การแก้ไขปัญหาด้านเสียงของ Lync

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

ในบางครั้ง เสียงคอมพิวเตอร์ของ Lync จะใช้งานไม่ได้เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น โปรแกรมควบคุมหายไป, อุปกรณ์เสียงไม่เข้ากัน หรือมีบางขั้นตอนที่ไม่ได้ทำในระหว่างการตั้งค่า คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านล่างนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเสียงได้

เคล็ดลับ: สำหรับวิธีการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้ใช้โทรศัพท์โทรเข้าการประชุมไปก่อน แล้วค่อยลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่างนี้เมื่อคุณมีเวลา ให้ดูที่โทรเข้าร่วมการประชุม Lync และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าและทดสอบอุปกรณ์เสียงของคุณก่อนการประชุม Lync หรือการโทร

เนื้อหา

ฉันไม่ได้ยินเสียงผู้อื่น

บุคคลอื่นไม่ได้ยินเสียงฉัน

Lync ไม่รู้จักอุปกรณ์เสียงของคุณ หรือคุณได้รับข้อผิดพลาด: ลำโพงและไมโครโฟนของคุณไม่ทำงาน

คุณได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณ

ตั้งค่าโทรศัพท์ IP ของคุณกับ Lync

การแจ้งเตือนของข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ฉันไม่ได้ยินเสียงผู้อื่น

ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียง ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

 • ใน การประชุม Lync ให้ชี้ไปที่ไอคอน โทรศัพท์/ไมโครโฟน ปุ่มไมโครโฟนของ Lync แล้วคลิกที่แท็บ อุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการได้ถูกเลือกไว้ และระดับเสียงถูกตั้งค่าให้ดัง ปรับระดับเสียงโดยใช้แถบเลื่อนระดับเสียงลำโพง

  สกรีนช็อตของเมนูเสียงในการประชุม

 • ถ้าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับฮับ USB ให้เอามาเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ให้ตรวจสอบระดับเสียงของลำโพงคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย โดยคลิกที่ไอคอนลำโพง ปุ่มเสียงของ Windows บนแถบงานของคุณ (โดยทั่วไปจะอยู่บริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ) แล้วใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ที่คุณเลือก

  สกรีนช็อตของปุ่มระดับเสียง

 • ถ้าคุณมีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าลำโพงโทรศัพท์เปิดอยู่และระดับเสียงถูกตั้งค่าให้ดัง

บุคคลอื่นไม่ได้ยินเสียงฉัน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่ เมื่อคุณปิดเสียง ปุ่ม โทรศัพท์/ไมโครโฟน ในการประชุมจะมีลักษณะดังนี้ สกรีนช็อตของไมโครโฟนที่ปิดเสียงอยู่ คลิกที่ปุ่มเพื่อเปิดเสียง

 • ใน การประชุม Lync ให้ชี้ไปที่ปุ่ม ให้ชี้ไปที่ปุ่ม โทรศัพท์/ไมโครโฟน ปุ่มไมโครโฟนของ Lync แล้วคลิกที่แท็บ อุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ถูกเลือกอยู่

  สกรีนช็อตของตัวควบคุมการโทรด้วยเสียง

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้ไปที่ ตัวเลือก สกรีนช็อตของปุ่ม ตัวเลือกของ Lync > อุปกรณ์เสียง แล้วเลือกไมโครโฟนที่ต้องการ จากนั้นใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงไมโครโฟน ตัวบ่งชี้สีน้ำเงินจะช่วยคุณเลือกระดับเสียงที่เหมาะสมในขณะที่คุณพูด

สกรีนช็อตของการตรวจสอบไมโครโฟนเสียงของ Lync

Lync ไม่รู้จักอุปกรณ์เสียงของคุณ หรือคุณได้รับข้อผิดพลาด: ลำโพงและไมโครโฟนของคุณไม่ทำงาน

หลังจากขั้นตอนแต่ละขั้น ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานหรือไม่ ก่อนที่จะไปยังการแก้ไขปัญหาถัดไป

 • ถ้าคุณอยู่บน Windows 8.1 ให้ตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ของคุณนั้นทันสมัย ให้ดูที่ ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับ Windows 8.1

 • ถ้าอุปกรณ์เสียงของคุณเชื่อมต่อกับฮับ USB ให้เอามาต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง

 • ถอดปลั๊กอุปกรณ์ของคุณ เริ่มระบบใหม่ และเสียบเข้าไปอีกครั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสียงของคุณไม่ได้ปิดใช้งานดังนี้

  1. ไปที่ เริ่ม > แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ให้ค้นหา เสียง และเปิดขึ้น

  3. คลิกขวาเพื่อให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย แสดงอุปกรณ์ที่ถูกปิดใช้งาน ได้ถูกเลือกไว้

   สกรีนช็อตของแสดงรายการที่ถูกปิดใช้งาน

  4. ถ้าอุปกรณ์เสียงของคุณถูกปิดใช้งาน ให้คลิกขวาที่อุปกรณ์ และคลิก เปิดใช้งาน

   สกรีนช็อตของอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน

 • สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ในตัวจัดการอุปกรณ์ดังนี้

  1. ไปที่ เริ่ม > แผงควบคุม

  2. ค้นหา ตัวจัดการอุปกรณ์ และเปิดขึ้น

  3. เลือกชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก การกระทำ > สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะค้นหาอุปกรณ์ใหม่และติดตั้งโปรแกรมควบคุม

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตและทำการติดตั้ง

คุณได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณ

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นใน Windows Windowsแทนที่จะเป็นใน LyncLync

ตรวจสอบอุปกรณ์เสียงของคุณ

 1. คลิก เริ่ม และพิมพ์ เสียง ใน ค้นหา โปรแกรมและไฟล์

สกรีนช็อตของโปรแกรมค้นหา

 1. คลิก เสียง บนเมนู

 2. บนแท็บ การเล่น ให้คลิกที่ขวาอุปกรณ์อื่น แล้วคลิก ตั้งเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น

  ตั้งค่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น ใน Windows

ตั้งค่าโทรศัพท์ IP ของคุณกับ Lync

ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณได้รับการกำหนดค่าสำหรับโทรศัพท์ IP คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะที่ได้รับการสนับสนุนในการใช้ฟีเจอร์ LyncLync เช่น การแสดงตน การค้นหา รายละเอียดที่ติดต่อ และอื่นๆ

 1. ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย USB ที่มากับโทรศัพท์

 2. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเราเตอร์ โทรศัพท์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กรของคุณ

 3. ทำตามข้อความที่พร้อมท์บนโทรศัพท์เพื่อเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์และ PIN ที่คุณกำหนดไว้ใน Lync

  ถ้าคุณจำ PIN ของคุณไม่ได้ ให้คลิกแท็บ โทรศัพท์ ในหน้าต่างหลักของ Lyncแล้วคลิก PIN แล้วทำตามคำแนะนำในหน้านั้นเพื่อตั้งค่าใหม่

 4. เมื่อตั้งค่าโทรศัพท์แล้ว ให้ไปที่ ตัวเลือก ใน Lync แล้วเลือกโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์เสียงของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ ตั้งค่าและทดสอบเสียงของ Lync

การแจ้งเตือนของข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ในบางกรณี Lync จะแสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุณภาพเสียงในหน้าต่างสนทนาหรือหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกที่การแจ้งเตือนนั้นเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ ดูตัวอย่างด้านล่างต่อไปนี้

สกรีนช็อตของข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียงของ Lync

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×