การโทรด้วย Lync

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ถ้าองค์กรของคุณอนุญาตและฮาร์ดแวร์ของคุณสนับสนุน คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online ในการสื่อสารด้วยเสียงภายในองค์กรของคุณ คุณต้องมีความสามารถในการใช้งาน Voice over Internet Protocol (VoIP) ไมโครโฟน และลำโพง คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์ใดก็ได้ที่แนะนำโดยองค์กรของคุณ เช่น ชุดหูฟัง USB สำหรับการโทรนี้ คุณสามารถใช้รายการ ที่ติดต่อ เพื่อติดต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กรจำนวนหนึ่งคนหรือมากกว่า หรือติดต่อกับภายนอก (บริษัทคู่ค้าภายนอกที่มีการติดต่อหรือเชื่อมโยงกับบริษัทของคุณ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาที่ติดต่อ ให้ดูที่ การใช้ Lync Online Search

Lync Online จะตรวจหาอุปกรณ์เสียงของคุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจต้องการตรวจสอบตัวเลือกอุปกรณ์เสียงในกรณีที่ต้องการเลือกใช้อุปกรณ์อื่นๆ ปรับระดับเสียง หรือเพื่อตรวจสอบว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำการโทร

โทรหาบุคคลหลายคน

เพิ่มเสียงลงในการสนทนา IM

สิ้นสุดการโทร

ทำการโทร

เมื่อต้องการโทรด้วยเสียง ให้เปิด Lync แล้วค้นหาที่ติดต่อ จากนั้นในรายการ ที่ติดต่อ หรือผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ชี้ไปยังที่ติดต่อ และในบัตรที่ติดต่อที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่ม โทร

ด้านบนของหน้า

โทรหาบุคคลหลายคน

Lync Online ทำให้คุณสามารถโทรหาพร้อมกันหลายคนได้โดยการเลือกบุคคลจากกลุ่ม

  1. ในรายการ ที่ติดต่อ หรือผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ให้ค้นหากลุ่มที่มีบุคคลที่คุณต้องการติดต่ออยู่ และถ้าจำเป็น ก็ให้ขยายกลุ่มได้

  2. กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละบุคคลที่คุณต้องการติดต่อ

  3. คลิกขวาที่บุคคลคนใดคนหนึ่งของที่ติดต่อที่ได้เลือก แล้วคลิก โทร

หมายเหตุ:  คุณสามารถโทรหาทุกคนในกลุ่มได้โดยการค้นหากลุ่มที่คุณต้องการโทรหาในรายการ ที่ติดต่อ หรือผลลัพธ์การค้นหา และคลิกปุ่ม โทร

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเสียงลงในการสนทนา IM

คุณสามารถโทรหาที่ติดต่อในขณะที่คุณอยู่ระหว่างการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ได้ด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในหน้าต่างสนทนา

  • เมื่อต้องโทรหาที่ติดต่อที่คุณกำลังสนทนาอยู่ด้วย ให้คลิกปุ่ม โทร

  • เมื่อต้องการโทรหาบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในการสนทนา ให้ค้นหาบุคคลนั้นในรายการที่ติดต่อ แล้วคลิกปุ่ม โทร

หน้าต่างสนทนาจะยังคงเปิดอยู่ แต่เสียงจะถูกเพิ่มเข้ามา ตัวควบคุมเสียง เช่น ระดับเสียง และ ปิดเสียง จะแสดงขึ้น

ด้านบนของหน้า

สิ้นสุดการโทร

หลังจากที่คุณสนทนาเสร็จ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว

  • คลิกปุ่ม สิ้นสุดการโทร

    หมายเหตุ:  ถ้าคุณได้เพิ่มเสียงลงในการสนทนา IM การสิ้นสุดการโทรด้วยวิธีนี้จะไม่ปิดหน้าต่างสนทนา เมื่อต้องการสิ้นสุดทั้งการโทรและการสนทนา IM พร้อมกัน ให้คลิกปุ่ม ปิด ในหน้าต่างสนทนา

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×