การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าอีเมล Outlook

ถ้าคุณพบปัญหาในการตั้งค่าอีเมลของคุณใน Outlook เราต้องการช่วยเหลือ เลือกตัวเลือกทางด้านล่างหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

หมายเหตุ: AOL ได้ประกาศการเปลี่ยนที่กำลังจะมาถึงล่าสุดที่มีผลกับลูกค้าที่ใช้ Outlook หรือไคลเอ็นต์อีเมลของบริษัทอื่นในการส่งและรับอีเมล AOL ของพวกเขา สำหรับขั้นตอนในการยืนยันการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ ให้ดู อัปเดตการตั้งค่าอีเมล AOL ทางด้านล่าง

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 AOL จะทำการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมลของพวกเขาเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานอีเมลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยืนยันการตั้งค่าบัญชีของคุณเพื่อตรวจสอบว่าคุณยังคงสามารถส่งและรับอีเมลโดยใช้บัญชี AOL หลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2016

 1. เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

 2. เลือกบัญชี AOL ของคุณจากรายการบนแท็บอีเมล แล้วคลิก เปลี่ยน

 3. บนกล่องการตั้งค่าบัญชี POP และ IMAP ให้เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. เลือกแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก และตรวจสอบว่าได้ทำเครื่องหมายที่กล่อง เซิร์ฟเวอร์ขาออกของฉัน (SMTP ต้องใช้การรับรองความถูกต้อง) ไว้แล้ว ถ้ายัง ให้กากล่องดังกล่าว

 5. เลือกแท็บ ขั้นสูง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ ถ้าคุณมีบัญชี IMAP

  • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP): 993

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับต่อไปนี้: SSL/TLS หรือ SSL

  • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 465 หรือ 587

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับต่อไปนี้: SSL/TLS, SSL, TLS หรือโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณมีบัญชี POP ตัวเลือกจะแตกต่างกันเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้การตั้งค่าเหล่านี้

 • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP): 995

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับต่อไปนี้: SSL/TLS (หรือ SSL)

 • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 465 หรือ 587

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับต่อไปนี้: SSL/TLS, SSL, TLS หรือโดยอัตโนมัติ

 1. เลือก เครื่องมือ > ตั้งค่าบัญชี

 2. เลือกบัญชี AOL ของคุณจากรายการบนแท็บอีเมล แล้วคลิก เปลี่ยน

 3. บนกล่องการตั้งค่าบัญชี POP และ IMAP ให้เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. เลือกแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก แล้วเลือกกล่องที่มีเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP ของฉันต้องใช้การรับรองความถูกต้อง)

 5. เลือกแท็บ ขั้นสูง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ ถ้าคุณมีบัญชี IMAP

  • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP): 993

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL

  • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 465

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL หรือ TLS

ถ้าคุณมีบัญชี POP ตัวเลือกจะแตกต่างกันเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้การตั้งค่าเหล่านี้

 • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP): 995

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL/TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 465 หรือ 587

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL หรือ TLS

ถ้าคุณพยายามเพิ่มบัญชี IMAP ไปยัง Outlook เช่นบัญชี Gmail บัญชี Apple บัญชี Yahoo หรือบัญชีของ ISP ในพื้นที่ของคุณ และคุณไม่ได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราว

ให้แน่ใจว่า บนหน้ารายละเอียด IMAP ช่อง Secure Password Authentication อยู่ในสถานะไม่ได้เลือก ยกเลิกการเลือก SPA ของการตั้งค่า IMAP แล้ว

ถ้ายังไม่ได้ผล

 1. เปิดแผงควบคุมด้วยการกดแป้น Windows และพิมพ์คำว่า แผงควบคุม จากนั้นเลือกแผงควบคุมจากผลลัพธ์การค้นหา

 2. เลือก จดหมาย

 3. เลือก บัญชีอีเมล...

 4. บนแท็บ อีเมล เลือก ใหม่

 5. ใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วใส่รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่าน และ พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง จากนั้นเลือก ต่อไป

 6. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของคุณเพิ่มเติมอีกครั้ง

 7. เมื่อการตั้งค่าบัญชีเสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก เสร็จสิ้น

ถ้า Outlook ไม่พบการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ หรือคุณได้รับข้อผิดพลาดระหว่างการตั้งค่า ในหลายกรณี คุณสามารถตั้งค่าบัญชีของคุณด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ: การตั้งค่าด้วยตนเองไม่สามารถใช้ได้กับบัญชีผู้ใช้ Microsoft 365 หรือ Exchange เซิร์ฟเวอร์ เว้นแต่ว่าคุณต้องการใช้ POP หรือ IMAP เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีเหล่านั้น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดว่าจะเปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP สำหรับบัญชีของคุณหรือไม่

ตั้งค่าบัญชีของคุณด้วยตนเอง

เส้น

ขั้นตอนที่ 1
เลือก ไฟล์ ภายใต้ ข้อมูลบัญชี ให้เลือก เพิ่มบัญชี

เพิ่มบัญชีใหม่

เส้น

ขั้นตอนที่ 2
เลือก ตัวเลือกขั้นสูง > ให้ฉันตั้งค่าบัญชีของฉันด้วยตนเอง

เลือกตัวเลือกขั้นสูง

เส้น

ขั้นตอนที่ 3
เลือก POP หรือ IMAP

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชี หน้าตัวเลือกชนิดบัญชี

เส้น

ขั้นตอนที่ 4
ใส่รหัสผ่านบัญชีของคุณ แล้วเลือก เชื่อมต่อ

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชี หน้ารหัสผ่าน

เส้น

ขั้นตอนที่ 5
ถ้าตั้งค่าไม่สำเร็จ ให้เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี อัปเดตข้อมูลบัญชีด้วยข้อมูลที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณหรือจากหัวข้อการอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP เลือก เชื่อมต่อ

มีบางอย่างผิดพลาดในการเพิ่มบัญชีอีเมลลงใน Outlook

เส้น

ขั้นตอนที่ 6:
เลือก เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Outlook

เครื่องหมายถูก

ถ้า Outlook พร้อมท์ให้คุณใส่รหัสผ่านซ้ำๆ ระหว่างการตั้งค่า ให้ตรวจดูว่าไม่ได้เปิด Caps Lack ไว้ รหัสผ่านจะคำนึงถึงตัวพิมพ์ ซึ่งยังสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าคุณใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณไม่ถูกต้อง ชื่อผู้ใช้ของคุณคือที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ ตัวอย่างเช่น tony@contoso.com

ถ้าคุณเคยส่งและได้รับอีเมลจาก Outlook ตามปกติ และตอนนี้ Outlook ขอให้คุณใส่รหัสผ่านของคุณใหม่ซ้ำๆ อาจเกิดหนึ่งในสองสิ่งนี้

 • คุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น Gmail และยังไม่ได้อัปเดต Outlook

 • รหัสผ่านของคุณหมดอายุแล้ว บัญชีอีเมลขององค์กรจำนวนมากมีนโยบายที่ต้องให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลของคุณทุกๆ สองสามเดือน

เมื่อต้องการอัปเดตรหัสผ่านของคุณใน Outlook ให้ดู เปลี่ยนหรืออัปเดตรหัสผ่านอีเมลของคุณ

รหัสผ่านอีเมลของคุณจะถูกจัดเก็บใน Outlook อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณจะต้องไปที่เว็บไซต์หรือบริการช่วยเหลือของพวกเขา หรือติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีบัญชี Yahoo! อันดับแรกคุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณที่ Yahoo.com เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณสามารถอัปเดตรหัสผ่านใน Outlook ดู เปลี่ยนหรืออัปเดตรหัสผ่านอีเมลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณไม่สามารถรับข้อความอีเมลใหม่ มีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่คุณสามารถทำได้

 • ค้นหา ทำงานแบบออฟไลน์ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง Outlook ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ ให้เลือกแท็บ ส่ง/รับ ทางด้านบนของหน้าจอ แล้วเลือกปุ่ม ทำงานแบบออฟไลน์ เพื่อปิดใช้งานโหมดออฟไลน์

 • ถ้าคุณไม่ได้ทำงานแบบออฟไลน์ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และดูว่าคุณสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ ถ้าไม่ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

 • ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีของคุณกับข้อมูลใน การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP ของเรา ดู เปลี่ยนหรืออัปเดตรหัสผ่านอีเมลของคุณ เพื่อดูความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการดูการตั้งค่าบัญชีของคุณ

ถ้าข้อความของคุณค้างอยู่ใน Outlook หรือไม่ถูกส่งไปถึงผู้รับที่ต้องการ ให้ดู แก้ไขข้อความที่ค้างอยู่ใน Outlook

มีหลายวิธีที่คุณสามารถส่งและรับอีเมล และมี Outlook หลายเวอร์ชันที่พร้อมใช้งาน ถ้ารูปภาพในหัวข้อเหล่านี้ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอของคุณ คุณอาจกำลังใช้ Outlook เวอร์ชันอื่น ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันอะไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณพบปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในตัวเลือกข้างต้น เราต้องการทราบ โปรดเลื่อนลงไปยังส่วนล่างของหน้า เลือก ใช่ หรือ ไม่ ในกล่อง ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ และส่งข้อความที่มีข้อมูลต่อไปนี้ถึงเรา

 • เวอร์ชัน Outlook ของคุณ

 • ชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณกำลังพยายามตั้งค่า (Outlook.com, Microsoft 365, Exchange หรืออื่นๆ)

 • ข้อความของข้อผิดพลาดที่คุณเห็น

 • คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาของคุณ

เราอัปเดตหน้านี้ทุกเดือน และเราต้องการรับรองว่าเราใส่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×