ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การเยื้องเข้า เยื้องออก ย้าย และลบงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณเพิ่มรายการงานลงในไซต์ของคุณแล้ว คุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีการจัดโครงสร้างงานในรายการงานดังกล่าว คุณสามารถเยื้องงานเข้ามาหรือเยื้องออกไป ย้ายงานขึ้นหรือลงในรายการ หรือลบงานออกจากรายการอย่างถาวรได้

คุณอาจต้องการให้บางงานเยื้องอยู่ใต้งานอื่น เพื่อแสดงให้เห็นชุดงานย่อยที่อยู่ภายใต้งานที่มีขนาดใหญ่กว่าในโครงการของคุณ คุณสามารถทำได้สองวิธี ได้แก่

  • ปุ่มเยื้องเข้าและเยื้องออก    คลิกพื้นที่ว่างทางด้านซ้ายของกล่องกาเครื่องหมายสำหรับงานที่คุณกำลังเยื้องเข้าหรือเยื้องออก หรือกด Ctrl แล้วคลิกพื้นที่ว่างทางด้านซ้ายของกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกงานหลายงาน จากนั้นบนแท็บ งาน ในกลุ่ม ลำดับชั้น ให้คลิก เยื้องเข้า หรือ เยื้องออก

  • คีย์ลัด    มีงานที่เลือก กด Alt + Shift + ลูกศรขวาเพื่อเยื้องงาน หรือ Alt + Shift + ลูกศรซ้ายเพื่อเยื้องงานออก

เคล็ดลับ:  คุณยังสามารถเยื้องงานเข้ามาเพื่อเป็นงานย่อยเมื่อคุณสร้างงานเหล่านี้ได้อีกด้วย ในรายการงาน ให้คลิก เปิดเมนู (…) สำหรับงานที่คุณต้องการใช้เป็นงานหลักให้กับงานย่อยคุณกำลังเพิ่ม บนกล่องที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก สร้างงานย่อย

คุณยังสามารถย้ายงานขึ้นและลงในรายการงานได้อีกด้วย โดยคุณสามารถทำได้สามวิธี ได้แก่

  • ลาก    คลิกระยะห่างทางด้านซ้ายของกล่องกาเครื่องหมายสำหรับงานคุณกำลังย้าย เคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นลูกศรแบบสี่ คลิ กและลากงานไปยังตำแหน่งในรายการงานที่คุณต้องการให้งานที่มีอยู่ในรายการ รายการงานต้องถูกเปิดสำหรับการแก้ไขการใช้วิธีนี้

  • ปุ่มย้ายขึ้นและย้ายลง    คลิกพื้นที่ว่างทางด้านซ้ายของกล่องกาเครื่องหมาย เครื่องหมายถูก สำหรับงานที่คุณกำลังย้าย บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ลำดับชั้น ให้คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เพื่อย้ายงานภายในรายการ

  • แป้นพิมพ์ลัด   เลือกงานที่คุณต้องการย้ายแล้วกด Alt + Shift + ลูกศรเพื่อย้ายงานขึ้นในรายการ หรือกด Alt + Shift + ลูกศรเพื่อย้ายงานลงในรายการ รายการงานต้องถูกเปิดสำหรับการแก้ไขการใช้วิธีนี้

ถ้าคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องให้งานใดเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของคุณอีกต่อไป คุณสามารถลบงานนั้นจากรายการงานได้ โดยคุณสามารถทำได้สามวิธี ได้แก่

  • คีย์ลัด    เลือก task(s) คุณต้องการเอาออก นั้นแล้ว กด Delete รายการงานต้องถูกเปิดสำหรับการแก้ไขการใช้วิธีนี้

  • ปุ่มลบรายการ    คลิกระยะห่างทางด้านซ้ายของกล่องกาเครื่องหมาย หรือเครื่องหมาย สำหรับงาน คุณจะเอา ออก หรือกด Ctrl และคลิกระยะห่างทางด้านซ้ายของกล่องกาเครื่องหมายเมื่อต้องการเลือกหลายงาน แล้ว บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการ คลิกลบรายการ

  • เปิดเมนู   คลิกเปิดเมนู(…) สำหรับงานคุณจะเอาออก และ บนกล่องปรากฏ คลิกเปิดเมนู(...) อีกครั้ง คลิกลบรายการ.

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×