การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2010: SQL Server 2008 Express

รายการต่อไปนี้มีปัญหาการติดตั้ง SQL Server 2008 Express โดยทั่วไปที่พบโดยลูกค้า Business Contact Manager for Outlook 2010

หมายเหตุ:  ผู้ใช้ขั้นสูงอาจสะดวกในการลองวิธีแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการในหัวข้อนี้มากกว่า

ปัญหาการติดตั้งอะไรที่คุณต้องการแก้ปัญหา

ไม่สามารถติดตั้ง SQL Server 2008 ได้จนกว่าจะรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณต้องเริ่มบริการ SQL Server

คุณต้องติดตั้ง SQL Server 2008 Express เนื่องจากโปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2010 ไม่สามารถติดตั้ง SQL Server ให้คุณได้

โปรแกรมการตั้งค่าไม่สามารถติดตั้ง SQL Server 2008 Express เนื่องจากมีการติดตั้ง SQL Server เวอร์ชันอื่น

โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถติดตั้ง SQL Server 2008 Express ได้

ตรวจสอบแฟ้มบันทึก SQL Server

เพราะเหตุใด Business Contact Manager for Outlook ยังติดตั้ง SQL Server 2008 Express ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบบทความฐานความรู้ SQL Server

ไม่สามารถติดตั้ง SQL Server 2008 ได้จนกว่าจะรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรแกรมติดตั้ง SQL Server 2008 Express จะตรวจสอบการแจ้งเตือน "จำเป็นต้องรีสตาร์ต" จากเวอร์ชันของ Windows ที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานอยู่ ถ้าโปรแกรมพบการแจ้งเตือนว่าควรรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ SQL Server ก็จะไม่ติดตั้ง คุณต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเริ่มโปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook อีกครั้ง

ถ้าหลังจากการรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ และเริ่มโปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook ใหม่ คุณก็ยังถูกพร้อมท์ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณอีก ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ตรวจดูว่า Windows Update แสดงรายการการอัปเดตที่สำคัญใดๆ ให้คุณติดตั้งหรือไม่ จากนั้นโปรดติดตั้งโปรแกรมเหล่านั้น

  ฉันะเปิด Windows Update ได้อย่างไร

  1. คลิก เริ่ม แล้วชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด

  2. คลิก Windows Update

 2. โปรดรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้รีสตาร์ต

 3. เริ่มโปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager อีกครั้ง

ถ้า SQL Server 2008 Express ยังคงไม่ติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง SQL Server 2008 Express Runtime จากเว็บไซต์ไมโครซอฟท์ จากนั้นเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook อีกครั้ง

คุณยังอาจต้องการตรวจสอบแฟ้มบันทึกของ Business Contact Manager ซึ่งก็คือ Temp\BCMrebootcheck*.log สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) จะแทนตัวอักษรและตัวเลขในชื่อไฟล์

เปิดโฟลเดอร์ Temp ของคุณและไฟล์ BCMrebootcheck*.log

 1. ทำดังต่อไปนี้:

  • ใน Windows XP ให้คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

  • ใน Windows Vista และ Windows 7 ให้คลิก เริ่ม

 2. พิมพ์ %temp% แล้วกด ENTER

หมายเหตุ:  %Temp% โดยปกติแล้วจะแทนเส้นทาง C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Local\Temp ไปยังโฟลเดอร์ Temp ของคุณ

 1. เปิดไฟล์ BCMrebootcheck*.log

ด้านบนของเพจ

คุณต้องเริ่มบริการ SQL Server

ในบางครั้ง แม้ว่า SQL Server จะได้รับการติดตั้งแล้ว แต่บริการ SQL Server ก็ไม่สามารถเริ่มได้ บริการ SQL Server ต้องทำงานเพื่อดำเนินการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook ให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อความจะพร้อมท์ให้คุณเริ่มบริการ SQL Server

คุณต้องเริ่มบริการ SQL Server (MSSMLBIZ) และตั้งค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ

 1. เปิด เครื่องมือดูแลจัดการระบบ ใน แผงควบคุม

วิธีการมีดังนี้

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนมุมมองเพื่อแสดงตัวเลือก แผงควบคุม ทั้งหมด

  • ใน Windows XP ใน แผงควบคุม ให้คลิก สลับไปที่มุมมองคลาสสิก

  • ใน Windows Vista ภายใต้ หน้าหลักแผงควบคุม ให้คลิก มุมมองคลาสสิก

  • ใน Windows 7 ให้คลิก ประเภท แล้วคลิก ไอคอนขนาดใหญ่ หรือ ไอคอนขนาดเล็ก

 3. ดับเบิลคลิก เครื่องมือดูแลจัดการระบบ

 1. ดับเบิลคลิก บริการ

 2. คลิกขวาที่ SQL Server (MSSMLBIZ) แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. บนแท็บ ทั่วไป ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในกล่อง ชนิดการเริ่มต้น ให้คลิก อัตโนมัติ

  2. ในส่วน สถานะบริการ ให้คลิก เริ่ม

 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

 5. ปิด บริการ

ด้านบนของเพจ

คุณต้องติดตั้ง SQL Server 2008 Express เนื่องจากโปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2010 ไม่สามารถติดตั้ง SQL Server ให้คุณได้

ถ้า SQL Server ไม่ได้รับการติดตั้ง ก็จะไม่สามารถติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook ได้

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง SQL Server 2008 Express Runtime จากเว็บไซต์ไมโครซอฟท์

 2. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook อีกครั้ง

ด้านบนของเพจ

โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถติดตั้ง SQL Server 2008 Express ได้ เนื่องจากมีการติดตั้ง SQL Server เวอร์ชันอื่น

ถ้า SQL Server ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว โปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook อาจไม่สามารถติดตั้ง SQL Server 2008 Express ได้

ถอนการติดตั้งเวอร์ชันอื่นๆ ของ SQL Server แล้วเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2010 อีกครั้ง

ใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อเอาเวอร์ชันที่มีอยู่ของ SQL Server ออก

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ให้ทำตามวิธีต่อไปนี้

  • ใน Windows XP ถ้าจำเป็น ให้คลิก สลับไปที่มุมมองคลาสสิก แล้วดับเบิลคลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  • ใน Windows Vista และ Windows 7 ให้คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ โปรแกรม ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 3. คลิก Microsoft SQL Server 2008 แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

  ถ้าโปรแกรมอื่นๆ ยังใช้ SQL Server 2008 คุณจะถูกพร้อมท์ให้ระบุอินสแตนซ์ที่คุณต้องการเอาออก เลือกอินสแตนซ์ MSSMLBIZ

SQL Server 2008 Express อาจไม่ติดตั้ง ถ้ามี SQL Server เวอร์ชันอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับหลายเหตุผลด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเวอร์ชันที่มีของ SQL Server อยู่ในภาษาอื่นนอกเหนือจากเวอร์ชันของ SQL Server 2008 Express ที่กำลังถูกติดตั้ง การติดตั้งจะล้มเหลว อีกหนึ่งเหตุผลที่การติดตั้งล้มเหลวอาจเนื่องจากสิทธิ์ในเวอร์ชันของ SQL Server ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ป้องกันไม่ให้โปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook อัปเดตไฟล์ SQL Server บางไฟล์

ด้านบนของหน้า

โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถติดตั้ง SQL Server 2008 Express ได้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นบางครั้งถ้าไดรฟ์ที่จะติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2010 ถูกบีบอัดหรือเข้ารหัสลับโดยใช้การเข้ารหัสลับปกติหรือ BitLocker

ยกเลิกการบีบอัดหรือการเอาการเข้ารหัสลับออกจาก Business Contact Manager for Outlook ที่จะทำการติดตั้ง แล้วลองติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook อีกครั้ง

ด้านบนของเพจ

ตรวจสอบแฟ้มบันทึก SQL Server

โปรแกรมการติดตั้ง SQL Server จะสร้างหลายแฟ้มบันทึกขณะติดตั้ง SQL Server ถ้ามีปัญหาในการติดตั้ง SQL Server ก่อนอื่นให้เปิดไฟล์ที่ชื่อ Summary.txt ไฟล์จะระบุว่าแฟ้มบันทึกใดมีข้อมูลโดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุว่าทำไม SQL Server จึงไม่สามารถติดตั้งได้ มองหาไฟล์ Summary.txt ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\

ถ้าไฟล์ Summary.txt ของ SQL Server ระบุว่าตัวติดตั้ง SQL Server ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ แต่โปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook ระบุว่า SQL Server ไม่ได้รับการติดตั้ง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดโฟลเดอร์ %Temp% ของคุณ

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ใน Windows XP ให้คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

   • ใน Windows Vista และ Windows 7 ให้คลิกเริ่ม

  2. พิมพ์ %temp% แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ:  s%Temp% โดยปกติจะแทนเส้นทาง C:\Users\ชื่อผู้ใช้\App Data\Local\Temp

 2. เปิดไฟล์ BCMSetupWizardtmp*.log ที่มีข้อมูลล่าสุด

  หมายเหตุ:  เครื่องหมายดอกจัน (*) จะแทนตัวอักษรและตัวเลขในชื่อไฟล์

 3. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้น

โฟลเดอร์อื่นๆ ที่แฟ้มบันทึก SQL Server ถูกสร้างขึ้น

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL\Log

หมายเหตุ: บน Windows เวอร์ชัน 64 บิต เส้นทางจะเริ่มต้นด้วย C:\Program Files (x86)

ด้านบนของเพจ

เพราะเหตุใด Business Contact Manager for Outlook ยังติดตั้ง SQL Server 2008 Express ด้วย

Business Contact Manager for Outlook จะเก็บข้อมูลของคุณในฐานข้อมูล SQL Server ที่ชื่อ MSSMLBIZ ฐานข้อมูลเป็นอินสแตนซ์ของ SQL Server โปรแกรมอื่นๆ อาจยังใช้ SQL Server แต่ไม่ใช่อินสแตนซ์เดียวกันกับที่ใช้โดย Business Contact Manager for Outlook

เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook โปรแกรมจะตรวจสอบว่า SQL Server ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ถ้าไม่ โปรแกรมติดตั้ง SQL Server 2008 Express จะถูกเรียกใช้ก่อน จากนั้น โปรแกรมติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook จึงจะทำงาน

ด้านบนของเพจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบบทความฐานข้อมูลความรู้ SQL Server

ด้านบนของเพจ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×