การแก้ไขการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในหลายภาษา

การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในหลายภาษา สามารถแสดงปัญหาเฉพาะ เช่น คำที่สะกดถูกต้องถูกตั้งค่าสถานะว่าไม่ถูกต้อง หรือคำที่สะกดผิดในภาษาอื่นไม่ได้ถูกตั้งค่าสถานะว่าไม่ถูกต้อง บทความนี้ระบุถึงปัญหาทั่วไปและช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าข้อความของคุณถูกระบุด้วยภาษาที่ถูกต้อง โดยใช้พจนานุกรมภาษาที่ถูกต้องในการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของคุณ และเครื่องมือภาษาอัตโนมัติใน Office เปิดใช้งานอยู่

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์อักขระเพียงไม่กี่ตัวในภาษาอื่นให้ดู การแทรกเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่น

คำที่สะกดผิดไม่ถูกทำเครื่องหมายเป็นสะกดผิด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานภาษาที่คุณต้องการไว้แล้ว

เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่นอย่างถูกต้อง ภาษาดังกล่าวจะต้องถูกเปิดใช้งานใน Office ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ภาษาที่ไม่ได้แสดงในรายการเป็นภาษาสำหรับการแก้ไข ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office คุณอาจจำเป็นต้องได้รับและติดตั้งแพคภาษาก่อนคุณจึงจะสามารถตรวจสอบการสะกดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานภาษาใน Office ให้ดู เพิ่มภาษาหรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office และ แพคภาษาเสริมสำหรับ Office

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ภาษาที่ถูกต้องกับข้อความ

ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดไม่ตรวจสอบคำที่คุณพิมพ์ในภาษาอื่น หรือทำเครื่องหมายคำที่อยู่ในภาษาอื่นซึ่งคุณพิมพ์อย่างถูกต้องว่าเป็นเป็นคำที่สะกดผิด อาจเป็นไปได้ว่า คำนั้นไม่ได้รับการระบุด้วยภาษาที่ถูกต้อง

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของคำหรือส่วนของข้อความด้วยตนเองใน Word ให้ทำดังนี้:

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 ให้คลิก ตั้งค่าภาษา ในกลุ่ม พิสูจน์อักษร)

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ: ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่แสดงอยู่เหนือเส้นคู่ คุณต้องเปิดใช้งานภาษานั้น เพื่อให้สามารถใช้การตรวจสอบการสะกดได้

 3. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์อักขระเฉพาะ เช่น ö ในภาษาเยอรมัน, ñ ในภาษาสเปน, Ç ในภาษาตุรกี หรือแม้แต่สัญลักษณ์บางอย่าง เช่น เครื่องหมายถูก บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์ แล้วคลิกที่อักขระที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิม หรือสลับไปเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาถัดไป

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้พจนานุกรมของภาษาที่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตำแหน่งที่ตั้งภาษาของพจนานุกรมที่ถูกต้องแล้วสำหรับข้อความของคุณ ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ไม่ใช่ ภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะใน Word ให้ทำดังนี้:

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 ให้คลิก ตั้งค่าภาษา ในกลุ่ม พิสูจน์อักษร)

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ: ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่แสดงอยู่เหนือเส้นคู่ คุณต้องเปิดใช้งานภาษานั้น เพื่อให้สามารถใช้การตรวจสอบการสะกดได้

  หมายเหตุ: ถ้า Office เวอร์ชันของคุณไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจสอบการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้คุณอาจจำเป็นต้องได้รับแพคภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู แพคภาษาเสริมสำหรับ Office

เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมสำหรับภาษาที่เลือก ให้ทำดังนี้:

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรม

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 ให้คลิก ตั้งค่าภาษา ในกลุ่ม พิสูจน์อักษร)

 3. ภายใต้ ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็น ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการให้ส่วนของข้อความถูกระบุเป็นภาษานั้น ถ้าภาษาที่คุณใช้ไม่แสดงเหนือเส้นคู่ดังกล่าว คุณต้อง เปิดใช้งานภาษาเหล่านั้น (เปิดใช้ตัวเลือกเฉพาะภาษา) เพื่อให้สามารถใช้งานได้

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติแล้ว

เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ใน Word ให้ทำดังนี้:

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 ให้คลิก ตั้งค่าภาษา ในกลุ่ม พิสูจน์อักษร)

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

 3. ตรวจทานภาษาที่แสดงเหนือเส้นคู่ในรายการ ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็น Word จะสามารถตรวจหาได้เฉพาะภาษาที่แสดงรายการอยู่เหนือเส้นคู่เท่านั้น ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่พร้อมใช้งาน คุณต้อง เปิดใช้งานภาษาสำหรับการแก้ไข เพื่อให้ Word ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

  กล่องโต้ตอบ ภาษา

หมายเหตุ: 

 • การตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้ประโยคข้อความในภาษานั้น คุณอาจต้องพิมพ์หลายประโยคก่อนที่ Word จะมีข้อมูลบริบทเพียงพอในการตรวจหาภาษาและนำพจนานุกรมที่ถูกต้องไปใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวประโยคของคุณ

 • คำที่สะกดเหมือนกันในหลายภาษา เช่น "centre" ในภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) และภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) อาจส่งผลให้กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ระบุภาษาของข้อความได้ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้พิมพ์คำเพิ่มเติมในภาษาที่คุณต้องการ หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างแล้ว

กล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง อาจเปิดอยู่ และทำให้เกิดการพิมพ์ผิดเนื่องจากมีการเปลี่ยนภาษาของคีย์บอร์ดในขณะที่คุณพิมพ์ ให้ลองพิมพ์คำเพิ่มเติมในภาษาที่คุณต้องการ หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง (ใน Office 2010, Office 2013 และ Office 2016):

 1. เปิด Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง จะแสดงให้เห็นหลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาแล้วเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ แล้ว

ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย ไม่ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ ถูกเลือกอยู่ จะไม่มีการตรวจสอบการสะกดในเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ใน Word ให้ทำดังนี้:

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 ให้คลิก ตั้งค่าภาษา ในกลุ่ม พิสูจน์อักษร)

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องตรวจการสะกด

  กล่องโต้ตอบ ภาษา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเพิ่มคำที่สะกดผิดลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองโดยไม่ตั้งใจ

ถ้าคำที่สะกดผิดถูกเพิ่มลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง คุณต้องค้นหาและลบคำนั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบพจนานุกรมแบบกำหนดเองสำหรับคำที่สะกดผิด ให้ดู ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มคำลงในตัวตรวจสอบการสะกด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำคำออกจากพจนานุกรม ให้ดู เพิ่มหรือแก้ไขคำในพจนานุกรมการตรวจสอบการสะกด

ด้านบนของหน้า

ภาษาของพจนานุกรมที่ฉันต้องการไม่แสดงอยู่ในรายการในกล่องโต้ตอบ ภาษา

เหตุผลที่พบมากที่สุดที่ทำให้ภาษาของพจนานุกรมไม่ปรากฏในรายการ ภาษาของพจนานุกรม ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ก็คือ ไม่ได้เปิดใช้งานภาษานั้นเป็นภาษาสำหรับการแก้ไข หรือเป็นภาษาที่ไม่รวมอยู่ใน Office เวอร์ชันที่ติดตั้ง และจำเป็นต้องติดตั้งแพคภาษาสำหรับภาษานั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานภาษาสำหรับการแก้ไข ให้ดูที่ เปลี่ยนภาษาที่ Office ใช้ในเมนูและเครื่องมือพิสูจน์อักษร

ด้านบนของหน้า

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ติดต่อเรา เมื่อคุณมีคำถามหรือปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะกดและไวยากรณ์

การตรวจการสะกดและไวยากรณ์

เพิ่มหรือแก้ไขคำในพจนานุกรมตรวจสอบการสะกด

ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ไม่ทำงานตามปกติ

เพิ่มภาษาหรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×