การเพิ่มรูปวาดในเอกสาร

นี่คือชนิดกราฟิกพื้นฐานที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเอกสาร Word ของคุณ: วัตถุรูปวาด SmartArt แผนภูมิ รูปภาพ และภาพตัดปะ รูปวาดหมายถึงวัตถุรูปวาดหรือกลุ่มของวัตถุรูปวาด

วัตถุรูปวาด รวมถึง รูปร่าง ไดอะแกรม แผนผังลำดับ เส้นโค้ง เส้น และ อักษรศิลป์ วัตถุเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร Word ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพวัตถุเหล่านี้ด้วยสี รูปแบบ เส้นขอบ และเอฟเฟ็กต์อื่นๆ

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องแทรกผืนผ้าใบวาดเพื่อทำงานกับวัตถุรูปวาดใน Word อีกต่อไป อย่างไรก็ตามคุณยังอาจใช้ผืนผ้าใบวาดเป็นความช่วยเหลือขององค์กรเมื่อทำงานกับวัตถุรูปวาดหลายวัตถุหรือถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปร่าง เมื่อต้องการแทรกผืนผ้าใบรูปวาดบนแท็บแทรกให้คลิกรูปร่างแล้วคลิกผืนผ้าใบรูปวาดใหม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

การเพิ่มรูปวาดในเอกสาร

ลบรูปวาดทั้งหมดหรือบางส่วน

การเพิ่มรูปวาดในเอกสาร

 1. คลิกบริเวณที่คุณต้องการสร้างรูปวาดในเอกสารของคุณ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  กลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก ใน Excel

 3. คุณสามารถเลือกทำดังต่อไปนี้บนแท็บ รูปแบบ ซึ่งจะปรากฎขึ้นหลังจากที่คุณแทรกรูปร่างรูปวาด:

  • แทรกรูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกรูปร่าง แล้วคลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร

  • เปลี่ยนรูปร่าง คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่าง ชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปร่าง แล้วเลือกรูปร่างอื่น

  • เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง คลิกรูปร่างที่คุณต้องการพิมพ์ข้อความ แล้วพิมพ์

  • จัดกลุ่มรูปร่างที่เลือก เลือกหลายรูปร่างพร้อมกันโดยการกด CTRL บนคีย์บอร์ดของคุณ แล้วคลิกแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการใส่ลงในกลุ่ม บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก กลุ่ม เพื่อให้รูปร่างทั้งหมดถูกระบุเป็นวัตถุเดียว

  • วาดในเอกสาร บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้ขยายตัวเลือกรูปร่างโดยการคลิกลูกศร ภายใต้ เส้น ให้คลิก รูปแบบอิสระ หรือ เขียน

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการวาดรูปแบบอิสระหรือเขียนเส้น ให้ดับเบิลคลิก

  • ปรับขนาดรูปร่าง เลือกรูปร่างที่คุณต้องการปรับขนาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรหรือพิมพ์ขนาดใหม่ในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

  • นำสไตล์ไปใช้กับรูปร่าง ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้วางตัวชี้ของคุณบนสไตล์เพื่อดูลักษณะของรูปร่างเมื่อคุณนำสไตล์ไปใช้ คลิกสไตล์เพื่อนำไปใช้ หรือ คลิก สีเติมรูปร่าง หรือ เส้นกรอบรูปร่าง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   คำสั่ง สไตล์รูปร่าง บน Ribbon

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการนำสีและการไล่ระดับสีที่ไม่พร้อมใช้งานไปใช้ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้เลือกสีก่อน แล้วนำการไล่ระดับสีไปใช้

  • เพิ่มแผนผังลำดับงานด้วยตัวเชื่อมต่อ ก่อนที่คุณจะสร้างแผนผังลำดับ ให้เพิ่มพื้นที่วาดรูปโดยการคลิกแท็บ แทรก คลิก รูปร่าง ในกลุ่ม ภาพประกอบ แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแผนผังลำดับ ภายใต้ เส้น ให้เลือกเส้นเชื่อมต่อ เช่น ตัวเชื่อมต่อลูกศรโค้ง

  • ใช้เอฟเฟ็กต์เงาและสามมิติ (3-D) เพื่อเพิ่มจุดสำคัญให้กับรูปร่างในรูปวาดของคุณ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์

  • จัดแนววัตถุบนพื้นที่ เมื่อต้องการจัดแนววัตถุ ให้กด CTRL ค้างไว้พร้อมกับเลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก จัดแนว เพื่อเลือกจากคำสั่งการจัดแนวต่างๆ

ลบรูปวาดทั้งหมดหรือบางส่วน

 1. เลือกวัตถุรูปวาดที่คุณต้องการลบ

 2. กด Delete

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มรูปร่าง

วาดเส้นโค้งหรือวงกลม

แทรกรูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

เพิ่มภาพตัดปะลงในไฟล์ของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มรูปวาดลงในเอกสาร

ลบรูปวาดทั้งหมดหรือบางส่วน

การเพิ่มรูปวาดในเอกสาร

 1. คลิกบริเวณที่คุณต้องการสร้างรูปวาดในเอกสารของคุณ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  รูป Ribbon ของ Word

 3. เมื่อคุณพบรูปร่างที่คุณต้องการแทรก ให้ดับเบิลคลิกเพื่อแทรกโดยอัตโนมัติ หรือคลิกแล้วลากในเอกสารของคุณ

  คุณสามารถเลือกทำดังต่อไปนี้บนแท็บ รูปแบบ ซึ่งจะปรากฎขึ้นหลังจากที่คุณแทรกรูปร่างรูปวาด:

  • แทรกรูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกรูปร่าง แล้วคลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร

  • เปลี่ยนรูปร่าง คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เปลี่ยนรูปร่าง แล้วเลือกรูปร่างอื่น

  • เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง คลิกขวาที่รูปร่าง คลิก เพิ่มข้อความ แล้วพิมพ์

  • จัดกลุ่มรูปร่างที่เลือก เลือกหลายรูปร่างพร้อมกันโดยการกด CTRL บนคีย์บอร์ดของคุณ แล้วคลิกแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการใส่ลงในกลุ่ม บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก กลุ่ม เพื่อให้รูปร่างทั้งหมดถูกระบุเป็นวัตถุเดียว

  • วาดในเอกสาร บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้ขยายตัวเลือกรูปร่างโดยการคลิกลูกศร ภายใต้ เส้น ให้คลิก รูปแบบอิสระ หรือ เขียน

  • ปรับขนาดรูปร่าง เลือกรูปร่างที่คุณต้องการปรับขนาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรหรือพิมพ์ขนาดใหม่ในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง

  • นำสไตล์ไปใช้กับรูปร่าง ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้วางตัวชี้ของคุณบนสไตล์เพื่อดูลักษณะของรูปร่างเมื่อคุณนำสไตล์ไปใช้ คลิกสไตล์เพื่อนำไปใช้ หรือ คลิก สีเติมรูปร่าง หรือ เส้นกรอบรูปร่าง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   กลุ่มสไตล์รูปร่างบน Ribbon ของ Excel

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการนำสีและการไล่ระดับสีที่ไม่พร้อมใช้งานไปใช้ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้เลือกสีก่อน แล้วนำการไล่ระดับสีไปใช้

  • เพิ่มแผนผังลำดับงานด้วยตัวเชื่อมต่อ ก่อนที่คุณจะสร้างแผนผังลำดับ ให้เพิ่มพื้นที่วาดรูปโดยการคลิกแท็บ แทรก คลิก รูปร่าง ในกลุ่ม ภาพประกอบ แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแผนผังลำดับ ภายใต้ เส้น ให้เลือกเส้นเชื่อมต่อ เช่น ตัวเชื่อมต่อลูกศรโค้ง

  • ใช้เอฟเฟ็กต์เงาและสามมิติ (3-D) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับรูปร่างในรูปวาดของคุณ บนแท็บ รูปแบบ เลือกตัวเลือกในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์เงา หรือ เอฟเฟ็กต์สามมิติ

  • จัดแนววัตถุบนพื้นที่ เมื่อต้องการจัดแนววัตถุ ให้กด CTRL ค้างไว้พร้อมกับเลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก จัดแนว เพื่อเลือกจากคำสั่งการจัดแนวต่างๆ

ลบรูปวาดทั้งหมดหรือบางส่วน

 1. เลือกวัตถุรูปวาดที่คุณต้องการลบ

 2. กด Delete

ดูเพิ่มเติม

วาดเส้นโค้งหรือวงกลม

แทรกรูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

เพิ่มภาพตัดปะลงในไฟล์ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×