การใช้กล่องโต้ตอบบันทึกและประกาศ

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

เมื่อคุณบันทึกข้อมูลการบันทึก Microsoft Lync 2010 ในรูปแบบวิดีโอ Windows Media คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ บันทึกและประกาศ เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งสำหรับวิดีโอที่ประกาศ และเลือกเนื้อหาที่จะรวมไว้ในวิดีโอ

คุณต้องการทำสิ่งใด

บันทึกและประกาศ

ตัวเลือกบันทึกและประกาศ

บันทึกและประกาศ

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ บันทึกและประกาศ เพื่อระบุชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งของการบันทึก Windows Media คุณสามารถบันทึกข้อมูลการบันทึก Windows Media ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือถ้าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย หรือไลบรารีแอสเซท Microsoft SharePoint Server 2010

  1. ภายใต้ ชื่อแฟ้มการบันทึก ให้พิมพ์ชื่อ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของการบันทึก ภายใต้ บันทึกไปยัง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้:

    • วางที่อยู่เว็บในกล่องข้อความ เช่น URL ของ ไลบรารีแอสเซท SharePoint Server 2010

    • คลิก เรียกดู และนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกวิดีโอ

  3. ถ้าคุณต้องการเลือกชนิดของเนื้อหาเพื่อรวมไว้ หรือตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการบันทึก ให้คลิก ตัวเลือก และทำตามคำแนะนำในส่วนถัดไป

หมายเหตุ:  ถ้าคุณพบปัญหาในการอัปโหลดแฟ้มไปยัง SharePoint Server 2010 โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบ Microsoft SharePoint เพิ่มทั้งค่าเริ่มต้นของขนาดการอัปโหลดสูงสุด (ค่าเริ่มต้น 50 เมกะไบต์) และการตั้งค่าการหมดเวลาของการอัปโหลด

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกบันทึกและประกาศ

ใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกบันทึกและประกาศ เพื่อเลือกชนิดของเนื้อหาที่จะรวมไว้ในการบันทึก Windows Media (.wmv), เวลาเริ่มต้นของการบันทึก และเวลาสิ้นสุดของการบันทึก กล่องกาเครื่องหมายในส่วน เนื้อหาในวิดีโอ จะแสดงชนิดของเนื้อหาที่รวมอยู่ในเซสชัน Microsoft Lync 2010 ตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าไม่มีชนิดเนื้อหา แสดงว่าชนิดเนื้อหานั้นไม่ได้ถูกรวมไว้ในเซสชันของ Lync เมื่อเริ่มต้น ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเลือกชนิดที่มีอยู่ทั้งหมด แต่คุณสามารถยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายได้ หากไม่ต้องการรวมชนิดเนื้อหาหนึ่ง

หมายเหตุ:  ถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างการบันทึกในรุ่น Windows Media ที่สามารถประกาศได้ คุณควรทราบว่าถ้าเนื้อหาบางอย่างในเซสชันเริ่มต้นของ Lync 2010 มีขนาดใหญ่มาก (ตัวอย่างเช่น ไวท์บอร์ดขนาดใหญ่, เซสชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ยาว หรือการใช้จอภาพคู่ร่วมกัน) เนื้อหาอาจอ่านยากขึ้นในวิดีโอที่สมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ ข้อความการเชื่อมโยงในส่วนการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของการบันทึกมักจะถูกตัดทอน เนื่องจากความกว้างที่จำกัดในวิดีโอที่สมบูรณ์

  1. ภายใต้ เนื้อหาในวิดีโอ ถ้าคุณไม่ต้องการรวมชนิดเนื้อหาหนึ่ง ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อล้างข้อมูล

  2. ภายใต้ เวลา ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลงของ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกตำแหน่งในการบันทึกเริ่มต้นที่คุณต้องการให้เริ่มต้นหรือสิ้นสุดข้อมูลของรุ่นที่ประกาศ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×