จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

การเพิ่มเส้นระหว่างคอลัมน์ข้อความ

เมื่อต้องการใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องตั้งค่ากล่องข้อความของคุณให้มีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์

  1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ สีและเส้น

  2. ภายใต้ แสดงตัวอย่าง ให้คลิกปุ่มสำหรับเส้นแนวตั้งกึ่งกลาง ปุ่มเส้นกึ่งกลาง ให้แน่ใจว่าไม่มีการเลือกปุ่มอื่นอยู่ เพื่อให้ตัวเลือกที่คุณเลือกส่งผลต่อเส้นแนวตั้งกึ่งกลางเท่านั้น

  3. ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับเส้นกึ่งกลาง แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ในกล่องข้อความ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่กล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ

  2. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบกล่องข้อความ ให้คลิกแท็บ กล่องข้อความ จากนั้นคลิก คอลัมน์

  3. ในกล่องโต้ตอบ คอลัมน์ ให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการในกล่อง ตัวเลข แล้วพิมพ์หรือเลือกค่าระยะห่าง (จำนวนของขอบเย็บกระดาษ) ที่คุณต้องการในกล่อง ระยะห่าง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×