด้านบนของกลุ่ม

การสร้างกลุ่ม

เรียงลำดับและแสดงที่ติดต่อของคุณ

การเรียงลำดับที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ

การเปลี่ยนลักษณะของรายการที่ติดต่อของคุณ

การเปลี่ยนวิธีแสดงที่ติดต่อของ Lync

การดูที่ติดต่อตามความสัมพันธ์ส่วนตัว (เดิมเรียกว่าระดับการเข้าถึง)

ย้าย คัดลอก และเอาที่ติดต่อออก

ดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

แท็กที่ติดต่อ

ค้นหาบุคคล

แถบค้นหาจะอยู่ในรายการที่ติดต่อ ภายใต้ไอคอน ที่ติดต่อ และในมุมมองโทรศัพท์ ภายใต้ไอคอน โทรศัพท์ คุณสามารถค้นหาชื่อบุคคลหรือทักษะ (ตำแหน่งงานที่ทำ) ได้

ค้นหาที่ติดต่อ

 • ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อ นามแฝงอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อของกลุ่มการแจกจ่ายหรือนามแฝงได้ ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online จะแสดงผลลัพธ์ขณะที่คุณพิมพ์ ถ้าที่ติดต่อหรือกลุ่มมากกว่าหนึ่งรายการปรากฏขึ้น คนที่อยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของรายการ ที่ติดต่อและไม่ใช่ที่ติดต่อทั้งหมดจะมีแถบสถานะเป็นแนวตั้งทางซ้ายรูปของบุคคล และจะระบุถึงการแสดงตน เช่น ว่าง ออฟไลน์ และไม่ว่าง

 • ถ้าบริษัทของคุณใช้ Microsoft SharePoint Services ปุ่ม ชื่อ และ ทักษะ จะปรากฏขึ้นด้านล่างแถบค้นหา คุณสามารถค้นหาโดยใช้คำสำคัญ เช่น ตำแหน่งงานที่ทำหรือความเชี่ยวชาญ คลิก ทักษะ เพื่อดูบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญหรือตำแหน่งงานที่ทำเหมือนกัน คลิก X ในแถบค้นหาเพื่อกลับไปยังรายการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

เลือกที่ติดต่อหลายรายการ

ในบางครั้ง การเลือกที่ติดต่อหลายรายการในครั้งเดียวจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังรวบรวมการเชิญเข้าร่วมการประชุม

 • เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อหลายรายการที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกที่ติดต่อเหล่านั้น

 • สำหรับที่ติดต่อที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกหรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก

ด้านบนของหน้า

เพิ่มบุคคลภายนอกบริษัทของคุณลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

Lync Online สามารถแสดงข้อมูลการแสดงตนของที่ติดต่อที่ใช้บริการอีเมล เช่น เครือข่าย Windows Live ของบริการอินเทอร์เน็ต (รวมถึง MSN และ Hotmail) และที่ได้เชื่อมต่อกับ Lync ผู้ใช้ภายนอก (ผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกบริษัทของคุณ) เหล่านี้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ข้อมูลการแสดงตนร่วมกัน ทำการโทรด้วย Lync และจัดการการประชุมทางวิดีโอได้

 1. เปิด Lync และในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการจะเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

 2. ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+)

 3. เลือกกลุ่มที่ติดต่อที่คุณต้องการจะวางที่ติดต่อเอาไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มใหม่ได้ในขณะนี้ โดยพิมพ์ชื่อด้านข้างเขตข้อมูล เพิ่มลงในกลุ่มใหม่

ผู้ใช้บางคนมีบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีบริการที่ไม่ได้ติดต่อกับ Lync แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มผู้ใช้เหล่านี้ลงในรายการที่ติดต่อของคุณได้ในแบบเดียวกันกับที่คุณเพิ่มผู้ใช้ภายนอกก็ตาม แต่คุณจะไม่เห็นข้อมูลการแสดงตน

ผู้ใช้อื่นเข้าสู่ระบบไซต์ที่เป็นแบบภายนอกโดยใช้ ID ผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) ที่ไม่ใช่แบบภายนอก ในกรณีนี้ ให้ใช้รูปแบบ user(unfederated.com)@federatedcompany.com เมื่อคุณเพิ่มที่ติดต่อ วิธีนี้จะแสดงการแสดงตนของผู้ใช้เหล่านี้ใน Lync ตัวอย่างเช่น MrContoso(gmail.com)@msn.com

ด้านบนของหน้า

จัดระเบียบที่ติดต่อ

เมื่อคุณพบที่ติดต่อที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มบุคคลเหล่านั้นลงในกลุ่มที่ติดต่อเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นในครั้งถัดไป Lync จะใส่ข้อมูลใน ที่ติดต่อที่ใช้บ่อย โดยอัตโนมัติโดยยึดตามที่ติดต่อ 10 รายการที่คุณมีการสนทนาด้วยบ่อยที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถ "ตรึง" ที่ติดต่อที่สำคัญมากที่สุดของคุณไว้ที่ด้านบนของกลุ่มสำหรับการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดย Lync จะใส่รายการที่ตรึงนี้ที่มีสมาชิกทีมของคุณไว้ล่วงหน้า

การตรึงหรือถอนการตรึงที่ติดต่อที่ใช้บ่อยไว้ที่ด้านบนของกลุ่ม

เมื่อต้องการตรึงหรือถอนการตรึงที่ติดต่อที่ใช้บ่อย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เปิด Lync และในรายการที่ติดต่อของคุณ คลิกขวาที่บุคคล แล้วคลิก ตรึงลงในที่ติดต่อที่ใช้บ่อย

 • เมื่อต้องการถอนการตรึงที่ติดต่อ ให้คลิกขวา แล้วคลิก ถอนการตรึงจากที่ติดต่อที่ใช้บ่อย

การสร้างกลุ่ม

 1. เปิด Lync และในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มใดก็ได้ (ตัวอย่างเช่น ที่ติดต่อที่ใช้บ่อย แล้วคลิก สร้างกลุ่มใหม่ แล้วตั้งชื่อกลุ่ม

Communicator

 1. เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในกลุ่มใหม่ ให้ค้นหาที่ติดต่อ ชี้ไปที่ชื่อที่ติดต่อในผลลัพธ์การค้นหา แล้วคลิกที่เครื่องหมายบวก (+) หรือ คลิกขวาที่ที่ติดต่อในผลลัพธ์การค้นหา คลิก เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ แล้วคลิกชื่อกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับและแสดงที่ติดต่อของคุณ

คุณสามารถเรียงลำดับที่ติดต่อของคุณได้โดยใช้

 • ปุ่ม กลุ่ม สถานะ และ ความสัมพันธ์

 • ตัวเลือก ชื่อที่แสดง หรือ ความพร้อมใช้งาน

การเรียงลำดับที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ

 1. เมื่อต้องการดูที่ติดต่อในกลุ่มเริ่มต้น (รวมทั้ง ที่ติดต่อที่ใช้บ่อย และ ที่ติดต่ออื่น) นอกจากกลุ่มใดๆ ที่คุณสร้าง ให้คลิก กลุ่ม

เรียงลำดับที่ติดต่อตามกลุ่ม

 1. ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับที่ติดต่อตามสถานะปัจจุบัน (ออนไลน์ ไม่อยู่ ไม่ทราบ และไม่พร้อมใช้งาน) ให้คลิก สถานะ

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับที่ติดต่อตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของบุคคลนั้น ให้คลิก ความสัมพันธ์

  • เมื่อต้องการดูคำอธิบายว่าความสัมพันธ์ต่างๆ คืออะไร ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนลักษณะของรายการที่ติดต่อของคุณ

 • คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ตัวเลือกการแสดง ด้านล่างแถบค้นหาเพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกเค้าโครง

เรียงลำดับตามชื่อที่แสดง

ตัวเลือกต่างๆ จะปรากฏในเมนูโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เรียงลำดับที่ติดต่อของคุณอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะแสดง "ชื่อที่เรียกง่าย" แทนที่จะแสดงชื่ออีเมล หรือแสดงรายละเอียดสถานะ แทนที่จะแสดงเฉพาะชื่อเท่านั้น ถ้าบริษัทของคุณได้เปิดใช้งานการแสดงรูปภาพที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงรูปภาพหรือไม่ ซึ่งจะกำหนดว่าที่ติดต่อมากเท่าใดจะพอดีกับหน้าต่าง (ถ้าคุณไม่แสดงรูปภาพ จะมีตัวเลือกระหว่างชื่อเท่านั้นในหนึ่งบรรทัด หรือชื่อและรายละเอียดในบรรทัดที่สอง)

หมายเหตุ:  คุณยังสามารถปิดรูปภาพทุกที่ใน Lync ได้ด้วยการคลิก รูปภาพของฉัน ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าตัวเลือกรูปภาพของฉัน

การเปลี่ยนวิธีแสดงที่ติดต่อของ Lync

 1. ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกการแสดง ด้านล่างแถบค้นหาเมื่อต้องการสลับระหว่างหนึ่งบรรทัดและสองบรรทัดของข้อมูลต่อที่ติดต่อ ถ้าบริษัทของคุณใช้รูปถ่ายของที่ติดต่อ มุมมองแบบสองบรรทัดจะแสดงรูปถ่าย

 2. สำหรับทางเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ข้าง ตัวเลือกการแสดง เพื่อเปิดเมนู ตัวเลือกเค้าโครง

การดูที่ติดต่อตามความสัมพันธ์ส่วนตัว (เดิมเรียกว่าระดับการเข้าถึง)

 • ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกปุ่ม ความสัมพันธ์ ด้านล่างแถบค้นหา

เมื่อต้องการทำความเข้าใจข้อมูลการแสดงตนที่แสดงสำหรับความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ละรายการ ให้ดูที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ด้านบนของหน้า

ย้าย คัดลอก และเอาที่ติดต่อออก

ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อย้าย คัดลอก และเอาที่ติดต่อออก

 • เมื่อต้องการย้ายที่ติดต่อไปยังกลุ่มอื่น ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ ชี้ไปที่ ย้ายที่ติดต่อไปยัง แล้วคลิกกลุ่มที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการคัดลอกที่ติดต่อไปยังกลุ่มอื่น ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ คลิก คัดลอก คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการ แล้วคลิก วาง

 • เมื่อต้องการเอาที่ติดต่อออกจากกลุ่ม ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วคลิก เอาออกจากกลุ่ม

 • เมื่อต้องการเอาที่ติดต่อออกทั้งหมด ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วคลิก เอาออกจากรายการที่ติดต่อ

หมายเหตุ:  วิธีการย้ายและคัดลอกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูที่ติดต่ออย่างไร (ตามกลุ่ม สถานะ หรือความสัมพันธ์) โปรดทราบว่าการลากที่ติดต่อระหว่างกลุ่มความสัมพันธ์ส่วนตัวจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ส่วนตัวของที่ติดต่อดังกล่าว

ด้านบนของหน้า

ดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

คุณจะสามารถดูกำหนดการของบุคคลอื่นตลอดจนบันทึกย่อส่วนบุคคลได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ที่ติดต่อนั้นได้ให้สิทธิ์แก่คุณ บัตรข้อมูลที่ติดต่อยังมีจุดสำหรับการเชื่อมต่อกับที่ติดต่อดังกล่าว รวมถึงการเริ่มการสนทนาด้วยการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที การโทร การจัดกำหนดการประชุม หรือการส่งอีเมล

 1. ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้ชี้ไปที่รูปภาพของที่ติดต่อ (หรือไอคอนสถานะ ถ้ารูปภาพไม่ได้แสดงอยู่) เพื่อดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อพื้นฐาน

 2. เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม ขยายบัตรข้อมูลที่ติดต่อ (ลูกศรลง) ที่มุมล่างขวาของบัตร

ขยายบัตรข้อมูลที่ติดต่อของ Lync

 1. เมื่อต้องการให้บัตรข้อมูลที่ติดต่อปรากฏให้เห็นตลอดเวลา ให้คลิกปุ่ม ตรึง ที่มุมบนขวาของบัตร คุณสามารถลากบัตรไปยังตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกบนเดสก์ท็อป

ด้านบนของหน้า

แท็กที่ติดต่อ

คุณสามารถทำเครื่องหมาย หรือ "แท็ก" ที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณเพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อที่ติดต่อนั้นว่าง Lync จะแสดงการแจ้งเตือนในทันทีที่สถานะของที่ติดต่อเปลี่ยนเป็น ว่าง

 1. ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่บุคคลที่คุณต้องการใส่แท็ก

 2. คลิก ติดตามสถานะสำหรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×