ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การแก้ไขหรือพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย PowerPoint ใน Word

คุณสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการ PowerPoint ของคุณ แต่ถ้าคุณต้องการใช้ฟีเจอร์การแก้ไขและการจัดรูปแบบของ Word คุณสามารถใช้งานและพิมพ์เอกสารประกอบการแจกเอกสารของคุณโดยใช้ Word

ในการเปิดงานนําเสนอ ให้ทต่อไปนี้:

 1. คลิก ไฟล์ > ส่งออก

 2. ภายใต้ ส่งออก ให้คลิก สร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย และภายใต้ สร้างเอกสารประกอบคำบรรยายใน Microsoft Word ให้คลิก สร้างเอกสารประกอบคำบรรยายสร้างเอกสารประกอบคำบรรยายใน Word

  สร้างเอกสารประกอบคำบรรยายใน Word
 3. ในกล่อง ส่งไปยัง Microsoft Word ให้คลิกเค้าโครงหน้าที่คุณต้องการ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คุณต้องการให้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเนื้อหา PowerPoint ต้นฉบับได้รับการอัปเดต ให้คลิกวางแล้วคลิกตกลง

  • เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตงานนําเสนอต้นฉบับ PowerPoint จะแสดงอยู่ในเอกสาร Word ให้คลิก วางลิงก์ แล้วคลิกตกลง

   กล่องโต้ตอบ ส่งไปยัง Microsoft Word

   งานนําเสนอจะเปิด Word เอกสารใหม่ในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถแก้ไข พิมพ์ หรือบันทึกเป็นกับเอกสาร Word ใดก็ได้

   เอกสารประกอบคำบรรยายที่ปรากฏใน Word

ในการเปิดงานนําเสนอ ให้ทต่อไปนี้:

 1. คลิก >บันทึก&ส่ง

 2. ภายใต้ชนิดไฟล์ให้คลิก สร้างเอกสารประกอบการเอกสารประกอบจากนั้นภายใต้สร้างเอกสารประกอบเอกสารประกอบเสียง ใน Microsoft Wordให้คลิกสร้างเอกสารประกอบเอกสารประกอบเสียง

 3. ในกล่องโต้ตอบ ส่งไปยัง Microsoft Office Word ให้คลิกเค้าโครงหน้ากระดาษที่คุณต้องการ แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คุณต้องการให้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเนื้อหา PowerPoint ต้นฉบับได้รับการอัปเดต ให้คลิกวางแล้วคลิกตกลง

  • เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตใดๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนําเสนอ PowerPoint ต้นฉบับจะปรากฏในเอกสาร Word ให้คลิก วางลิงก์ แล้วคลิกตกลง


   กล่องโต้ตอบ ส่งไปยัง Microsoft Word งานนําเสนอจะเปิด Word เอกสารใหม่ในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถแก้ไข พิมพ์ หรือบันทึกเป็นกับเอกสาร Word ใดก็ได้

ในการเปิดงานนําเสนอ ให้ทต่อไปนี้:

 1. คลิกปุ่มMicrosoft Office รูปภาพปุ่ม Office ชี้ไปที่เผยแพร่แล้วคลิก สร้างเอกสารประกอบเอกสารประกอบเสียง ใน Microsoft Office Word

  การสร้างเอกสารประกอบคำบรรยายใน Word

 2. ในกล่องโต้ตอบ ส่งไปยัง Microsoft Office Word ให้คลิกเค้าโครงหน้ากระดาษที่คุณต้องการ แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คุณต้องการคงไว้แบบคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเนื้อหา PowerPoint 2007 ต้นฉบับได้รับการอัปเดต ให้คลิกวาง แล้วคลิกตกลง

  • เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตใดๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนําเสนอ PowerPoint 2007 ต้นฉบับจะปรากฏในเอกสาร Office Word 2007 ให้คลิก วางลิงก์ แล้วคลิกตกลง

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณคลิกลิงก์ วาง ทุกครั้งที่คุณเปิดเอกสาร Word 2007 ที่มีงานนําเสนอที่ลิงก์ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ยอมรับหรือปฏิเสธการอัปเดตใดๆ ที่ลิงก์ไปยังงานนําเสนอที่ลิงก์

   • อย่าย้ายไฟล์ Word 2007 เอกสารประกอบการวาดเนื่องจากเช่นเดียวกับไฟล์ที่ลิงก์สามารถตัดได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการขจัดปัญหาในการลิงก์ ให้เก็บไฟล์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับงานนําเสนอ PowerPoint 2007 ของคุณไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน แล้วลิงก์ไฟล์เหล่านั้น เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจบันทึกงานนําเสนอของคุณลงในซีดี ลิงก์จะได้ผล

 3. เปิด Word ข้อความ แล้วพิมพ์เอกสารประกอบเอกสารประกอบของคุณ

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการส่งออก

กระบวนการส่งออกงานนําเสนอ Word ใช้หน่วยความจําเป็นเป็นมาก ยิ่งไฟล์ยาวหรือใหญ่ขึ้น ก็ยิ่งยากที่โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถประมวลผลให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "PowerPoint ไม่สามารถเขียนลงใน Microsoft Word ได้" ให้ลองกระบวนการอีกครั้งหลังจากรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิด PowerPoint เท่านั้น การรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณจะเพิ่มหน่วยความจําของกระบวนการส่งออก และการปิดโปรแกรมอื่นๆ ในระหว่างกระบวนการจะเหมือนกัน

ถ้าคุณมีไฟล์ขนาดใหญ่มากที่ยังคงไม่ได้ส่งออกทั้งหมด คุณสามารถดําเนินการบันทึกเป็นบนงานนําเสนอเพื่อคัดลอกไฟล์ชุดที่สองได้ จากสําเนานั้น ให้เอาสไลด์ที่ส่งออกแล้วออก จากนั้นเรียกใช้การส่งออกสไลด์ที่เหลืออีกสไลด์ที่ต้องส่งออก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการส่งออกที่สอง ให้รวมไฟล์ .docx สองไฟล์ให้เป็นหนึ่งไฟล์

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการส่งออก Word

ถ้าคุณไม่พอใจกับความน่าเชื่อถือของฟีเจอร์นี้ โปรดแสดงข้อคิดเห็นหรือลงคะแนนในกล่อง ข้อเสนอแนะของเรา

ดูเพิ่มเติม

การเชื่อมโยงหรือฝังภาพนิ่ง PowerPoint

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×