ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การแทรกหรือเอาตัวแบ่งส่วนออกระหว่างหน้าในสิ่งพิมพ์

คุณสามารถใช้ส่วนเพื่อเปลี่ยนรูปแบบหมายเลขหน้า หรือเริ่มการลนับหน้าใหม่ภายในสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวเลขโรมันตัวพิมพ์เล็ก (i, ii, iii) เพื่อบทนําสู่สิ่งพิมพ์ของคุณ แล้วใช้ตัวเลขอาระบิก (1, 2, 3) เป็นเนื้อหาหลักของสิ่งพิมพ์ของคุณ

แทรกตัวแบ่งส่วนระหว่างหน้า

 1. บนแท็บ ตัวเรียงลำดับหน้า ให้คลิกขวาที่หมายเลขหน้าที่คุณต้องการเริ่มส่วนใหม่ แล้วคลิก แทรก ส่วน บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: การ แทรก ส่วนสั่งจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณจะใช้งานบนสิ่งพิมพ์บนเว็บ

 2. คลิกขวาที่หน้าในส่วน แล้วเลือก หมายเลขหน้า >จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการต่อหมายเลขหน้าจากส่วนก่อนหน้า ให้เลือก ต่อเนื่องจากส่วนก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการเริ่มการใส่หมายเลขหน้าใหม่ ให้เลือก เริ่มที่ แล้วใส่หมายเลขหน้า

 4. คลิก ตกลง

ส่วนใหม่ของสิ่งพิมพ์ของคุณจะแสดงโดยตัวแบ่งตามลดับของหน้าในบานหน้าต่างนําทางหน้า

เอาตัวแบ่งส่วนออกจากระหว่างหน้า

 1. บนตัวเรียงลล่างหน้า ให้คลิกขวาที่หมายเลขหน้าที่ตัวแบ่งส่วนเริ่มต้น

 2. ในบานหน้าต่างนําทางหน้า ให้เลือกตัวแบ่งส่วน คลิกขวา แล้วเลือก ผสาน กับส่วนก่อนหน้า

  สกรีนช็อตแสดงส่วนที่เลือกพร้อมกับเคอร์เซอร์ชี้ไปที่ตัวเลือก ผสานกับส่วนก่อนหน้า

แทรกตัวแบ่งส่วนระหว่างหน้า

 1. บนแท็บ ตัวเรียงลำดับหน้า ให้คลิกขวาที่หมายเลขหน้าที่คุณต้องการเริ่มส่วนใหม่ แล้วคลิก แทรก ส่วน บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: การ แทรก ส่วนสั่งจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณจะใช้งานบนสิ่งพิมพ์บนเว็บ

 2. ในกล่องโต้ตอบส่วน ให้เลือกเริ่มส่วนด้วยหน้านี้

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการต่อหมายเลขหน้าจากส่วนก่อนหน้า ให้เลือก ต่อเนื่องจากส่วนก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการเริ่มการใส่หมายเลขหน้าใหม่ ให้เลือก เริ่มที่ แล้วใส่หมายเลขหน้า

ส่วนใหม่ของสิ่งพิมพ์ของคุณจะแสดงโดยตัวแบ่งตามลดับของหน้าในตัวเรียงลดับหน้า

ไอคอนหน้า

เอาตัวแบ่งส่วนออกจากระหว่างหน้า

 1. บนตัวเรียงลล่างหน้า ให้คลิกขวาที่หมายเลขหน้าที่ตัวแบ่งส่วนเริ่มต้น

 2. คลิก แทรก ส่วน บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: การ แทรก ส่วนสั่งจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณจะใช้งานบนสิ่งพิมพ์บนเว็บ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ส่วน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มส่วนด้วย หน้านี้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×