การเพิ่มหรือการเอาพื้นหลังเวิร์กชีตออก

ใน Microsoft Excel คุณสามารถใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังแผ่นงานสำหรับการแสดงเท่านั้น พื้นหลังแผ่นงานจะไม่ถูกพิมพ์ออกมาและจะไม่ถูกเก็บไว้ในเวิร์กชีตแต่ละแผ่นหรือในรายการที่คุณบันทึกเป็นเว็บเพจ

เนื่องจากพื้นหลังของแผ่นงานไม่ถูกพิมพ์จะไม่สามารถใช้เป็นลายน้ำได้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเลียนแบบลายน้ำที่จะพิมพ์ได้โดยการแทรกกราฟิกในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงด้วยพื้นหลังของแผ่นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแผ่นงานเดียวเท่านั้น

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกพื้นหลัง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้สำหรับพื้นหลังแผ่นงานแล้วคลิกแทรก

  รูปภาพที่เลือกจะถูกทำซ้ำเพื่อเติมแผ่นงาน

 • เมื่อต้องการปรับปรุงความสามารถในการอ่านคุณสามารถซ่อนเส้นตารางของเซลล์และนำการแรเงาสีทึบไปใช้กับเซลล์ที่มีข้อมูลได้

 • พื้นหลังแผ่นงานจะถูกบันทึกด้วยข้อมูลเวิร์กชีตเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก

เมื่อต้องการใช้สีทึบเป็นพื้นหลังแผ่นงานคุณสามารถนำการแรเงาเซลล์ไปใช้กับเซลล์ทั้งหมดในเวิร์กชีตได้

 1. คลิกแผ่นงานที่แสดงด้วยพื้นหลังแผ่นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแผ่นงานเดียวเท่านั้น

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกลบพื้นหลัง

  รูป Ribbon ของ Excel

  การลบพื้นหลังจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อเวิร์กชีตมีพื้นหลังแผ่นงานเท่านั้น

ฟังก์ชันลายน้ำไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Excel อย่างไรก็ตามคุณสามารถเลียนแบบลายน้ำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี

คุณสามารถแสดงข้อมูลลายน้ำบนทุกหน้าที่พิมพ์ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการระบุว่าข้อมูลในเวิร์กชีตเป็นความลับหรือสำเนาแบบร่างโดยการแทรกรูปภาพที่มีข้อมูลลายน้ำในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ รูปภาพนั้นจะปรากฏอยู่ด้านหลังข้อมูลเวิร์กชีตโดยเริ่มต้นที่ด้านบนหรือด้านล่างของทุกหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับขนาดหรือปรับขนาดรูปภาพเพื่อเติมเต็มทั้งหน้าได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้อักษรศิลป์ที่ด้านบนของข้อมูลเวิร์กชีตเพื่อระบุว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับหรือสำเนาแบบร่าง

 1. ในโปรแกรมรูปวาดเช่น Paintbrush ให้สร้างรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นลายน้ำ

 2. ใน Excel ให้คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงด้วยลายน้ำ

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแผ่นงานเดียวเท่านั้น

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ภายใต้ส่วนหัวให้คลิกกล่องการเลือกส่วนหัวด้านซ้ายตรงกลางหรือด้านขวา

 5. บนแท็บออกแบบของส่วนหัว รูปปุ่ม เครื่องมือท้ายกระดาษในกลุ่มองค์ประกอบของท้ายกระดาษส่วนหัวให้คลิก รูปปุ่ม รูปภาพแล้วค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรก

  รูป Ribbon ของ Excel

 6. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ & [รูปภาพ]จะปรากฏในกล่องการเลือกส่วนหัว

 7. คลิกในเวิร์กชีต รูปภาพที่คุณเลือกจะปรากฏในตำแหน่งที่& [รูปภาพ]

 8. เมื่อต้องการปรับขนาดหรือปรับขนาดรูปภาพให้คลิกกล่องการเลือกหัวกระดาษที่มีรูปภาพคลิกจัดรูปแบบรูปภาพในกลุ่มองค์ประกอบของส่วนหัว & ท้ายกระดาษจากนั้นในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แท็บขนาด

 • การเปลี่ยนแปลงรูปภาพหรือรูปแบบรูปภาพจะมีผลทันทีและไม่สามารถเลิกทำได้

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มช่องว่างที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของรูปภาพในกล่องการเลือกหัวกระดาษที่มีรูปภาพให้คลิกก่อนหรือหลัง& [รูปภาพ]แล้วกด ENTER เพื่อเริ่มต้นบรรทัดใหม่

 • เมื่อต้องการแทนที่รูปภาพในกล่องส่วนหัวกระดาษที่มีรูปภาพให้เลือก& [รูปภาพ]คลิกรูปภาพ รูปปุ่ม แล้วคลิกแทนที่

 • ก่อนการพิมพ์ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะขอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษมีช่องว่างเพียงพอสำหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 • เมื่อต้องการลบรูปภาพในกล่องส่วนหัวกระดาษที่มีรูปภาพให้เลือก& [รูปภาพ]แล้วกด delete จากนั้นคลิกในเวิร์กชีต

 • เมื่อต้องการสลับจากมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษเป็นมุมมองปกติให้เลือกเซลล์ใดก็ได้คลิกแท็บมุมมองจากนั้นในกลุ่มมุมมองเวิร์กบุ๊กให้คลิกปกติ

 1. คลิกตำแหน่งเวิร์กชีตที่คุณต้องการแสดงลายน้ำ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการใช้

  ตัวอย่างเช่นใช้สีเติมสีขาวปล่อยเงาสีเติมข้อความ 1, เงาภายในหรือสีเติมสีขาว, การยกนูนแบบเคลือบ

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับลายน้ำ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของอักษรศิลป์ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. คลิกอักษรศิลป์

  2. บนแท็บรูปแบบในกลุ่มขนาดในกล่องความสูงของรูปร่างและความกว้างของรูปร่างให้ใส่ขนาดที่คุณต้องการ โปรดสังเกตว่าตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนขนาดของกล่องที่มีอักษรศิลป์เท่านั้น

   นอกจากนี้คุณยังสามารถลากจุดจับสำหรับปรับขนาดบนอักษรศิลป์ไปยังขนาดที่คุณต้องการได้อีกด้วย

  3. เลือกข้อความภายในอักษรศิลป์จากนั้นบนแท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์ให้เลือกขนาดที่คุณต้องการในกล่องขนาดฟอนต์

   รูป Ribbon ของ Excel

 6. เมื่อต้องการเพิ่มความโปร่งใสเพื่อให้คุณสามารถเห็นข้อมูลในเวิร์กชีตเพิ่มเติมภายใต้อักษรศิลป์ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. คลิกขวาที่อักษรศิลป์แล้วคลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

  2. ในประเภทเติมภายใต้เติมให้คลิกสีเติมแบบทึบ

  3. ลากแถบเลื่อนความโปร่งใสไปยังเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสที่คุณต้องการหรือใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ในกล่องความโปร่งใส

 7. ถ้าคุณต้องการหมุนอักษรศิลป์ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. คลิกอักษรศิลป์

  2. บนแท็บรูปแบบในกลุ่มจัดเรียงให้คลิกหมุน

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. คลิกตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  4. บนแท็บขนาดภายใต้ขนาดและหมุนในกล่องการหมุนให้ใส่ระดับการหมุนที่คุณต้องการ

  5. คลิก ปิด

   คุณยังสามารถลาก จุดจับการหมุน ในทิศทางที่คุณต้องการหมุนอักษรศิลป์ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้อักษรศิลป์ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อแสดงในพื้นหลัง อย่างไรก็ตามถ้าคุณสร้างอักษรศิลป์ในเวิร์กชีตเปล่าที่ไม่แสดงเส้นตาราง (ล้างกล่องกาเครื่องหมายเส้นตารางในกลุ่มแสดง/ซ่อนบนแท็บมุมมอง) คุณสามารถกดพิมพ์หน้าจอเพื่อจับภาพอักษรศิลป์แล้ววางที่ถูกจับภาพ อักษรศิลป์ลงในโปรแกรมรูปวาด จากนั้นคุณสามารถแทรกรูปภาพที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรมรูปวาดลงในหัวกระดาษและท้ายกระดาษตามที่อธิบายไว้ในใช้รูปภาพในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเลียนแบบลายน้ำ

ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel สำหรับเว็บ

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อปคุณสามารถใช้ปุ่มเปิดใน excelเพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กและเพิ่มพื้นหลังแผ่นงานได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×