จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

การเพิ่มหรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุมบนเวิร์กชีต

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถทำให้ตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX ทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยทำดังต่อไปนี้:

 • ดำเนินการกระทำหรือการดำเนินการเมื่อผู้ใช้คลิกตัวควบคุมฟอร์มโดยกำหนดแมโครให้กับผู้ใช้

 • เรียกใช้ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดเพื่อประมวลผลเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับตัวควบคุม ActiveX

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแมโครให้ดูที่สร้างหรือลบแมโคร

การเพิ่มหรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุมฟอร์ม

 1. คลิกขวาที่ตัวควบคุมแล้วคลิกกำหนดแมโคร

  กล่องโต้ตอบกำหนดแมโครจะปรากฏขึ้น

 2. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งของแมโครที่มีอยู่ให้เลือกที่แมโครที่อยู่ในกล่องแมโครในโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาแมโครในเวิร์กบุ๊กใดๆที่เปิดอยู่ให้เลือกเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด

   หมายเหตุ: ถ้าแมโครที่คุณต้องการกำหนดให้กับตัวควบคุมอยู่ในเวิร์กบุ๊กที่แยกต่างหากให้เปิดเวิร์กบุ๊กนั้นก่อนเพื่อให้พร้อมใช้งานในกล่องรายการแมโครใน

  • เมื่อต้องการจำกัดการค้นหาแมโครไปยังเวิร์กบุ๊กที่มีเวิร์กชีตปัจจุบันให้เลือกเวิร์กบุ๊กนี้

  • เมื่อต้องการจำกัดการค้นหาแมโครไปยังเวิร์กบุ๊กที่เฉพาะเจาะจงให้เลือกเวิร์กบุ๊กนั้นจากรายการของชื่อเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  กำหนดแมโคร    เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บันทึกแมโครใหม่    คลิกบันทึกและเมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึกแมโครบนแท็บนักพัฒนาในกลุ่มโค้ดให้คลิกหยุดการบันทึก รูปปุ่ม

  • กำหนดแมโครที่มีอยู่    ดับเบิลคลิกที่แมโครในรายการหรือใส่ชื่อในกล่องชื่อแมโคร

  • การสร้างแมโครใหม่    คลิกใหม่จากนั้นใน Visual Basic Editor ให้เขียนแมโครใหม่

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียนแมโครให้ดูที่วิธีใช้ Visual Basic

   ปรับเปลี่ยนแมโครที่มอบหมาย    เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • แก้ไขแมโครที่มอบหมาย    คลิกชื่อของแมโครในกล่องชื่อแมโครแล้วคลิกแก้ไข

  • กำหนดแมโครที่มีอยู่ที่แตกต่างกัน    ดับเบิลคลิกที่แมโครในรายการหรือใส่ชื่อในกล่องชื่อแมโคร

การเพิ่มหรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุม ActiveX

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  ใน Excel ๒๐๑๖, ๒๐๑๓, ๒๐๑๐:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง

  2. ภายใต้กำหนด Ribbon เองให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนาแล้วคลิกตกลง

  ใน Excel 2007 ให้ทำดังนี้

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภทที่เป็นที่นิยมภายใต้ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทำงานกับ Excelให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbonแล้วคลิกตกลง

 2. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนาในกลุ่มตัวควบคุมให้เปิดใช้งานโหมดการออกแบบ รูปปุ่ม

 3. เลือกตัวควบคุม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวควบคุมบนเวิร์กชีต

 4. บนแท็บนักพัฒนาในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกดูโค้ด รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถแก้ไขแมโครที่มีอยู่ได้โดยการคลิกขวาที่ตัวควบคุมแล้วคลิกดูโค้ด

 5. ใน Visual Basic Editor ให้เขียนแมโครใหม่หรือเปลี่ยนแมโครที่มีอยู่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียนแมโครให้ดูที่วิธีใช้ Visual Basic

 6. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเขียนแมโครให้คลิกปิดและกลับไปยัง Microsoft Excelบนเมนูไฟล์ใน Visual Basic Editor

 7. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการออกแบบตัวควบคุมบนแท็บนักพัฒนาในกลุ่มตัวควบคุมให้ปิด รูปปุ่ม โหมดการออกแบบ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×