ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเพิ่มหมายเลขหน้าหรือรูปแบบหมายเลขที่ต่างกันในส่วนต่างๆ

เมื่อต้องการใช้หมายเลขหน้าหรือรูปแบบที่ต่างกันในส่วนที่ต่างกัน ให้สร้างตัวแบ่งหน้า และตั้งค่าหมายเลขหน้าสำหรับแต่ละส่วน

ต่อไปนี้จะแสดงบทนำที่มีตัวเลขโรมันพิมพ์เล็ก คุณสามารถใช้รูปแบบอื่นแทนได้

 1. เลือกระหว่างบทนำและเนื้อหาของเอกสาร แล้วไปที่ เค้าโครง > ตัวแบ่ง > หน้าถัดไป

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูตัวแบ่งส่วนและเครื่องหมายการจัดรูปแบบอื่นๆ ให้ไปที่ หน้าแรก แล้วเลือก แสดง/ซ่อน (¶) เพื่อแสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบ

 2. ในส่วนหัวของส่วนเนื้อหา ให้ยกเลิกการเลือก ลิงก์ไปก่อนหน้า ถ้า ลิงก์ไปก่อนหน้า เป็นสีจาง ให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้สร้างตัวแบ่งส่วนแล้ว

 3. ในส่วนบทนำ ให้เลือก หมายเลขหน้า แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งและสไตล์ ถ้าการเปลี่ยนแปลงของคุณมีผลเฉพาะกับหน้าแรกของส่วน ให้ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก หน้าแรกต่างกัน อยู่

 4. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบหรือต้องการควบคุมหมายเลขเริ่มต้น ให้เลือก หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

 5. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • เลือก รูปแบบตัวเลข เพื่อเลือกรูปแบบสำหรับลำดับเลข เช่น a, b, c หรือ i, ii, iii สำหรับบทนำ

  • ภายใต้ การใส่หมายเลขหน้า ให้เลือก เริ่มที่ แล้วพิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการให้ส่วนเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น เริ่มการใส่หมายเลขที่ตอนต้นของส่วนเนื้อหาอีกครั้ง

 6. เลือก ปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้บริเวณภายนอกของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อออก

ต่อไปนี้จะแสดงบทนำที่มีตัวเลขโรมันพิมพ์เล็ก คุณสามารถใช้รูปแบบอื่นแทนได้

 1. เลือกระหว่างบทนำและเนื้อหาของเอกสาร แล้วไปที่ เค้าโครง > ตัวแบ่ง > หน้าถัดไป

 2. ในส่วนหัวของส่วนเนื้อหา ให้ยกเลิกการเลือก ลิงก์ไปก่อนหน้า ถ้า ลิงก์ไปก่อนหน้า เป็นสีจาง ให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้สร้างตัวแบ่งส่วนแล้ว

  หมายเหตุ: หัวกระดาษและท้ายกระดาษมีการลิงค์แยกกันต่างหาก ดังนั้นถ้าหมายเลขหน้าของคุณอยู่ในส่วนหัว ให้ปิดการลิงก์สำหรับส่วนหัว ถ้าหมายเลขหน้าของคุณอยู่ในท้ายกระดาษ ให้ปิดการลิงก์สำหรับท้ายกระดาษ

 3. ไปที่ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ > หมายเลขหน้า จากนั้นคลิก หมายเลขหน้า

 4. ให้เลือกตำแหน่งและการจัดหมายเลขหน้า ถ้าคุณไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏบนหน้าแรก ให้ล้าง แสดงหมายเลขในหน้าแรก

 5. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบหรือต้องการควบคุมหมายเลขเริ่มต้น ให้ไปที่ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ > หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์การใส่หมายเลข ให้เลือกสไตล์อื่นๆ ใน รูปแบบหมายเลข

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขหน้าเริ่มต้นของส่วนที่สร้างขึ้นใหม่ ให้เลือก เริ่มที่ จากนั้นใส่หมายเลข

 8. เลือก ตกลง

 9. เลือก ปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ภายนอกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขหน้า ให้ดู การใส่หมายเลขหน้าใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×