การเลือกข้อความ

ใน Word คุณสามารถเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร (Ctrl + A) หรือเลือกข้อความหรือรายการที่เฉพาะเจาะจงในตารางโดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกข้อความหรือรายการที่อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกย่อหน้าบนหน้าเดียวและประโยคบนหน้าอื่นได้

เลือกข้อความทั้งหมด

 1. คลิกที่ใดก็ได้ภายในเอกสาร

 2. กด Ctrl + A บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร

เลือกข้อความที่ระบุ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกคำที่เฉพาะเจาะจงบรรทัดข้อความหรืออย่างน้อยหนึ่งย่อหน้า

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณไว้ที่ด้านหน้าตัวอักษรตัวแรกของคำประโยคหรือย่อหน้าที่คุณต้องการเลือก

 2. คลิกค้างไว้ขณะที่คุณลากเคอร์เซอร์ของคุณเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการ

วิธีอื่นๆในการเลือกข้อความ

 • เมื่อต้องการเลือกคำเดียวให้ดับเบิลคลิกที่คำนั้นอย่างรวดเร็ว

 • เมื่อต้องการเลือกบรรทัดของข้อความให้วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดแล้วกด Shift + ลูกศรลง

 • เมื่อต้องการเลือกย่อหน้าให้วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าแล้วกด Ctrl + Shift + ลูกศรลง

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

เลือกข้อความโดยใช้เมาส์

เลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสารให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เลือก จากนั้นคลิก เลือกทั้งหมด

 • ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของข้อความใดก็ได้จนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวาแล้วคลิกสามครั้ง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

ข้อความจำนวนเท่าใดก็ได้

คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเลือกให้กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากตัวชี้ไปไว้เหนือข้อความที่คุณต้องการเลือก

คำ

ดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้ใน word

บรรทัดของข้อความ

ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของบรรทัดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาจากนั้นคลิก

ประโยค

กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในประโยค

ย่อหน้า

คลิกสามครั้งที่ใดก็ได้ในย่อหน้า

หลายย่อหน้า

ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของย่อหน้าแรกจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวาจากนั้นกดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้ขณะที่คุณลากตัวชี้ขึ้นหรือลง

กลุ่มขนาดใหญ่ของข้อความ

คลิกที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่เลือกแล้วเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของส่วนที่เลือกแล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ส่วนที่เลือกสิ้นสุด

ทั้งเอกสาร

ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของข้อความใดก็ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาแล้วคลิกสามครั้ง

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ใน มุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้ดับเบิลคลิกที่ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีสีจาง ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาแล้วคลิก

เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

คลิกข้อความเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องแล้วย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวาแล้วคลิก

บล็อกข้อความแนวตั้ง

กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากตัวชี้ไปไว้เหนือข้อความ

กล่องข้อความหรือเฟรม

ย้ายตัวชี้ไปไว้เหนือเส้นขอบของเฟรมหรือกล่องข้อความจนกว่าตัวชี้จะกลายเป็นลูกศรแบบสี่หัวแล้วคลิก

เลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

เนื้อหาของเซลล์

คลิกในเซลล์ ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่มตารางให้คลิกเลือกแล้วคลิกเลือกเซลล์

เนื้อหาของแถว

คลิกในแถว ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่มตารางให้คลิกเลือกแล้วคลิกเลือกแถว

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในคอลัมน์ ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่มตารางให้คลิกเลือกแล้วคลิกเลือกคอลัมน์

เนื้อหาของหลายเซลล์แถวหรือคอลัมน์

คลิกในเซลล์แถวหรือคอลัมน์แล้วกดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้ขณะที่คุณลากไปยังเซลล์แถวหรือคอลัมน์ทั้งหมดที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของเซลล์แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ถัดจากแต่ละรายการให้คลิกในเซลล์แถวหรือคอลัมน์แรกแล้วกด CTRL จากนั้นคลิกเซลล์แถวหรือคอลัมน์เพิ่มเติมที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก

เนื้อหาของทั้งตาราง

คลิกในตาราง ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่มตารางให้คลิกเลือกแล้วคลิกเลือกตาราง

เลือกข้อความในตำแหน่งที่แตกต่างกัน

คุณสามารถเลือกข้อความหรือรายการในตารางที่ไม่อยู่ถัดจากกันได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกย่อหน้าบนหน้าเดียวและประโยคบนหน้าอื่นได้

 1. เลือกข้อความหรือรายการในตาราง

 2. กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกข้อความหรือรายการเพิ่มเติมใดๆในตารางที่คุณต้องการ

เลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง

เมื่อต้องการดูเอกสารของคุณในมุมมองเค้าร่างให้คลิกแท็บมุมมองแล้วคลิกเค้าร่างในกลุ่มมุมมองเอกสาร

เมื่อต้องการเลือก

ย้ายตัวชี้ไปยัง

หัวเรื่อง

ด้านซ้ายของส่วนหัวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกศรชี้ขวาแล้วคลิก

หัวเรื่องย่อยและข้อความเนื้อหา

ด้านซ้ายของส่วนหัวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาจากนั้นดับเบิลคลิก

ย่อหน้าของข้อความเนื้อหา

ด้านซ้ายของย่อหน้าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาแล้วคลิก

หลายหัวเรื่องหรือย่อหน้าของข้อความเนื้อหา

ด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาแล้วลากขึ้นหรือลง

หมายเหตุ: 

 • ในมุมมองเค้าร่างให้คลิกหนึ่งครั้งที่ด้านซ้ายของย่อหน้าที่เลือกทั้งย่อหน้าแทนที่จะเป็นบรรทัดเดียว

 • ถ้าคุณเลือกหัวเรื่องที่มีข้อความย่อยที่ยุบไว้ข้อความที่ยุบไว้จะถูกเลือก (แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นได้) การเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำกับหัวเรื่องเช่นการย้ายการคัดลอกหรือการลบออกจะส่งผลต่อข้อความที่ถูกยุบอีกด้วย

เลือกข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

เลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสารให้กด CTRL + A

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

กด SHIFT + ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

กด SHIFT + ลูกศรซ้าย

คำจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

วางจุดแทรกที่จุดเริ่มต้นของคำแล้วกด CTRL + SHIFT + ลูกศรขวา

คำจากจุดสิ้นสุดจนถึงจุดเริ่มต้น

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดสิ้นสุดของคำแล้วกด CTRL + SHIFT + ลูกศรซ้าย

เส้นจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

กดหน้าแรกแล้วกด SHIFT + END

เส้นจากจุดสิ้นสุดไปจนถึงจุดเริ่มต้น

กดปุ่ม END จากนั้นกด SHIFT + HOME

ลงหนึ่งบรรทัด

กดปุ่ม END จากนั้นกด SHIFT + ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

กดแป้น HOME จากนั้นกด SHIFT + ลูกศรขึ้น

ย่อหน้าจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าแล้วกด CTRL + SHIFT + ลูกศรลง

ย่อหน้าจากจุดสิ้นสุดไปจนถึงจุดเริ่มต้น

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้าแล้วกด CTRL + SHIFT + ลูกศรขึ้น

เอกสารจากจุดสิ้นสุดจนถึงจุดเริ่มต้นของเอกสาร

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสารแล้วกด CTRL + SHIFT + HOME

เอกสารจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของเอกสาร

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสารแล้วกด CTRL + SHIFT + END

จากจุดเริ่มต้นของหน้าต่างจนถึงจุดสิ้นสุด

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าต่างจากนั้นกด ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN

ทั้งเอกสาร

กด CTRL+A

บล็อกข้อความแนวตั้ง

กด CTRL + SHIFT + F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

อักขระที่ใกล้ที่สุด

กด F8 เพื่อเปิดโหมดการเลือกแล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

คำประโยคย่อหน้าหรือเอกสาร

กด F8 เพื่อเปิดโหมดการเลือกแล้วกด F8 หนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำสองครั้งเพื่อเลือกประโยคสามครั้งเพื่อเลือกย่อหน้าหรือสี่ครั้งเพื่อเลือกเอกสาร กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

เลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

เนื้อหาของเซลล์ทางด้านขวา

กด TAB

เนื้อหาของเซลล์ทางด้านซ้าย

กด SHIFT + TAB

เนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน

กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรที่เหมาะสมซ้ำๆจนกว่าคุณจะเลือกเนื้อหาของเซลล์ทั้งหมดที่คุณต้องการ

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงซ้ำๆจนกว่าคุณจะเลือกเนื้อหาของคอลัมน์

เนื้อหาของทั้งตาราง

คลิกในตารางจากนั้นกด ALT + 5 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข (โดยใช้ NUM LOCK off)

หยุดการเลือกทั้งคำ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไขให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากเมื่อเลือกโดยอัตโนมัติให้เลือกทั้งคำ

เลือกข้อความโดยใช้เมาส์

เลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสารให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เลือก จากนั้นคลิก เลือกทั้งหมด

  รูป Ribbon ของ Word

 • ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของข้อความใดก็ได้จนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวาแล้วคลิกสามครั้ง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

ข้อความจำนวนเท่าใดก็ได้

คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเลือกให้กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากตัวชี้ไปไว้เหนือข้อความที่คุณต้องการเลือก

คำ

ดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้ใน word

บรรทัดของข้อความ

ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของบรรทัดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาจากนั้นคลิก

ประโยค

กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในประโยค

ย่อหน้า

คลิกสามครั้งที่ใดก็ได้ในย่อหน้า

หลายย่อหน้า

ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของย่อหน้าแรกจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวาจากนั้นกดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้ขณะที่คุณลากตัวชี้ขึ้นหรือลง

กลุ่มขนาดใหญ่ของข้อความ

คลิกที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่เลือกแล้วเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของส่วนที่เลือกแล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ส่วนที่เลือกสิ้นสุด

ทั้งเอกสาร

ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของข้อความใดก็ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาแล้วคลิกสามครั้ง

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ใน มุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้ดับเบิลคลิกที่ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีสีจาง ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาแล้วคลิก

เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

คลิกข้อความเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องแล้วย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวาแล้วคลิก

บล็อกข้อความแนวตั้ง

กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากตัวชี้ไปไว้เหนือข้อความ

กล่องข้อความหรือเฟรม

ย้ายตัวชี้ไปไว้เหนือเส้นขอบของเฟรมหรือกล่องข้อความจนกว่าตัวชี้จะกลายเป็นลูกศรแบบสี่หัวแล้วคลิก

เลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

เนื้อหาของเซลล์

คลิกในเซลล์ ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่มตารางให้คลิกเลือกแล้วคลิกเลือกเซลล์

เนื้อหาของแถว

คลิกในแถว ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่มตารางให้คลิกเลือกแล้วคลิกเลือกแถว

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในคอลัมน์ ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่มตารางให้คลิกเลือกแล้วคลิกเลือกคอลัมน์

เนื้อหาของหลายเซลล์แถวหรือคอลัมน์

คลิกในเซลล์แถวหรือคอลัมน์แล้วกดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้ในขณะที่คุณลากทั้งเซลล์แถวหรือคอลัมน์ทั้งหมดที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของเซลล์แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ถัดจากแต่ละรายการให้คลิกในเซลล์แถวหรือคอลัมน์แรกแล้วกด CTRL จากนั้นคลิกเซลล์แถวหรือคอลัมน์เพิ่มเติมที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก

เนื้อหาของทั้งตาราง

คลิกในตาราง ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่มตารางให้คลิกเลือกแล้วคลิกเลือกตาราง

เลือกข้อความในตำแหน่งที่แตกต่างกัน

คุณสามารถเลือกข้อความหรือรายการในตารางที่ไม่อยู่ถัดจากกันได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกย่อหน้าบนหน้าเดียวและประโยคบนหน้าอื่นได้

 1. เลือกข้อความหรือรายการในตาราง

 2. กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกข้อความหรือรายการเพิ่มเติมใดๆในตารางที่คุณต้องการ

เลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง

เมื่อต้องการดูเอกสารของคุณในมุมมองเค้าร่างให้คลิกแท็บมุมมองแล้วคลิกเค้าร่างในกลุ่มมุมมองเอกสาร

เมื่อต้องการเลือก

ย้ายตัวชี้ไปยัง

หัวเรื่อง

ด้านซ้ายของส่วนหัวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกศรชี้ขวาแล้วคลิก

หัวเรื่องย่อยและข้อความเนื้อหา

ด้านซ้ายของส่วนหัวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาจากนั้นดับเบิลคลิก

ย่อหน้าของข้อความเนื้อหา

ด้านซ้ายของย่อหน้าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาแล้วคลิก

หลายหัวเรื่องหรือย่อหน้าของข้อความเนื้อหา

ด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังลูกศรชี้ขวาแล้วลากขึ้นหรือลง

หมายเหตุ: 

 • ในมุมมองเค้าร่างให้คลิกหนึ่งครั้งที่ด้านซ้ายของย่อหน้าที่เลือกทั้งย่อหน้าแทนที่จะเป็นบรรทัดเดียว

 • ถ้าคุณเลือกหัวเรื่องที่มีข้อความย่อยที่ยุบไว้ข้อความที่ยุบไว้จะถูกเลือก (แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นได้) การเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำกับหัวเรื่องเช่นการย้ายการคัดลอกหรือการลบออกจะส่งผลต่อข้อความที่ถูกยุบอีกด้วย

เลือกข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

เลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสารให้กด CTRL + A

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

กด SHIFT + ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

กด SHIFT + ลูกศรซ้าย

คำจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

วางจุดแทรกที่จุดเริ่มต้นของคำแล้วกด CTRL + SHIFT + ลูกศรขวา

คำจากจุดสิ้นสุดจนถึงจุดเริ่มต้น

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดสิ้นสุดของคำแล้วกด CTRL + SHIFT + ลูกศรซ้าย

เส้นจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

กดหน้าแรกแล้วกด SHIFT + END

เส้นจากจุดสิ้นสุดไปจนถึงจุดเริ่มต้น

กดปุ่ม END จากนั้นกด SHIFT + HOME

ลงหนึ่งบรรทัด

กดปุ่ม END จากนั้นกด SHIFT + ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

กดแป้น HOME จากนั้นกด SHIFT + ลูกศรขึ้น

ย่อหน้าจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าแล้วกด CTRL + SHIFT + ลูกศรลง

ย่อหน้าจากจุดสิ้นสุดไปจนถึงจุดเริ่มต้น

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้าแล้วกด CTRL + SHIFT + ลูกศรขึ้น

เอกสารจากจุดสิ้นสุดจนถึงจุดเริ่มต้นของเอกสาร

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสารแล้วกด CTRL + SHIFT + HOME

เอกสารจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของเอกสาร

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสารแล้วกด CTRL + SHIFT + END

จากจุดเริ่มต้นของหน้าต่างจนถึงจุดสิ้นสุด

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าต่างจากนั้นกด ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN

ทั้งเอกสาร

กด CTRL+A

บล็อกข้อความแนวตั้ง

กด CTRL + SHIFT + F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

อักขระที่ใกล้ที่สุด

กด F8 เพื่อเปิดโหมดการเลือกแล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

คำประโยคย่อหน้าหรือเอกสาร

กด F8 เพื่อเปิดโหมดการเลือกแล้วกด F8 หนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำสองครั้งเพื่อเลือกประโยคสามครั้งเพื่อเลือกย่อหน้าหรือสี่ครั้งเพื่อเลือกเอกสาร กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

เลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

เนื้อหาของเซลล์ทางด้านขวา

กด TAB

เนื้อหาของเซลล์ทางด้านซ้าย

กด SHIFT + TAB

เนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน

กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรที่เหมาะสมซ้ำๆจนกว่าคุณจะเลือกเนื้อหาของเซลล์ทั้งหมดที่คุณต้องการ

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงซ้ำๆจนกว่าคุณจะเลือกเนื้อหาของคอลัมน์

เนื้อหาของทั้งตาราง

คลิกในตารางจากนั้นกด ALT + 5 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข (โดยใช้ NUM LOCK off)

หยุดการเลือกทั้งคำ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไขให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากเมื่อเลือกโดยอัตโนมัติให้เลือกทั้งคำ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×