ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์ .accdb

Access จะสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .accdb รูปแบบนี้สนับสนุนฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เขตข้อมูลที่มีหลายค่า แมโครข้อมูล และการประกาศไปยัง Access Services

คุณสามารถแปลงฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office Access 2003, Access 2002, Access 2000 หรือ Access 97 เป็นรูปแบบไฟล์ .accdb ได้ โปรดทราบว่า ฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .accdb จะไม่สามารถเปิดหรือลิงก์โดยใช้เวอร์ชันของ Access เวอร์ชันที่เก่ากว่า Access 2007 ได้

นอกจากนี้ รูปแบบ .accdb ไม่สนับสนุนการเรกชันแบบหรือความปลอดภัยระดับผู้ใช้ ถ้าคุณต้องแชร์ฐานข้อมูลกับบุคคลที่ใช้ Access 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า หรือถ้าคุณต้องใช้การเรกชันแบบหรือความปลอดภัยระดับผู้ใช้ คุณต้องใช้รูปแบบไฟล์ .mdb

หมายเหตุ: แม้ว่าฟีเจอร์เหล่านั้นจะแชร์รูปแบบไฟล์เดียวกัน แต่ฟีเจอร์บางอย่างใน Access 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่สามารถใช้ใน Access 2007 ได้ For more information, see the section Use Access 2007 to open a database that was created or modified in newer versions.

ในบทความนี้

แปลงฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003 เป็นรูปแบบ .accdb

เมื่อต้องการแปลงฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003 (.mdb) เป็นรูปแบบไฟล์ .accdb คุณต้องเปิดฐานข้อมูลก่อนโดยใช้ Access 2007, Access 2010, Access 2013 หรือ Access 2016 แล้วบันทึกในรูปแบบไฟล์ .accdb

 1. คลิก ไฟล์ และคลิก เปิด

 2. คลิกฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003 (.mdb) ที่คุณต้องการแปลง

  หมายเหตุ: ถ้า กล่องโต้ตอบการปรับปรุง ฐานข้อมูลปรากฏขึ้น ฐานข้อมูลนั้นจะใช้รูปแบบไฟล์ที่เก่ากว่า Access 2000 เมื่อต้องการใช้งานต่อ ให้ดูส่วนแปลงฐานข้อมูล Access 97 เป็นรูปแบบ .accdb

 3. คลิกไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น แล้วคลิกบันทึกฐานข้อมูลเป็น

 4. เลือกชนิดไฟล์ของ Access แล้วคลิก บันทึกเป็น

  ถ้าวัตถุฐานข้อมูลใดๆ เปิดอยู่เมื่อคุณคลิก บันทึกเป็นAccess จะพร้อมท์ให้คุณปิดวัตถุเหล่านั้นก่อนที่จะสร้างสําเนา คลิกใช่ เพื่อปิดวัตถุหรือคลิกไม่ใช่เพื่อยกเลิกกระบวนการทั้งหมด ถ้าต้องใช้ Access จะพร้อมท์ให้คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึก เป็น ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ในกล่อง ชื่อ ไฟล์ แล้วคลิกบันทึก

  Access จะสร้างสําเนาของฐานข้อมูล แล้วเปิดสําเนา Access จะปิดฐานข้อมูลต้นฉบับโดยอัตโนมัติ

แปลงฐานข้อมูล Access 97 เป็นรูปแบบ .accdb

ตั้งแต่ Access 2013 คุณจะไม่สามารถแปลงฐานข้อมูล Access 97 (.mdb) เป็นรูปแบบไฟล์ .accdb ได้โดยตรงอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดฐานข้อมูล Access 97 ใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า แล้วบันทึกฐานข้อมูลนั้นในรูปแบบที่ Access 2013 สามารถเปิดได้ ตัวอย่างเช่น วิธีการใช้ Access 2003 เพื่อเปิดฐานข้อมูล Access 97 แล้วแปลงเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดได้โดย Access 2013

 1. เปิดฐานข้อมูล Access 97 ใน Access 2003

 2. คลิกเครื่องมือ>โปรแกรมอรรถประโยชน์>แปลงฐานข้อมูล>เป็นรูปแบบไฟล์ Access 2002-2003

 3. ใส่ชื่อฐานข้อมูล แล้วคลิกบันทึก

 4. ปิด Access 2003 และเปิด Access 2013

 5. เปิดฐานข้อมูล แล้วคลิก ไฟล์>บันทึก> Access (.accdb) >บันทึก>บันทึก

คุณยังสามารถใช้ Access 2007 หรือ Access 2010 เพื่อแปลงฐานข้อมูล Access 97 เป็นรูปแบบ .accdb เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access 97 ในสองผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งนี้ ตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฐานข้อมูลจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบ .accdb

ใช้ Access 2007 เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างหรือปรับเปลี่ยนในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เนื่องจาก Access 2016, Access 2013, Access 2010 และ Access 2007 ทั้งหมดใช้รูปแบบไฟล์เดียวกัน คุณสามารถใช้ Access 2007 เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Access 2010, Access 2013 หรือ Access 2016 ได้โดยไม่ต้องใช้สั่ง บันทึก เป็น ก่อน อย่างไรก็ตาม Access 2016, Access 2013 และ Access 2010 มีฟีเจอร์บางอย่างที่ต้องใช้ Access 2016, Access 2013 และ Access 2010 เพื่อเรียกใช้ ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ หนึ่งในสิ่งต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามใช้ฐานข้อมูลใน Access 2007:

 • คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุที่ใช้ฟีเจอร์นี้

 • คุณไม่สามารถเปิดวัตถุที่ใช้ฟีเจอร์นี้

 • คุณไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลใน Access 2007 เลยได้

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×