การเลือกว่าจะบันทึกรูปของมุมมองใน Power View ใน SharePoint หรือไม่

Power View ใน SharePoint จะบันทึกรูปของแต่ละมุมมองในสถานะปัจจุบันเพื่อเป็นการแสดงตัวอย่างสำหรับผู้ใช้อื่นๆ (ในแกลเลอรี Power Pivot, PowerPoint และแอปพลิเคชันอื่นๆ) รูปตัวอย่างของมุมมองเป็นรูปที่ Power View แสดงไว้ในบานหน้าต่างมุมมองในโหมดออกแบบ รูปเหล่านั้นคือ Snapshot ของมุมมอง เมื่อคุณบันทึกรายงาน Power View จะมีการบันทึกรูปเหล่านี้ลงในรายงานตามค่าเริ่มต้น จากนั้นจะมีการแสดงรูปเหล่านั้นดังนี้

  • ในแกลเลอรี Power Pivot ใน SharePoint Server 2013 เช่นเดียวกับการแสดงเวิร์กชีต Microsoft Excel

  • ในโหมดออกแบบของ PowerPoint โดยเป็นรูปแบบคงที่ของมุมมองเมื่อคุณส่งออกรายงาน

อย่างไรก็ตาม ในการบันทึกแฟ้มเป็นครั้งแรกหรือเมื่อคุณบันทึกเป็น คุณสามารถเลือกไม่บันทึกรูปเหล่านั้นได้

การปิดการบันทึกรูปตัวอย่างในรายงาน

  1. ที่เมนู แฟ้ม ของ Power View คลิก บันทึกเป็น

  2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรูปตัวอย่างในรายงาน ออก

ข้อควรระวัง:  คุณอาจพิจารณาไม่บันทึกรูปตัวอย่างถ้าคุณเห็นว่าข้อมูลที่แสดงอาจเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน โปรดจำไว้ว่ามุมมองวงล้อแกลเลอรี Power Pivot จะแสดงรูปที่มีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถอ่านได้ มุมมองที่ไม่มีรูปตัวอย่างจะแสดงโดยมีไอคอนลายน้ำและป้าย "ไม่มีการแสดงตัวอย่าง" กำกับอยู่

นอกจากนี้ หากคุณเปิดและดูมุมมองในรายงานที่บันทึกรูปตัวอย่างเอาไว้ เมื่อคุณบันทึกรายงาน จะเป็นการบันทึกรูปตัวอย่างที่มีการปรับปรุงแล้วไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้คลิก บันทึกเป็น แทน

มุมมองวงล้อในแกลเลอรี Power Pivot ใน SharePoint

มุมมองวงล้อในแกลเลอรี PowerPivot ใน SharePoint

หมายเหตุ: 

  • Power View มีอยู่สองรุ่น ได้แก่ Power View ใน Excel 2013 และ Power View ใน SharePoint 2013 หัวข้อนี้จะเกี่ยวกับ Power View ใน SharePoint 2013 เท่านั้น หากคุณบันทึกสมุดงาน Excel ที่มีแผ่นงาน Power View ลงในไลบรารี SharePoint ด้วย Excel Services คุณจะเห็นแผ่นงาน Power View และแผ่นงานอื่นๆ ในสมุดงาน

  • อ่านเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้ใน Power View

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×