ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
บทนำสู่ Excel

แทรก หรือลบเวิร์กชีต

การแทรกหรือลบเวิร์กชีต

ใน Excel คุณสามารถแทรก เปลี่ยนชื่อ และลบเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กของคุณได้อย่างง่ายดาย

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

แทรกเวิร์กชีต

 • เลือกไอคอนบวก  เลือก   ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 • หรือ เลือกหน้าแรก > แทรก > แทรกแผ่นงาน

  แทรกเซลล์

เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต

 • ดับเบิลคลิกที่ชื่อแผ่นงานในแท็บ แผ่นงาน เพื่อเปลี่ยนชื่ออย่างรวดเร็ว

 • หรือ คลิกขวาที่แท็บ แผ่นงาน คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

ลบเวิร์กชีต

 • คลิกขวาแท็บ แผ่นงานแล้วเลือก ลบ ลบ

 • หรือ เลือกแผ่นงาน จากนั้น เลือก หน้าแรก > ลบ > ลบแผ่นงาน

  ลบ

หมายเหตุ: แท็บแผ่นงานจะแสดงตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ ให้คลิก ตัวเลือก > ขั้นสูง > แสดงตัวเลือกสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้ > แสดงแท็บแผ่นงาน

เมื่อต้องการแทรกเวิร์กชีตใหม่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการแทรกเวิร์กชีตใหม่ที่ส่วนท้ายของเวิร์กชีตที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว คลิกแท็บ แทรกเวิร์กชีต ที่ด้านล่างของหน้าจอ

  แท็บแผ่นงาน

 • เมื่อต้องการแทรกเวิร์กชีตใหม่ไว้หน้าเวิร์กชีตที่มีอยู่ ให้เลือกเวิร์กชีตที่มีอยู่ จากนั้นคลิกแท็บ หน้าแรก ในกลุ่มเซลล์ คลิก แทรก แล้วคลิก แทรกแผ่นงาน

  กลุ่มเซลล์บนแท็บหน้าแรก

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่แท็บของเวิร์กชีตที่มีอยู่ และคลิก แทรก ได้ ในแท็บ ทั่วไป ให้คลิก เวิร์กชีต แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกแท็บของเวิร์กชีตที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกหลายเวิร์กชีตพร้อมกัน

 1. กดแป้น Shift ค้างไว้ แล้วเลือกแท็บแผ่นงานที่มีอยู่ของเวิร์กชีตเท่ากับจำนวนที่คุณต้องการแทรกในเวิร์กบุ๊กที่เปิดไว้

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวิร์กชีตใหม่สามรายการ ให้เลือกแท็บเวิร์กชีตของเวิร์กชีตที่มีอยู่สามแท็บ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก แทรก แล้วคลิก แทรกแผ่นงาน

  กลุ่มเซลล์บนแท็บหน้าแรก

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาบนแท็บแผ่นงานที่เลือก แล้วคลิก แทรก ได้ ในแท็บ ทั่วไป ให้คลิก เวิร์กชีต แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกแท็บของเวิร์กชีตที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

เปลี่ยนแปลงจำนวนเวิร์กชีตเริ่มต้นในเวิร์กบุ๊กใหม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

  ปุ่ม Microsoft Backstage คืออะไรและปุ่มนี้อยู่ที่ใด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปุ่ม Microsoft Backstage ให้ดูที่ ปุ่ม Microsoft Backstage คืออะไรและปุ่มนี้อยู่ที่ใด

 2. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก

 3. ในประเภท ทั่วไป ภายใต้ เมื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ในกล่อง รวมแผ่นงานจำนวนเท่านี้ ให้ใส่จำนวนแผ่นงานที่คุณต้องการรวมให้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

 4. คลิกที่แท็บอื่นๆ เพื่อกลับสู่ไฟล์ของคุณ

แทรกแผ่นงานใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตแบบกำหนดเอง

 1. ถ้าจำเป็น ให้สร้างเทมเพลตเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้เวิร์กชีตใหม่ยึดตาม

  วิธีการสร้างเทมเพลตเวิร์กชีต

  1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต

  2. คลิกแท็บ ไฟล์

  3. ภายใต้ ข้อมูล คลิก บันทึกเป็น

  4. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของเทมเพลตเวิร์กชีต

   • เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตเวิร์กชีตแบบกำหนดเอง ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการใช้

   • เมื่อต้องการสร้าง เทมเพลตเวิร์กชีตเริ่มต้น ให้พิมพ์ เแผ่นงาน

    หมายเหตุ: เทมเพลตแบบกำหนดเองจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ เทมเพลต โดยอัตโนมัติ เทมเพลตเวิร์กชีตเริ่มต้น sheet.xltx หรือ sheet.xltm ควรถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ XLStart ซึ่งโดยปกติจะอยู่ใน C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLStart

  5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ในรายการ คลิก เทมเพลต Excel หรือ เทมเพลตแบบเปิดใช้งานแมโครได้ของ Excel

   • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เทมเพลต Excel หรือ เทมเพลตแบบเปิดใช้งานแมโครได้ของ Excel

  6. คลิก บันทึก

 2. คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานของเวิร์กชีต จากนั้นคลิก แทรก

 3. ดับเบิลคลิกที่เทมเพลสำหรับชนิดของแผ่นงานที่คุณต้องการ

เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต

 1. บนแถบของ แท็บแผ่นงาน ให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่แผ่นงาน 2 ถูกเลือกไว้

 2. เลือกชื่อปัจจุบัน แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใส่ชื่อของแผ่นงานได้เมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีต

  วิธีการพิมพ์ชื่อแผ่นงาน

  1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  2. ใน มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ชื่อแผ่นงานปรากฏ

  3. ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก ชื่อแผ่นงาน รูปปุ่ม

ลบเวิร์กชีตหนึ่งหรือหลายเวิร์กชีต

 1. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งหรือหลายเวิร์กชีตที่คุณต้องการลบ

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ลบ แล้วคลิก ลบแผ่นงาน

  กลุ่มเซลล์บนแท็บหน้าแรก

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่แท็บแผ่นงานของเวิร์กชีต หรือแท็บแผ่นงานของเวิร์กชีตที่เลือกไว้ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบแผ่นงาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×