การแก้ไขข้อผิดพลาด 0xE0000784 (Web DAV ถูกปิดใช้งาน) ใน OneNote

ถ้าคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาด 0xE0000784 หมายความว่า OneNote ไม่สามารถใช้งานบริการ WebClient บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้

ให้ทำดังนี้

  1. บนคีย์บอร์ดของคุณ ให้กด WINDOWS+R

  2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ให้พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter

  3. ในหน้าต่าง บริการ ให้เลื่อนลงไปที่บริการ WebClient ในคอลัมน์ Name และดูที่การตั้งค่าปัจจุบันในคอลัมน์ Startup Type ถ้าไม่ได้ตั้งค่าเป็น Automatic หรือ Manual ให้ทำดังนี้

    • คลิกขวาที่ WebClient แล้วคลิก คุณสมบัติ

    • ในหน้าต่าง WebClient Properties ให้เปลี่ยน Startup Type เป็น Automatic แล้วคลิก ตกลง

รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณหลังเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ถ้าคุณยังเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว โปรดรายงานปัญหานี้ในศูนย์ข้อมูล OneNote บน Microsoft Answers เพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและค้นหาวิธีแก้ไข

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×