การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสมัครใช้งานปรากฏขึ้นเมื่อฉันเปิดแอปพลิเคชัน Microsoft 365

ถ้าคุณเห็นการแจ้งเตือนเพื่อให้ซื้อ ต่ออาย ุหรือเปิดใช้งานการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณใหม่เมื่อคุณเปิด Word, Excel หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ของ Office คุณจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อใช้งาน Office ต่อไป

วิธีหยุดการแจ้งเตือน

เลือกข้อความข้อผิดพลาดด้านล่างเพื่อดูขั้นตอน

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นหนึ่งในแถบคำเตือนสีเหลืองต่อไปนี้พาดที่ด้านบนสุดของแอปพลิเคชัน

แสดงแบนเนอร์การต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณและปุ่มซื้อ

--หรือ--

แสดงตัวอย่างของแบนเนอร์การสมัครใช้งานที่หมดอายุกับปุ่มเปิดใช้งานใหม่

สาเหตุ

การสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณกำลังจะหมดอายุหรือหมดอายุแล้ว เมื่อต้องการใช้งาน Office ต่อไป คุณจะต้องต่ออายุการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ

วิธีการปิดใช้งาน

ต่ออายุการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณโดยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณเห็น ต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ในแถบคำเตือนสีเหลือง ให้เลือก ซื้อ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณทางออนไลน์

  • ถ้าคุณเห็น การสมัครใช้งานหมดอายุ ในแถบคำเตือนสีเหลือง ให้เลือก เปิดใช้งานใหม่ จากนั้นเลือก ซื้อ เพื่อต่ออายุ Office online ถ้าคุณซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้จากผู้ค้าปลีก ให้เลือก ใส่คีย์

หลังจากที่คุณต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ให้ปิดแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมดเพื่อนำข้อความต่ออายุออก ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ให้ดู ต่ออายุ Microsoft 365 สำหรับใช้งานในบ้าน

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองหรือสีแดงที่มีข้อความนี้ทางด้านบนของแอปพลิเคชัน คุณยังอาจเห็นหน้าจอ มาเริ่มกันเลย ที่มีตัวเลือกให้ทดลองใช้ ซื้อ หรือเปิดใช้งาน Office โดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์

สาเหตุ

ถ้า Office ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ คุณจะต้องเริ่มต้นใช้งาน Microsoft 365 Family รุ่นทดลองใช้หรือซื้อ Office เพื่อใช้งานต่อไป

วิธีการปิดใช้งานและใช้งาน Microsoft 365

ดูที่ เปิดใช้งาน Office สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน Office บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองหรือสีแดงที่มีข้อความนี้ทางด้านบนของแอปพลิเคชัน คุณยังอาจเห็นหน้าจอ มาเริ่มกันเลย ที่มีตัวเลือกให้ทดลองใช้ ซื้อ หรือเปิดใช้งาน Office โดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์

สาเหตุ

ถ้า Office ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ คุณจะต้องเริ่มต้นใช้งาน Microsoft 365 Family รุ่นทดลองใช้หรือซื้อ Office เพื่อใช้งานต่อไป ถ้าคุณไม่ต้องการซื้อ Office คุณสามารถเลือก ใช้งานฟรีที่ Office.com เพื่อใช้ Office บนเว็บในเบราว์เซอร์ของคุณ

วิธีการปิดใช้งานและใช้งาน Microsoft 365

ให้ดู เปิดใช้งาน Office สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน Office บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองพาดที่ด้านบนสุดของแอปพลิเคชัน

สกรีนช็อตของแถบคำเตือนผลิตภัณฑ์ถูกปิดใช้งาน

นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นกล่องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นนี้:

สกรีนช็อตแสดงข้อความข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ถูกปิดใช้งาน

สาเหตุ

การติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์ของคุณมีการลงชื่อออกหรือถูกปิดใช้งานโดยใช้คำแนะนำใน ปิดใช้งานการติดตั้ง Microsoft 365 โดยทั่วไปแล้วการทำเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ Office เครื่องอื่น (Microsoft 365 Family) หรือเมื่อต้องการเพิ่มการติดตั้ง Office (Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ)

วิธีการปิดใช้งานและใช้งาน Microsoft 365

เลือก ลงชื่อเข้าใช้ แล้วใส่บัญชี Microsoft 365 ของคุณ ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้งาน Office ถ้าคุณได้เข้าถึงขีดจำกัดการลงชื่อเข้าใช้ (Microsoft 365 Family) หรือถ้าไม่มีการติดตั้ง Office อื่นๆ แล้ว (Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ) คุณสามารถลงชื่อออกหรือปิดใช้งานการติดตั้ง Office อื่นโดยใช้ขั้นตอนใน ปิดใช้งานการติดตั้ง Microsoft 365

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองพาดที่ด้านบนสุดของแอปพลิเคชัน

สกรีนช็อตของแถบคำเตือน "ไม่สามารถตรวจสอบการสมัครใช้งานได้"

นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นกล่องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นนี้:

สกรีนช็อตของข้อความข้อผิดพลาด "ไม่สามารถตรวจสอบการสมัครใช้งานได้"

สาเหตุ

คุณไม่จำเป็นต้องออนไลน์ตลอดเวลาเพื่อใช้ Office แต่คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นระยะๆ เพื่อให้ Office สามารถยืนยันได้ว่าการสมัครใช้งานของคุณยังคงใช้งานได้อยู่ ถ้า Office ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครใช้งานสำหรับระยะเวลาผ่อนผันได้ (โดยปกติแล้วประมาณ 30 วัน) คุณจะเห็นข้อความ ไม่สามารถตรวจสอบการสมัครใช้งานได้ และ Office จะเข้าสู่โหมดลดฟังก์ชันการใช้งานชั่วคราว

วิธีการปิดใช้งาน

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง จากนั้นเลือก ลองใหม่

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองพาดที่ด้านบนสุดของแอปพลิเคชันที่มีหนึ่งในข้อความต่อไปนี้:

"การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ การสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงค้างอยู่ เมื่อต้องการใช้แอปพลิเคชันของคุณต่อไปโดยไม่ถูกขัดจังหวะ โปรดลงชื่อเข้าใช้ทันที"

"จำเป็นต้องมีการอัปเดต การสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงค้างอยู่ โปรดนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปใช้ทันทีเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันของคุณต่อไป"

สาเหตุ

องค์กรของคุณจะสลับไปยังแผน Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ อื่น และคุณจำเป็นต้องติดตั้ง Office เวอร์ชันที่มาพร้อมกับแผนใหม่ของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2016 คุณสามารถอัปเดต Office ได้เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2013 คุณจำเป็นต้องถอนการติดตั้งและติดตั้ง Office ใหม่อีกครั้ง

วิธีการปิดใช้งาน

ทำตามขั้นตอนใน “การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชี” ที่ปรากฏใน Office หลังจากสลับเป็นแผน Microsoft 365 เพื่อติดตั้งใหม่หรืออัปเดต Office

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองพาดที่ด้านบนสุดของแอปพลิเคชันที่มีข้อความต่อไปนี้:

"การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ เราพบปัญหาในการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ และต้องการความช่วยเหลือของคุณในการแก้ไขปัญหา"

สาเหตุ

ข้อความนี้มักจะเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินของการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าการชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธเนื่องจากบัตรเครดิตหมดอายุหรือถูกยกเลิก การสมัครใช้งานของคุณอาจจะกลายเป็นหมดอายุหรือถูกระงับชั่วคราว

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ ดูข้อผิดพลาดของ Office "การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้: เราพบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ”

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

แสดงแถบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานสีแดง ส่วนติดต่อถูกปิดใช้งาน และแบนเนอร์ข้อความ

คุณอาจได้รับข้อความนี้สำหรับหลายๆ สาเหตุ ถ้าคุณเห็น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน หรือข้อความข้อผิดพลาดอื่นๆ ให้ลองขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใน ข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานและการเปิดใช้งานใน Office

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ทำอะไรเลย

ถ้าคุณไม่ตอบสนองต่อการแจ้งเตือน Office จะทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการใช้งานและจะแสดง การแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน คุณจะยังคงสามารถเปิดและพิมพ์เอกสารของคุณได้ แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขเอกสารหรือสร้างเอกสารใหม่ได้

เคล็ดลับ: ในระหว่างนี้ คุณสามารถใช้งาน Office Online ฟรีในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ ไปที่ Office.com เพื่อเข้าถึงเวอร์ชันใช้งานฟรี

ถ้าคุณยังคงได้รับการแจ้งเตือนหลังจากต่ออายุหรือซื้อ Microsoft 365

คุณอาจยังจำเป็นต้องใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณซื้อกล่องหรือบัตรจากร้านค้า ถึงแม้ว่าคุณจะชำระเงินแล้ว การสมัครใช้งานของคุณยังคงไม่เริ่มจนกว่าคุณจะใส่คีย์ผลิตภัณฑ์บนกล่องหรือบัตร หรือไปที่ลิงก์ในอีเมลที่คุณได้รับ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้คีย์ผลิตภัณฑ์เพื่อต่ออายุการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ ให้ดู ต่ออายุ Microsoft 365 สำหรับการใช้งานที่บ้าน

ตรวจสอบสถานะการต่ออายุออนไลน์ของคุณก่อนโทรหาฝ่ายสนับสนุน เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณสำเร็จแล้ว ให้ดูวันหมดอายุของการสมัครใช้งานของคุณ ถ้าวันที่หมดอายุไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สำหรับ Microsoft 365 Family หรือ Personalติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ถ้าคุณใช้ Microsoft 365 ที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 หรือแผนก IT ของคุณ

เคล็ดลับ: ในระหว่างนี้ คุณสามารถใช้งาน Office Online ฟรีในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ ไปที่ Office.com เพื่อเข้าถึงเวอร์ชันใช้งานฟรี

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×