การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าการค้นหาของ Outlook

เลือกสถานการณ์สมมติที่อธิบายปัญหาการค้นหา Outlook ของคุณได้ดีที่สุด:

การค้นหา Outlook ส่งกลับไม่มีผลลัพธ์

เมื่อคุณไม่ได้รับผลลัพธ์โดยใช้การค้นหา Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับที่ระบุ:

 • ใน Windows 10: เลือกปุ่มเริ่มเลือกการตั้งค่า > การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย &แล้วเลือกแก้ไขปัญหา ค้นหาและคลิกการค้นหาและการทำดัชนีแล้วคลิกเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

 • ใน Windows ๘.๑: จากเริ่มให้ค้นหาการตั้งค่า ใน การตั้งค่าให้ค้นหา การแก้ไขปัญหาแล้วเลือก การแก้ไขปัญหา ในผลลัพธ์การค้นหา ค้นหาและเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาการค้นหาและการทำดัชนี

 • ใน Windows 7: จากเริ่มให้เลือกแผงควบคุมแล้วเลือกการแก้ไขปัญหา ค้นหาและเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาการค้นหาและการทำดัชนี

 1. เปิด Outlook แล้วคลิกในกล่องค้นหา

 2. เลือก เครื่องมือค้นหา > สถานะการทำดัชนี จากเมนู ค้นหา

 3. เมื่อกล่องโต้ตอบสถานะการทำดัชนีปรากฏขึ้นคุณจะเห็นสิ่งต่อไปนี้:

  สถานะการทำดัชนีสำหรับการค้นหา Outlook

ถ้า Outlook ยังทำดัชนีไม่เสร็จ ให้จดรายการที่เหลือที่จะทำดัชนี รอห้านาที จากนั้นตรวจสอบอีกครั้ง หากจำนวนรายการไม่ลดลง ให้ทำต่อในขั้นตอนถัดไป

 1. เปิด Outlook แล้วคลิกในกล่องค้นหา

 2. เลือก เครื่องมือค้นหา > ตำแหน่งที่ตั้งที่จะค้นหา จากเมนู ค้นหา

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกไฟล์ข้อมูล/ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการแล้ว

 1. คลิกเมนูเริ่มต้นของ Windows แล้วคลิกในกล่องค้นหา

 2. พิมพ์ msc แล้วกด Enter

 3. ภายใต้คอลัมน์ชื่อให้ค้นหาและดับเบิลคลิกที่การค้นหาของ Windows

 4. ตั้งค่า ชนิดการเริ่มต้น เป็น อัตโนมัติ (หน่วงเวลาเริ่ม) ถ้ายังไม่ได้ใช้งานอยู่

 5. ถ้าสถานะบริการไม่แสดงให้คลิกปุ่มเริ่มภายใต้เพื่อเริ่มบริการ

 1. ออกจาก Outlook

 2. เปิด ตัวเลือกการทำดัชนี ในแผงควบคุม Windows

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการทำดัชนี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microsoft Outlook อยู่ในคอลัมน์ ตำแหน่งที่ตั้งที่รวมอยู่

 4. ถ้าไม่มี Microsoft Outlook อยู่ในคอลัมน์ดังกล่าว ให้เลือก ปรับเปลี่ยน จากนั้นคลิกเพื่อเปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Microsoft Outlook

 5. เลือก ตกลง จากนั้นให้เลือก ปิด

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำหนดค่าตัวเลือกการทำดัชนีได้ถูกต้อง:

 1. ออกจาก Outlook

 2. เปิด ตัวเลือกการทำดัชนี ในแผงควบคุม Windows

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการทำดัชนี ให้เลือก ขั้นสูง

 4. เลือกแท็บ ประเภทไฟล์

 5. เลื่อนลงจนกว่าคุณจะพบ msg ในคอลัมน์ ส่วนขยาย แล้วเลือก msg

 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานตัวเลือก คุณสมบัติดัชนีและเนื้อหาไฟล์ แล้ว

 7. เลือก ตกลง จากนั้นให้เลือก ปิด

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอลัมน์ คำอธิบายตัวกรอง จะแสดง Office Outlook MSG IFilter ถ้าไม่ปรากฏ แสดงว่าบริการ Windows Search ทำงานไม่ถูกต้อง หรือไม่ก็ Microsoft Outlook ไม่สามารถติดตั้งตัวกรองได้อย่างถูกต้อง ในกรณีใดก็ตาม คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหานี้

 1. ออกจาก Outlook

 2. เปิด ตัวเลือกการทำดัชนี ในแผงควบคุม Windows

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการทำดัชนี ให้เลือก ขั้นสูง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกขั้นสูง ให้เลือก สร้างใหม่

 5. เลือก ตกลง จากนั้นให้เลือก ปิด

ถ้าการทำดัชนีไม่เสร็จสิ้น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องการค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่และทดสอบการค้นหา:

 1. ใน Outlook เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > จัดการโปรไฟล์ หรือคุณจะออกจาก Outlook แล้วเปิด จดหมาย ในแผงควบคุม Windows ก็ได้

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย - Outlook ให้เลือก แสดงโปรไฟล์ จากนั้นเลือก เพิ่ม ในแท็บ ทั่วไป

 3. ในกล่อง ชื่อโปรไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับโปรไฟล์ใหม่ จากนั้นเลือก ตกลง

 4. หากได้พร้อมท์ ให้ระบุข้อมูลบัญชี เช่น ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน แล้วเลือก ถัดไป

 5. เลือก เสร็จสิ้น แล้วคุณจะพบชื่อโปรไฟล์ใหม่ที่คุณเพิ่งเพิ่มอยู่บนแท็บ ทั่วไป ในกล่องโต้ตอบ จดหมาย

 6. ภายใต้ เมื่อเริ่ม Microsoft Outlook ให้ใช้โปรไฟล์นี้ ให้เลือก พร้อมท์สำหรับโปรไฟล์ที่จะใช้ แล้วเลือก ตกลง

 7. รีสตาร์ต Outlook

 8. ในรายการดรอปดาวน์ในกล่องโต้ตอบ เลือกโปรไฟล์ ให้เลือกชื่อโปรไฟล์ใหม่ที่คุณสร้างแล้วเลือก ตกลง

 9. คลิกในกล่อง ค้นหา แล้วลองค้นหา

ถ้าการค้นหาใช้งานได้ แสดงว่าโปรไฟล์เก่าของคุณอาจมีปัญหา คุณอาจต้องการทำให้โปรไฟล์นี้เป็นโปรไฟล์เริ่มต้นใหม่ และถ่ายโอนข้อมูลจากโปรไฟล์เก่าไปยังโปรไฟล์ใหม่

ขั้นตอนในการเข้าถึงเครื่องมือซ่อมแซมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ เลือกจากรายการดรอปดาวน์ด้านล่าง

 • เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
 • Windows 10
 • Windows 8 หรือ 8.1
 • Windows 7 หรือ Vista
 1. คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่มต้นของ Windows ใน Windows 8 และ Windows 10 (มุมซ้ายล่าง) แล้วเลือก แอปและฟีเจอร์ จากเมนูป็อปอัพ

  สกรีนช็อตของเมนูเริ่มต้นที่แสดงแอปและฟีเจอร์
 2. เลือกผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  หมายเหตุ: This will repair the entire Office suite even if it's just one application you want to repair such as Word or Excel. If you have a standalone app installed, then search for that application by name.

 3. คุณจะเห็นตัวเลือกในการซ่อมแซมดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าสำเนา Office ของคุณว่าเป็นแบบคลิก-ทู-รัน หรือติดตั้งแบบใช้ MSI ทำตามขั้นตอนสำหรับชนิดการติดตั้งของคุณ

  คลิก-ทู-รัน

  ในหน้าต่าง คุณต้องการซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณอย่างไร เลือก การซ่อมแซมแบบออนไลน์ > ซ่อมแซม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งได้รับการแก้ไข (มีตัวเลือก การซ่อมแซมแบบด่วน ที่เร็วกว่าให้เลือกเช่นกัน แต่ตัวเลือกนี้จะตรวจหาและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายเท่านั้น)

  แบบใช้ MSI

  ใน เปลี่ยนการติดตั้งของคุณ ให้เลือก ซ่อมแซม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการซ่อมแซม

 1. คลิกขวาปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่มต้นของ Windows ใน Windows 8 และ Windows 10 (มุมซ้ายล่าง) แล้วเลือก แผงควบคุม จากเมนูป็อปอัพ

  คุณจะเห็นรายการคำสั่งและตัวเลือกหลังจากกดแป้นโลโก้ windows + X
 2. จากมุมมอง ประเภท ภายใต้ โปรแกรม เลือก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 3. คลิกขวาที่ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม จากนั้นให้เลือก เปลี่ยนแปลง จากรายการดรอปดาวน์

  หมายเหตุ: If you have a suite such as Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016, or Office Home and Student 2013, search for the suite name, even if it's just a particular application you want to repair such as Word or Excel. If you have a standalone application such as Word or Excel, search for the application name.

 4. ขึ้นอยู่กับสำเนา Office ของคุณว่าเป็นแบบคลิก-ทู-รัน หรือติดตั้งแบบใช้ MSI ให้ทำดังต่อไปนี้ตามชนิดการติดตั้ง Office ของคุณ:

  ชนิดการติดตั้งแบบคลิก-ทู-รัน:

  ในหน้าจอ "คุณต้องการซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณอย่างไร" เลือก การซ่อมแซมแบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งได้รับการแก้ไข จากนั้นเลือก ซ่อมแซม (มีตัวเลือก การซ่อมแซมแบบด่วน ที่เร็วกว่าให้เลือกเช่นกัน แต่ตัวเลือกนี้จะตรวจหาและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายเท่านั้น)

  ชนิดการติดตั้งแบบใช้ MSI:

  ใน เปลี่ยนการติดตั้งของคุณ ให้เลือก ซ่อมแซม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 5. ทำตามคำแนะนำที่เหลือบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการซ่อมแซม

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่มต้นของ Windows 7 > แผงควบคุม

 2. จากมุมมอง ประเภท ภายใต้ โปรแกรม เลือก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 3. คลิกผลิตภัณฑ์ Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก เปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: If you have a suite such as Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016, or Office Home and Student 2013, search for the suite name, even if it's just a particular application you want to repair such as Word or Excel. If you have a standalone application such as Word or Excel, search for the application name.

 4. ขึ้นอยู่กับสำเนา Office ของคุณว่าเป็นแบบคลิก-ทู-รัน หรือติดตั้งแบบใช้ MSI ให้ทำดังต่อไปนี้ตามชนิดการติดตั้ง Office ของคุณ:

  ชนิดการติดตั้งแบบคลิก-ทู-รัน:

  ในหน้าจอ "คุณต้องการซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณอย่างไร" เลือก การซ่อมแซมแบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งได้รับการแก้ไข จากนั้นเลือก ซ่อมแซม (มีตัวเลือก การซ่อมแซมแบบด่วน ที่เร็วกว่าให้เลือกเช่นกัน แต่ตัวเลือกนี้จะตรวจหาและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายเท่านั้น)

  ชนิดการติดตั้งแบบใช้ MSI:

  ใน เปลี่ยนการติดตั้งของคุณ ให้เลือก ซ่อมแซม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 5. ทำตามคำแนะนำที่เหลือบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการซ่อมแซม

 1. คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนการถอนการติดตั้ง Office

 2. ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเครื่องมือสนับสนุนการถอนการติดตั้งตามเบราว์เซอร์ของคุณ

  เคล็ดลับ: The tool may take a few minutes to download and install. After completing the installation, the Uninstall Office products window will open.

  Microsoft Edge หรือ Chrome

  • ในมุมซ้ายล่างสุด คลิกขวาที่ SetupProd_OffScrub.exe > เปิด

   จะค้นหาและเปิดไฟล์ดาวน์โหลด Support Assistant ได้ที่ไหนในเว็บเบราว์เซอร์ Chrome

  Microsoft Edge (เก่ากว่า) หรือ Internet Explorer

  • ที่ด้านล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ เลือก เปิด เพื่อเปิดไฟล์ SetupProd_OffScrub.exe

   จะค้นหาและเปิดไฟล์ดาวน์โหลด Support Assistant ได้ที่ไหนในเว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Edge หรือ Internet Explorer

  Firefox

  • ในหน้าต่างป็อปอัพให้เลือก บันทึกไฟล์ และจากนั้น จากมุมบนขวาของหน้าต่างเบราว์เซอร์ ให้เลือกลูกศรดาวน์โหลด > SetupProd_OffScrub.exe

   จะค้นหาและเปิดไฟล์ดาวน์โหลด Support Assistant ได้ที่ไหนในเว็บเบราว์เซอร์ Chrome
 3. เลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการถอนการติดตั้งแล้วเลือก ถัดไป

 4. ทำตามหน้าจอที่เหลือและเมื่อได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หลังจากคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ เครื่องมือถอนการติดตั้งจะเปิดขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ เพื่อทำขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการถอนการติดตั้งให้เสร็จสิ้น ทำตามคำแนะนำที่เหลือ

 5. เลือกขั้นตอนสำหรับ Office เวอร์ชันที่คุณต้องการติดตั้งหรือติดตั้งใหม่อีกครั้ง ปิดเครื่องมือถอนการติดตั้ง

  Microsoft 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

หมายเหตุ: ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ช่วยให้ลองทำตามขั้นตอนขั้นสูงในบทความนี้: ไม่มีผลลัพธ์การค้นหาสำหรับบัญชี POP, IMAP หรือ Exchange

การค้นหา Outlook ส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์

เมื่อคุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์โดยใช้การค้นหา Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับที่ระบุ:

ถ้าผลลัพธ์การค้นหาที่หายไปอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบคุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์นี้ไปยังผลลัพธ์การค้นหาของคุณได้ดังนี้

 1. เริ่ม Outlook

 2. คลิกตัวเลือก>ไฟล์แล้วเลือกค้นหา

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมข้อความจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบในไฟล์ข้อมูลแต่ละไฟล์เมื่อค้นหาในกล่องกาเครื่องหมายรายการทั้งหมดแล้วคลิกตกลง

 4. รีสตาร์ต Outlook

คุณสามารถเพิ่มเวลาในการตั้งค่าแบบออฟไลน์ของบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเพื่อให้เพิ่มเติมหรืออีเมลของคุณทั้งหมดถูกแคชไว้ในเครื่องสำหรับการทำดัชนี วิธีการมีดังนี้:

 1. เริ่ม Outlook

 2. คลิก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. บนแท็บอีเมลให้เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณแล้วคลิกเปลี่ยน

 4. ลากอีเมลที่ดาวน์โหลดสำหรับที่ผ่านมา:เลื่อนไปยังระยะเวลาที่ต้องการหรือไปทางขวาสุดถึงทั้งหมด

 5. คลิกถัดไปแล้วเสร็จสิ้น ปิดหน้าต่างแล้วเริ่ม Outlook ใหม่

ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะแสดงผลลัพธ์การค้นหา๒๕๐ คุณสามารถเพิ่มสิ่งนี้เพื่อแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดได้แต่การค้นหาจะทำงานช้าลง วิธีการมีดังนี้:

 1. เปิด Outlook

 2. คลิกตัวเลือก>ไฟล์แล้วเลือกค้นหา

 3. ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับปรุงความเร็วในการค้นหาด้วยการจำกัดจำนวนผลลัพธ์ที่แสดงในกล่องกาเครื่องหมายแล้วคลิกตกลง

 4. รีสตาร์ต Outlook

เมื่อคุณค้นหาใน Outlook โดยใช้ กล่องจดหมายทั้งหมด หรือขอบเขต รายการ Outlook ทั้งหมด จำกัดหรือไม่มีผลลัพธ์จะถูกส่งกลับสำหรับกล่องจดหมายเก็บถาวร คุณสามารถค้นหารายการที่ถูกย้ายไปยังกล่องจดหมายเก็บถาวรที่ขยายอัตโนมัติได้โดยการค้นหาโฟลเดอร์เองเท่านั้น เลือกโฟลเดอร์เก็บถาวรในรายการโฟลเดอร์เพื่อเลือกตัวเลือก โฟลเดอร์ปัจจุบัน เป็นขอบเขตการค้นหา ถ้าโฟลเดอร์ในพื้นที่เก็บข้อมูลที่ขยายอัตโนมัติมีโฟลเดอร์ย่อยคุณจำเป็นต้องค้นหาแต่ละโฟลเดอร์ย่อยแยกกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ภาพรวมของการเก็บถาวรแบบไม่จำกัดใน Microsoft ๓๖๕

การค้นหา Outlook ไม่พบอีเมลที่เก่ากว่า

เมื่อคุณไม่พบอีเมลที่มีอายุมากกว่า6เดือนโดยใช้การค้นหา Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับที่ระบุ:

ถ้าผลลัพธ์การค้นหาที่หายไปอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบคุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์นี้ไปยังผลลัพธ์การค้นหาของคุณได้ดังนี้

 1. เริ่ม Outlook

 2. คลิกตัวเลือก>ไฟล์แล้วเลือกค้นหา

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมข้อความจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบในไฟล์ข้อมูลแต่ละไฟล์เมื่อค้นหาในกล่องกาเครื่องหมายรายการทั้งหมดแล้วคลิกตกลง

 4. รีสตาร์ต Outlook

คุณสามารถเพิ่มเวลาในการตั้งค่าแบบออฟไลน์ของบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเพื่อให้เพิ่มเติมหรืออีเมลของคุณทั้งหมดถูกแคชไว้ในเครื่องสำหรับการทำดัชนี วิธีการมีดังนี้:

 1. เริ่ม Outlook

 2. คลิก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. บนแท็บอีเมลให้เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณแล้วคลิกเปลี่ยน

 4. ลากอีเมลที่ดาวน์โหลดสำหรับที่ผ่านมา:เลื่อนไปยังระยะเวลาที่ต้องการหรือไปทางขวาสุดถึงทั้งหมด

 5. คลิกถัดไปแล้วเสร็จสิ้น ปิดหน้าต่างแล้วเริ่ม Outlook ใหม่

ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะแสดงผลลัพธ์การค้นหา๒๕๐ คุณสามารถเพิ่มสิ่งนี้เพื่อแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดได้แต่การค้นหาจะทำงานช้าลง วิธีการมีดังนี้:

 1. เปิด Outlook

 2. คลิกตัวเลือก>ไฟล์แล้วเลือกค้นหา

 3. ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับปรุงความเร็วในการค้นหาด้วยการจำกัดจำนวนผลลัพธ์ที่แสดงในกล่องกาเครื่องหมายแล้วคลิกตกลง

 4. รีสตาร์ต Outlook

แท็บการค้นหาจะเป็นสีเทา (Outlook ๒๐๑๖เท่านั้น)

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากอัปเกรดเป็น Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙และเวอร์ชันก่อนหน้า ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วใน Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนในการเข้าถึงเครื่องมือซ่อมแซมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ เลือกจากรายการดรอปดาวน์ด้านล่าง

 • เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
 • Windows 10
 • Windows 8 หรือ 8.1
 • Windows 7 หรือ Vista
 1. คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่มต้นของ Windows ใน Windows 8 และ Windows 10 (มุมซ้ายล่าง) แล้วเลือก แอปและฟีเจอร์ จากเมนูป็อปอัพ

  สกรีนช็อตของเมนูเริ่มต้นที่แสดงแอปและฟีเจอร์
 2. เลือกผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  หมายเหตุ: This will repair the entire Office suite even if it's just one application you want to repair such as Word or Excel. If you have a standalone app installed, then search for that application by name.

 3. คุณจะเห็นตัวเลือกในการซ่อมแซมดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าสำเนา Office ของคุณว่าเป็นแบบคลิก-ทู-รัน หรือติดตั้งแบบใช้ MSI ทำตามขั้นตอนสำหรับชนิดการติดตั้งของคุณ

  คลิก-ทู-รัน

  ในหน้าต่าง คุณต้องการซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณอย่างไร เลือก การซ่อมแซมแบบออนไลน์ > ซ่อมแซม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งได้รับการแก้ไข (มีตัวเลือก การซ่อมแซมแบบด่วน ที่เร็วกว่าให้เลือกเช่นกัน แต่ตัวเลือกนี้จะตรวจหาและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายเท่านั้น)

  แบบใช้ MSI

  ใน เปลี่ยนการติดตั้งของคุณ ให้เลือก ซ่อมแซม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการซ่อมแซม

 1. คลิกขวาปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่มต้นของ Windows ใน Windows 8 และ Windows 10 (มุมซ้ายล่าง) แล้วเลือก แผงควบคุม จากเมนูป็อปอัพ

  คุณจะเห็นรายการคำสั่งและตัวเลือกหลังจากกดแป้นโลโก้ windows + X
 2. จากมุมมอง ประเภท ภายใต้ โปรแกรม เลือก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 3. คลิกขวาที่ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม จากนั้นให้เลือก เปลี่ยนแปลง จากรายการดรอปดาวน์

  หมายเหตุ: If you have a suite such as Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016, or Office Home and Student 2013, search for the suite name, even if it's just a particular application you want to repair such as Word or Excel. If you have a standalone application such as Word or Excel, search for the application name.

 4. ขึ้นอยู่กับสำเนา Office ของคุณว่าเป็นแบบคลิก-ทู-รัน หรือติดตั้งแบบใช้ MSI ให้ทำดังต่อไปนี้ตามชนิดการติดตั้ง Office ของคุณ:

  ชนิดการติดตั้งแบบคลิก-ทู-รัน:

  ในหน้าจอ "คุณต้องการซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณอย่างไร" เลือก การซ่อมแซมแบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งได้รับการแก้ไข จากนั้นเลือก ซ่อมแซม (มีตัวเลือก การซ่อมแซมแบบด่วน ที่เร็วกว่าให้เลือกเช่นกัน แต่ตัวเลือกนี้จะตรวจหาและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายเท่านั้น)

  ชนิดการติดตั้งแบบใช้ MSI:

  ใน เปลี่ยนการติดตั้งของคุณ ให้เลือก ซ่อมแซม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 5. ทำตามคำแนะนำที่เหลือบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการซ่อมแซม

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่มต้นของ Windows 7 > แผงควบคุม

 2. จากมุมมอง ประเภท ภายใต้ โปรแกรม เลือก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 3. คลิกผลิตภัณฑ์ Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก เปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: If you have a suite such as Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016, or Office Home and Student 2013, search for the suite name, even if it's just a particular application you want to repair such as Word or Excel. If you have a standalone application such as Word or Excel, search for the application name.

 4. ขึ้นอยู่กับสำเนา Office ของคุณว่าเป็นแบบคลิก-ทู-รัน หรือติดตั้งแบบใช้ MSI ให้ทำดังต่อไปนี้ตามชนิดการติดตั้ง Office ของคุณ:

  ชนิดการติดตั้งแบบคลิก-ทู-รัน:

  ในหน้าจอ "คุณต้องการซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณอย่างไร" เลือก การซ่อมแซมแบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งได้รับการแก้ไข จากนั้นเลือก ซ่อมแซม (มีตัวเลือก การซ่อมแซมแบบด่วน ที่เร็วกว่าให้เลือกเช่นกัน แต่ตัวเลือกนี้จะตรวจหาและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายเท่านั้น)

  ชนิดการติดตั้งแบบใช้ MSI:

  ใน เปลี่ยนการติดตั้งของคุณ ให้เลือก ซ่อมแซม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 5. ทำตามคำแนะนำที่เหลือบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการซ่อมแซม

กล่องจดหมายที่แชร์: ปัญหาเกี่ยวกับผลลัพธ์การค้นหา

ถ้าคุณไม่ได้รับผลลัพธ์ที่คาดไว้จากการค้นหากล่องจดหมายที่แชร์หรือคุณได้รับข้อผิดพลาดให้ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

ปิดใช้งานการค้นหาเซิร์ฟเวอร์เป็นโซลูชันระยะสั้น เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันที่เพิ่มขึ้น สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้ไปที่ วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

 1. ใน Windows คลิกขวา เริ่ม จากนั้นเลือก เรียกใช้ ในกล่อง เปิด: พิมพ์ regedit จากนั้นคลิก ตกลง นี่จะเปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวแก้ไขรีจิสทรีให้ค้นหาคีย์ย่อยนี้ในรีจิสทรีแล้วคลิก:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search

 3. คลิก แก้ไข > ใหม่ > ค่า DWORD

 4. พิมพ์ DisableServerAssistedSearch สำหรับชื่อของ DWORD แล้วกด Enter

 5. คลิกขวาที่ DisableServerAssistedSearch แล้วคลิกปรับเปลี่ยน

 6. ในกล่องข้อมูลค่าให้พิมพ์1เพื่อเปิดใช้งานรายการรีจิสทรีแล้วคลิกตกลง

 7. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรีแล้วเริ่มการทำงาน Windows ใหม่

หมายเหตุ: นโยบายนี้และข้อควรพิจารณาอื่นๆที่สำคัญจะได้รับการบันทึกไว้ในบล็อกการค้นหา

เมื่อต้องการค้นหากล่องจดหมายที่แชร์ให้คลิกกล่องจดหมายและใช้ขอบเขตของโฟลเดอร์ปัจจุบัน นี่คือขีดจำกัดของการออกแบบที่กำลังทำงานอยู่ในการอัปเดตในอนาคต ไปที่ บล็อกขอบเขตการค้นหาการทำความเข้าใจ นี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้คุณสามารถเพิ่มกล่องจดหมายที่แชร์เป็นบัญชีผู้ใช้ Exchange รองไปยังโปรไฟล์ได้ ก่อนอื่นคุณจะต้องตรวจสอบว่ากล่องจดหมายที่แชร์ถูกแสดงเป็นบัญชีผู้ใช้ในโปรไฟล์แล้วหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะต้องเอาออก เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 • จากเมนู ไฟล์ ให้เลือก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้จากนั้นเลือก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ อีกครั้ง

 • ดับเบิลคลิกที่บัญชีผู้ใช้ Exchange

 • เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วเลือกแท็บขั้นสูง

 • ในส่วนเปิดกล่องจดหมายเพิ่มเติมเหล่านี้ให้เลือกกล่องจดหมายที่แชร์แล้วเลือกนำออก

เพิ่มกล่องจดหมายที่แชร์เป็นบัญชีรองไปยังโปรไฟล์โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • จากเมนูไฟล์ให้เลือกเพิ่มบัญชีผู้ใช้

 • ในกล่องโต้ตอบนี้ให้ใส่ชื่อเต็มของกล่องจดหมายเช่น support@company.com

 • เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านให้เลือกตัวเลือก ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้อื่น และใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ใช้ Exchange ที่มีสิทธิ์ในกล่องจดหมายที่แชร์

เมื่อคุณค้นหากล่องจดหมายที่แชร์ที่เพิ่มเป็นกล่องจดหมายเพิ่มเติมคุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้:

 • "เรากำลังมีปัญหาในการดึงผลลัพธ์จากเซิร์ฟเวอร์ บางรายการอาจไม่รวมอยู่ในผลลัพธ์การค้นหาของคุณ "

การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นถ้าคุณกำลังใช้ Outlook เวอร์ชัน volume license (MSI) นี่เป็นข้อจำกัดที่มี Office เวอร์ชันถาวร

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้คุณสามารถปิดใช้งานการค้นหาเซิร์ฟเวอร์เป็นโซลูชันระยะสั้นได้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันที่เพิ่มขึ้น สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้ไปที่ วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

 1. ใน Windows คลิกขวา เริ่ม จากนั้นเลือก เรียกใช้ ในกล่อง เปิด: พิมพ์ regedit จากนั้นคลิก ตกลง นี่จะเปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวแก้ไขรีจิสทรีให้ค้นหาคีย์ย่อยนี้ในรีจิสทรีแล้วคลิก:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search

 3. คลิก แก้ไข > ใหม่ > ค่า DWORD

 4. พิมพ์ DisableServerAssistedSearch สำหรับชื่อของ DWORD แล้วกด Enter

 5. คลิกขวาที่ DisableServerAssistedSearch แล้วคลิกปรับเปลี่ยน

 6. ในกล่องข้อมูลค่าให้พิมพ์1เพื่อเปิดใช้งานรายการรีจิสทรีแล้วคลิกตกลง

 7. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรีแล้วเริ่มการทำงาน Windows ใหม่

หมายเหตุ: นโยบายนี้และข้อควรพิจารณาอื่นๆที่สำคัญจะได้รับการบันทึกไว้ในบล็อกการค้นหา

ใน Microsoft Outlook ๒๐๑๖ for Mac คุณอาจได้รับข้อความ "ไม่มีผลลัพธ์" เมื่อคุณพยายามค้นหาข้อความอีเมลหรือนำตัวกรองไปใช้กับโฟลเดอร์และรายการงานจะไม่แสดงอยู่ในโฟลเดอร์งาน นอกจากนี้เมื่อคุณค้นหารายการจดหมายโดยใช้การค้นหาสปอตไลท์ native ของ Mac OS การค้นหาของคุณอาจไม่สำเร็จ

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

 • การทำดัชนีการค้นหาสปอตไลท์ไม่สมบูรณ์

 • ชื่อโปรไฟล์ประกอบด้วยอักขระพิเศษเช่นเครื่องหมายทับ (/)

 • โปรไฟล์หรือหนึ่งในโฟลเดอร์แม่จะถูกเพิ่มลงในแท็บความเป็นส่วนตัวใน Spotlight

 • โฟลเดอร์โปรไฟล์ของ Outlook 15 ไม่อยู่ภายใต้ ~/Library/Group คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 Office/Outlook

 • ดัชนีการค้นหาสปอตไลท์เสียหาย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ OutlookSearchRepair

 2. ถ้าคุณเพิ่งสร้างโปรไฟล์ Outlook ใหม่ใน Outlook ๒๐๑๖ for Mac ให้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่หรือถ้าคุณเพิ่งนำเข้าข้อมูลใหม่จากแหล่งข้อมูลเช่นไฟล์ PST หรือ .OLM การทำดัชนี Spotlight อาจไม่เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีนี้ Outlook for Mac แสดงข้อความ "ไม่มีผลลัพธ์" เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้รอให้การทำดัชนีเสร็จสิ้นแล้วค้นหาอีกครั้ง

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อโปรไฟล์ของคุณใน Outlook ๒๐๑๖ for Mac ไม่มีอักขระพิเศษเช่นเครื่องหมายเครื่องหมายทับ (/)

เมื่อต้องการดูโปรไฟล์หรือชื่อข้อมูลเฉพาะตัวของคุณใน Outlook ๒๐๑๖ for Mac ให้ดูที่:

 1. คลิกไป, แอปพลิเคชัน

 2. Right-Click Microsoft Outlook แล้วเลือกแสดงเนื้อหาแพคเกจ

 3. ขยายเนื้อหา SharedSupport และเปิดตัวจัดการโปรไฟล์ Outlook


ถ้าชื่อโปรไฟล์หรือข้อมูลเฉพาะตัวมีอักขระพิเศษให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อ:

 1. เปิดโฟลเดอร์โปรไฟล์ Outlook ๒๐๑๖ for Mac ที่อยู่ที่:/Users/<ชื่อผู้ใช้>/Library/Group คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 โปรไฟล์ Office/Outlook/Outlook 15/

 2. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์โปรไฟล์ Outlook ๒๐๑๖ for Mac และเอาอักขระพิเศษออก

ถ้าปัญหายังคงได้รับการแก้ไขแล้วดัชนี Spotlight อาจเสียหาย เมื่อต้องการจัดดัชนีดัชนีสปอตไลท์ใหม่ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เริ่มต้นระบบ Mac ใหม่เพื่อให้การรีสตาร์ตบริการสปอตไลท์

 2. นำทางไปยังตัวค้นหา > แอปพลิเคชัน > ยูทิลิตี้ > เทอร์มินัล

 3. พิมพ์ mdimport-L

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเห็นอินสแตนซ์มากกว่าหนึ่งอินสแตนซ์ของ "Microsoft Outlook Spotlight mdimporter," ลบแอปพลิเคชัน Outlook ที่คุณไม่ได้ใช้งานให้ลบแอปพลิเคชัน Outlook ที่คุณไม่ได้ใช้งานไว้จากถังขยะให้รีสตาร์ต Mac ของคุณแล้วกลับไปยังขั้นตอนที่1

 4. ในเทอร์มินัลการจัดดัชนีฐานข้อมูล Outlook ของคุณโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้และการแทนที่ชื่อผู้ใช้ของคุณเองสำหรับ <user_name> พื้นที่ที่สำรองไว้: mdimport-g "/Applications/Microsoft Outlook, app/เนื้อหา/ไลบรารี/Spotlight/Microsoft Outlook สปอตไลต์ผู้นำเข้า mdimporter"-d1 "/Users/<user_name>/Library/Group คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 โปรไฟล์ Office/Outlook/Outlook 15/<my_profile_name> "

  หมายเหตุ: ในคำสั่งนี้เส้นทางหลัง "-g" เป็นเส้นทางเริ่มต้นของการติดตั้ง Outlook เส้นทางหลังจาก "-d1" เป็นเส้นทางเริ่มต้นของโปรไฟล์ของคุณที่ <my_profile_name> เป็นตามค่าเริ่มต้น "โปรไฟล์หลัก" คุณจะต้องแทนที่เส้นทางที่แท้จริงของคุณถ้าคุณได้เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ของคุณหรือติดตั้ง Outlook ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

Reindexing จะใช้เวลาสักครู่เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ หลังจากที่กระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้วให้จบการทำงานแล้วเริ่ม Outlook ใหม่ 

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถค้นหาใน Spotlight ได้หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้และถ้าคุณได้รับอนุญาตสำหรับการทำดัชนี Spotlight ให้เสร็จสมบูรณ์คุณอาจต้องถอนการติดตั้ง Office for Mac แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง 

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีการจำกัดเกณฑ์การค้นหาเพื่อให้ได้การค้นหาที่ดีขึ้นใน Outlook

การค้นหาข้อความหรือรายการโดยใช้การค้นหาทันที

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×