การเอาหมายเลขหน้าออก

ลบหมายเลขหน้า

  • ไปที่ แทรก > หมายเลขหน้า แล้วเลือก ลบหมายเลขหน้า

  • ถ้าปุ่ม ลบหมายเลขหน้า ไม่พร้อมใช้งาน หรือถ้าหมายเลขหน้ายังคงอยู่ ให้ดับเบิลคลิกในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เลือกหมายเลขหน้า แล้วกด ลบ. สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับเอกสารที่มีหลายส่วนหรือหน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

    เมื่อต้องการปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้เลือกปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้บริเวณภายนอกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ลบหมายเลขหน้า

ข้อควรระวัง: ถ้าคุณตั้งค่าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษไว้ การใช้ตัวเลือกนี้อาจลบการตั้งค่านั้นทั้งหมด ให้เปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแทน แล้วเลือกหมายเลขหน้า จากนั้นกดลบ คุณอาจต้องย้ายหรือปรับขนาดวัตถุใดๆ ที่อยู่เหนือหมายเลขหน้าชั่วคราวเพื่อให้คุณสามารถเลือกหมายเลขหน้าได้

  • บนแท็บ แทรก ให้เลือกไอคอน หมายเลขหน้า แล้วคลิก ลบหมายเลขหน้า

    ถ้าปุ่ม ลบหมายเลขหน้า ไม่พร้อมใช้งาน ให้ดับเบิลคลิกในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เลือกหมายเลขหน้า แล้วกด ลบ.

เมื่อต้องการปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้เลือก ปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้บริเวณภายนอกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ใน มุมมองการแก้ไข ให้ไปที่ แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word สำหรับเว็บ

  2. ไปที่ แทรก > หมายเลขหน้า

  3. เลือก ลบหมายเลขหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขหน้า ให้ดู การใส่หมายเลขหน้าใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×