การเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: ตั้งค่า เริ่มต้น และเข้าร่วมการประชุมออนไลน์

ใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft® Lync™ Online เพื่อจัดกำหนดการประชุมออนไลน์, เริ่มต้นเซสชันการใช้งานร่วมกันและการทำงานร่วมกันที่ไม่ได้จัดกำหนดการไว้, เข้าร่วมการประชุม และตั้งค่าการกำหนดลักษณะเสียงสำหรับอุปกรณ์เสียงของคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานทั้งหมดในคู่มือนี้ โปรดดูที่ การทำงานอย่างชาญฉลาด: จัดกำหนดการและเข้าร่วมการประชุมออนไลน์

คุณต้องการทำอะไร

จัดกำหนดการประชุมออนไลน์

แก้ไขตัวเลือกการเข้าถึงการประชุมและผู้นำเสนอ

เริ่มต้นการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการ

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ตามกำหนดการ

เข้าร่วมการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการ

ตั้งค่าการกำหนดลักษณะเสียง

จัดกำหนดการประชุมออนไลน์

จัดกำหนดการประชุมออนไลน์ในไคลเอ็นต์การส่งข้อความและการทำงานร่วมกันของ Microsoft® Outlook® โดยใช้ Add-in การประชุมออนไลน์สำหรับ Microsoft® Lync™ Online ระบบจะติดตั้ง Add-in การประชุมออนไลน์สำหรับ Lync Online โดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้ง Lync

เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุมออนไลน์ใน Outlook ให้ทำดังนี้:

 • ใน ปฏิทิน ของ Outlook ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใหม่ ให้คลิก สร้างการประชุมออนไลน์ใหม่(ใน Microsoft® Outlook® 2010) หรือ การประชุมออนไลน์ (Microsoft® Outlook® 2007)

ปุ่มสร้างการประชุมออนไลน์ใหม่ในปฏิทินของ Outlook

ด้านบนของหน้า

แก้ไขตัวเลือกการเข้าถึงการประชุมและผู้นำเสนอ

ตัวเลือกการประชุมออนไลน์เริ่มต้นเหมาะสำหรับเซสชันการประชุมหรือการใช้งานร่วมกันและการทำงานร่วมกันขนาดเล็กกับบุคคลภายในองค์กรของคุณ ถ้าคุณจัดกำหนดการประชุมออนไลน์บุคคลภายนอกองค์กร หรือการประชุมมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ให้ใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประชุมออนไลน์ เพื่อช่วยคุณในการพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ใครควรรอใน ล็อบบี้ ก่อนที่จะได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมการประชุม (ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับการประชุมโดยใช้อุปกรณ์เสียง VoIP)

 • ใครควรมีสิทธิ์ ผู้นำเสนอ ระหว่างการประชุม

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการเข้าถึงและผู้นำเสนอ ให้ทำดังนี้:

 1. ในการเรียกประชุมบนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม การประชุมออนไลน์ ให้คลิก ตัวเลือกการประชุม

ปุ่มตัวเลือกการประชุมในการเชิญเข้าร่วมการประชุม

 1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประชุมออนไลน์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการเข้าถึงและผู้นำเสนอสำหรับการประชุมนี้เอง

ด้านบนของหน้า

เริ่มต้นการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการ

 เมื่อต้องการเริ่มต้นการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการโดยใช้คำสั่ง ประชุมทันที ให้ทำดังนี้:

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกลูกศร แสดงเมนู ไอคอนตัวเลือก จากนั้นคลิก ประชุมทันที

 2. ในกล่องโต้ตอบ เข้าร่วมการประชุมเสียง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการโทรเข้าสู่การประชุมจากโทรศัพท์ของคุณ ให้คลิก ไม่ต่อเสียง จากนั้นโทรไปที่หมายเลขการโทรในคำเชิญทางอีเมลของคุณ

  • เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมด้วย Lync Online ให้คลิก ใช้ Lync (อุปกรณ์เสียงและวิดีโอที่รวมไว้แล้ว)

 • เมื่อต้องการให้ที่ประชุมโทรหาคุณ ให้คลิก โทรหาฉันที่ จากนั้นพิมพ์หรือเลือกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ (ยังไม่มีการสนับสนุนคุณลักษณะนี้)

 1. ในหน้าต่างการสนทนากลุ่ม ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกบุคคล ปุ่มตัวเลือกบุคคลของ Lync คลิก เชิญทางอีเมล จากนั้นป้อนข้อมูลในการเรียกประชุม

 2. ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ตามกำหนดการ

เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการให้ทำดังนี้:

 1. ใน ปฏิทิน ของ Outlook ให้เปิดการประชุมที่คุณต้องการเข้าร่วม

 2. ในการเรียกประชุม ให้คลิก เข้าร่วมการประชุมออนไลน์

Communicator

 1. ในกล่องโต้ตอบ เข้าร่วมการประชุมเสียง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการโทรเข้าสู่การประชุมจากโทรศัพท์ของคุณ ให้คลิก ไม่ต่อเสียง จากนั้นโทรไปที่หมายเลขการโทรในคำเชิญทางอีเมลของคุณ

  • เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมด้วย Lync Online ให้คลิก ใช้ Lync (อุปกรณ์เสียงและวิดีโอที่รวมไว้แล้ว)

  • เมื่อต้องการให้ที่ประชุมโทรหาคุณ ให้คลิก โทรหาฉันที่ จากนั้นพิมพ์หรือเลือกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ (ยังไม่มีการสนับสนุนคุณลักษณะนี้)

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการ

คุณอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการ หรือการประชุมแบบ ประชุมทันที หรือการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่

 • ในข้อความแจ้งที่ปรากฏในพื้นที่การแจ้ง ที่ด้านขวาสุดของแถบงาน ให้คลิก เข้าร่วม

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าการกำหนดลักษณะเสียง

คุณสามารถตั้งค่า Lync Online ให้เชื่อมต่อกับการประชุมเสียงเหมือนกันทุกครั้ง หรือแจ้งเตือนเพื่อให้คุณเลือก

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่ม ตัวเลือกของ Lync

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก โทรศัพท์ และใต้ การเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ ในกล่อง เข้าร่วมการประชุมเสียงจาก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์เสียงที่รวมไว้ของคอมพิวเตอร์ระหว่างการประชุม ให้คลิก Lync

  • เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์เพื่อโทรเข้าสู่การประชุม ให้เลือก ไม่ต่อเสียง

   แท็บโทรศัพท์ของกล่องโต้ตอบตัวเลือก--การเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์

 3. (ตัวเลือก) ใต้ การเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แจ้งเตือนฉันก่อนเข้าร่วมเพื่อยืนยันหรือเลือกแหล่งเสียงอื่น เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าการกำหนดลักษณะอุปกรณ์เสียงของคุณมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×