การเพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ให้กับตาราง

ในบทความนี้

เพิ่มเซลล์

 1. คลิกในเซลล์ที่อยู่ทางด้านขวาของหรือเหนือตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเซลล์

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างที่มุมขวาของแถว & คอลัมน์

 4. คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  คลิก

  เมื่อต้องการ

  เลื่อนเซลล์ไปทางขวา

  แทรกเซลล์และย้ายเซลล์อื่นทั้งหมดในแถวนั้นไปทางขวา

  หมายเหตุ: Word ไม่แทรกคอลัมน์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้แถวที่มีเซลล์มากกว่าแถวอื่น

  เลื่อนเซลล์ลง

  แทรกเซลล์และย้ายเซลล์ที่มีอยู่ลงหนึ่งแถว แถวใหม่จะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของตาราง

  แทรกทั้งแถว

  แทรกแถวเหนือเซลล์ที่คุณคลิก

  แทรกทั้งคอลัมน์

  แทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณคลิก

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแถวด้านบนหรือด้านล่าง

 1. คลิกในเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถว

 2. ภายใต้เครื่องมือตารางบนแท็บเค้าโครงให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านบนของเซลล์ให้คลิกแทรกด้านบนในกลุ่มแถวและคอลัมน์

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านล่างเซลล์ให้คลิกแทรกด้านล่างในกลุ่มแถวและคอลัมน์

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการแทรกมากกว่าหนึ่งแถว (หรือคอลัมน์) ในเวลาเดียวกันให้เลือกแถวหรือคอลัมน์มากเท่าที่คุณต้องการเพิ่มก่อนที่คุณจะคลิกตัวควบคุมแทรก ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการแทรกสองแถวเหนือแถวก่อนอื่นให้เลือกสองแถวในตารางของคุณแล้วคลิกแทรกด้านบน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา

 1. คลิกในเซลล์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 2. ภายใต้เครื่องมือตารางบนแท็บเค้าโครงให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ให้คลิกแทรกซ้ายในกลุ่มแถวและคอลัมน์

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ให้คลิกแทรกทางด้านขวาในกลุ่มแถวและคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับแท็บบริบทของเครื่องมือตาราง

คุณอาจจำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่แท็บการออกแบบและเครื่องมือตารางเค้าโครงจะอยู่เมื่อทำงานบนเค้าโครงของการออกแบบและโครงสร้างของตาราง แท็บออกแบบและเค้าโครงจะมองเห็นได้หลังจากที่คุณคลิกภายในตารางเท่านั้นและจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอบน ribbon

การเพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ให้กับตาราง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ลบแถวคอลัมน์หรือเซลล์จากตาราง

เพิ่มคอลัมน์และแถวลงใน

แป้นพิมพ์ลัดของตารางสำหรับ Microsoft Word บน Windows

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×