การเพิ่มหรือเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โดยใช้เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษในPublisher คุณสามารถสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าต้นแบบใดก็ได้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษสามารถประกอบด้วยหมายเลขหน้าอัตโนมัติ, วันที่และเวลาปัจจุบัน, วัตถุแบบอินไลน์และข้อความใดๆที่คุณต้องการเช่นหัวเรื่องของบทหรือแบนเนอร์จดหมายข่าว

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในหน้าต้นแบบหน้าเดียว

 1. บนแท็บแทรกในกลุ่มส่วนหัว & ส่วนหัวให้คลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  Publisher จะสลับไปยังหน้าต้นแบบที่กล่องข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏพร้อมกับแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแถบเครื่องมือพิมพ์ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการจากนั้นนำการตั้งค่าฟอนต์และย่อหน้าที่คุณต้องการไปใช้กับข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. บนแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษให้คลิกปิดหน้าต้นแบบ

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าต้นแบบสองหน้า

คุณสามารถเพิ่มส่วนหัวและส่วนท้ายบนหน้าต่อเนื่องได้โดยการเพิ่มหน้าลงในหน้าต้นแบบหน้าเดียวแล้วเปลี่ยนหน้าต้นแบบหน้าเดียวเป็นหน้าต้นแบบสองหน้า

 1. บนเมนูมุมมองให้คลิกหน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานแก้ไขหน้าต้นแบบให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากหน้าต้นแบบเดียวที่คุณต้องการสร้างการหันหัวกระดาษและท้ายกระดาษแล้วคลิกแสดงหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

  กล่องข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏบนหน้าต้นแบบพร้อมด้วยแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแถบเครื่องมือพิมพ์ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการจากนั้นนำการตั้งค่าย่อหน้าที่คุณต้องการไปใช้กับข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. ในกลุ่มหน้าต้นแบบให้คลิกต้นแบบสองหน้า

  ในตอนนี้คุณสามารถแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าทั้งสองหน้าของหน้าต้นแบบสองหน้าของคุณได้

ซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าใดก็ได้

คุณสามารถซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าใดก็ได้โดยทำตามขั้นตอนหลักเหล่านี้: ขั้นตอนที่ 1-สร้างหน้าต้นแบบที่ซ้ำกันขั้นตอนที่ 2-ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษและขั้นตอนที่ 3-นำหน้าต้นแบบที่ซ้ำกันไปใช้กับหน้าสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างหน้าต้นแบบที่ซ้ำกัน

 1. บนเมนูมุมมองให้คลิกหน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานแก้ไขหน้าต้นแบบให้เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการทำซ้ำแล้วคลิกทำซ้ำในกลุ่มหน้าต้นแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบหน้าต้นแบบที่ซ้ำกันให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • ในกล่องID หน้า (1 อักขระ)ให้พิมพ์ตัวระบุอักขระเดี่ยวสำหรับหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ การทำเช่นนี้สามารถเป็นอักขระ Unicode เดียวได้

  • ในกล่องคำอธิบายให้พิมพ์คำอธิบายสั้นๆของหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ

   หมายเหตุ: หมายเหตุ: การแสดงคำอธิบายนี้จะถูกจำกัดไว้ที่อักขระ๔๐

   สกรีนช็อตแสดงกล่องโต้ตอบหน้าต้นแบบที่ซ้ำกัน

ขั้นตอนที่ 2: ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 • ลบเนื้อหาของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าต้นแบบที่ทำซ้ำ

ขั้นตอนที่ 3: นำหน้าต้นแบบที่ซ้ำกันไปใช้กับหน้าสิ่งพิมพ์

 1. บนแท็บการออกแบบหน้าให้คลิกหน้าต้นแบบ>แก้ไขหน้าต้นแบบ

 2. คลิกขวาที่หน้าที่คุณต้องการนำหน้าต้นแบบไปใช้แล้วเลือกหน้าต้นแบบ

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกเมนูทางลัดที่เลือกสำหรับหน้าต้นแบบที่มีตัวเลือกหน้าต้นแบบพร้อมใช้งาน

 3. ถ้าหน้าต้นแบบที่คุณต้องการใช้แสดงขึ้นให้เลือกหน้านั้น ถ้าไม่ใช่ให้เลือกนำหน้าต้นแบบไปใช้ ในกล่องโต้ตอบใช้หน้าต้นแบบให้เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการนำไปใช้จากเลือกหน้าต้นแบบ

  สกรีนช็อตแสดงกล่องโต้ตอบใช้หน้าต้นแบบ

 4. ในนำไปใช้กับให้เลือกหน้าที่คุณต้องการนำหน้าต้นแบบไปใช้

 5. คลิก ตกลง

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในหน้าต้นแบบหน้าเดียว

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  Publisher จะสลับไปยังหน้าต้นแบบที่กล่องข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏพร้อมกับแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแถบเครื่องมือพิมพ์ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการจากนั้นนำการตั้งค่าฟอนต์และย่อหน้าที่คุณต้องการไปใช้กับข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. บนแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษให้คลิกปิด

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าต้นแบบสองหน้า

คุณสามารถเพิ่มส่วนหัวและส่วนท้ายบนหน้าต่อเนื่องได้โดยการเพิ่มหน้าลงในหน้าต้นแบบหน้าเดียวแล้วเปลี่ยนหน้าต้นแบบหน้าเดียวเป็นหน้าต้นแบบสองหน้า

 1. บนเมนูมุมมองให้คลิกหน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานแก้ไขหน้าต้นแบบให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากหน้าต้นแบบเดียวที่คุณต้องการสร้างการหันหัวกระดาษและท้ายกระดาษจากนั้นคลิกแก้ไข

 3. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  กล่องข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏบนหน้าต้นแบบพร้อมกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแถบเครื่องมือพิมพ์ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการจากนั้นนำการตั้งค่าย่อหน้าที่คุณต้องการไปใช้กับข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 5. ในบานหน้าต่างงานแก้ไขหน้าต้นแบบให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากหน้าต้นแบบที่คุณกำลังแก้ไขอยู่แล้วคลิกเปลี่ยนเป็นสองหน้า

  ในตอนนี้คุณสามารถแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าทั้งสองหน้าของหน้าต้นแบบสองหน้าของคุณได้

 6. บนแถบเครื่องมือแก้ไขหน้าต้นแบบให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

ซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าใดก็ได้

คุณสามารถซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าใดก็ได้โดยการสร้างหน้าต้นแบบที่ซ้ำกันการลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแล้วนำไปใช้กับหน้าสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. สร้างหน้าต้นแบบที่ซ้ำกันซึ่งมีหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่คุณต้องการซ่อน

  วิธีการ

  1. บนเมนูมุมมองให้คลิกหน้าต้นแบบ

  2. ในบานหน้าต่างงานแก้ไขหน้าต้นแบบให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากหน้าต้นแบบที่คุณต้องการทำซ้ำแล้วคลิกทำซ้ำ

  3. ในกล่องโต้ตอบหน้าต้นแบบที่ซ้ำกันให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

   • ในกล่องID หน้า (1 อักขระ)ให้พิมพ์ตัวระบุอักขระเดี่ยวสำหรับหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ การทำเช่นนี้สามารถเป็นอักขระUnicode เดียวได้

   • ในกล่องคำอธิบายให้พิมพ์คำอธิบายสั้นๆของหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ

    หมายเหตุ: การแสดงคำอธิบายนี้จะถูกจำกัดไว้ที่อักขระ๔๐

   • คลิก ตกลง

 2. ลบเนื้อหาของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าต้นแบบที่ทำซ้ำ

 3. นำหน้าต้นแบบที่ซ้ำกันไปใช้กับหน้าสิ่งพิมพ์

  วิธีการ

  1. ในบานหน้าต่างงานแก้ไขหน้าต้นแบบให้คลิกดูหน้าสิ่งพิมพ์

   บานหน้าต่างงานจะสลับไปใช้หน้าต้นแบบ

  2. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการนำไปใช้กับหน้าต้นแบบ

  3. ในบานหน้าต่างงานใช้หน้าต้นแบบในกล่องด้านล่างไอคอนของหน้าให้เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการนำไปใช้

ดูเพิ่มเติม

สร้างและแก้ไขหน้าต้นแบบ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×