การใช้การตั้งค่ารายงานแบบกำหนดเองเพื่อเรียกใช้รายงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Duet Enterprise for Microsoft SharePoint และ SAP Server 2.0 คุณสามารถกำหนดการตั้งค่ารายงานที่ใช้ระบบ SAP เพื่อเรียกใช้รายงาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเรียกใช้คำสั่งกำไรและขาดทุนสำหรับบัญชีเดียว แทนปีงบประมาณมาตรฐานของรายงานประกาศที่มีอยู่ หรือคุณอาจต้องการให้มีรายงานส่งใน Excel แทนที่เป็น HTML

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรายงาน และเลือกรูปแบบผลลัพธ์ (Excel, PDF หรือ HTML) ของรายงาน ขึ้นอยู่กับการออกแบบรายงานแต่ละ คุณอาจยังสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์รายงานและกำหนดการของรายงาน นอกจากนี้ คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นเทมเพลรายงานใหม่ เพื่อที่จะพร้อมใช้งานในอนาคต

หมายเหตุ: เฉพาะ รายงานที่กำหนด โดยผู้ดูแลระบบ หรือก่อนหน้านี้เป็นแบบส่วนตัวสามารถกำหนดเองเพิ่มเติม รายงานที่แชร์ไม่สามารถกำหนดเอง ถ้ารายงานไม่สามารถกำหนดเอง คำสั่งแก้ไขคุณสมบัติ จะไม่พร้อมใช้งาน (เป็นสีเทา) ในแถบเครื่องมือ และซ่อนอยู่ในเมนูทางลัดของรายการ

ในบทความนี้

ดู และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับรายงาน

หน้าการตั้งค่าของรายงาน แสดงรายการแม่แบบรายงานที่คุณสามารถเรียกใช้ โดยการร้องขอ และกำหนดการตั้งค่ารายงานที่ใช้ระบบ SAP เพื่อเรียกใช้รายงานได้

เมื่อต้องการดู และปรับเปลี่ยนการตั้งค่ารายงาน:

 1. นำทางไปยังหน้าการตั้งค่าของรายงาน

 2. ชี้ไปที่รายงานมีการตั้งค่าที่คุณต้อง การเปลี่ยนแล้ว คลิกเมนูเปิด (...) เพื่อเปิดเมนูทางลัด

 3. จากเมนูทางลัด คลิกแก้ไขคุณสมบัติ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเปลี่ยน
  คุณสมบัติรายงาน

 5. (เลือกได้) ถ้าคุณต้องการเรียกใช้รายงานที่ มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คลิกเรียกใช้รายงาน

 6. (เลือกได้) เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นเทมเพลตรายงานใหม่ คลิกSบันทึกเป็นใหม่

เปลี่ยนพารามิเตอร์ของรายงาน

พารามิเตอร์รายงานที่สามารถใช้เพื่อกรองรายงานผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเรียกใช้รายงานสำหรับเฉพาะภูมิภาคของคุณขาย

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ของรายงาน

 1. นำทางไปยังหน้าการตั้งค่าของรายงาน

 2. ชี้ไปที่รายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกเมนูเปิด (...) แล้ว ตั้งค่า เมื่อต้องการเปิดเมนูทางลัด

 3. จากเมนูทางลัด คลิกแก้ไขคุณสมบัติ เพื่อแสดงคุณสมบัติของหน้า

 4. คลิกเพิ่มพารามิเตอร์ เพื่อเพิ่มแถวลงในกลุ่มพารามิเตอร์

 5. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์ที่คุณต้องการกรอง

 6. ในกล่องข้อความค่า ใส่ค่าตัวกรอง

  หมายเหตุ: คุณสามารถคลิปุ่มค้นหา เพื่อดูค่าที่เกี่ยวข้องกับวิธีใช้สำหรับพารามิเตอร์นั้นได้

  รายงานพารามิเตอร์

 7. (เลือกได้) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-6 เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์เพิ่มเติม

  รายงานพารามิเตอร์

 8. (เลือกได้) ถ้าคุณต้องการเรียกใช้รายงานที่ มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คลิกเรียกใช้รายงาน

 9. (เลือกได้) เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นเทมเพลตรายงานใหม่ คลิกบันทึกเป็นใหม่

เปลี่ยนรูปแบบรายงาน

คุณสามารถใช้การตั้งค่ารายงานเพื่อระบุรูปแบบผลลัพธ์ (Excel, PDF หรือ HTML) ของรายงาน

 1. นำทางไปยังหน้าการตั้งค่าของรายงาน

 2. ชี้ไปรายงานที่คุณต้องการจัดกำหนดการ จากนั้น คลิกเมนูเปิด (...) เพื่อเปิดเมนูทางลัด

 3. จากเมนูทางลัด คลิกแก้ไขคุณสมบัติ เพื่อเปิดหน้าคุณสมบัติรายงาน

 4. คลิกรายการจัดรูปแบบ และเลือกรูปแบบผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ตั้งค่ากำหนดการรายงาน

ถ้ารายงานถูกกำหนดค่าให้อนุญาตให้มีการจัดกำหนดการ คุณสามารถระบุกำหนดการเป็นกิจวัตร ทั่วไปสำหรับการเรียกใช้รายงาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการได้รับรายงานบางอย่างแต่ละสัปดาห์ หรือ บนวันแรกของเดือนแต่ละรายการได้ เมื่อคุณตั้งค่ากำหนดการปกติ รายงานที่ทำงานโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณระบุ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับรายงานบางอย่าง

เมื่อต้องการตั้งค่ากำหนดการรายงาน:

 1. นำทางไปยังหน้าการตั้งค่าของรายงาน

 2. ชี้ไปรายงานที่คุณต้องการจัดกำหนดการ จากนั้น คลิกเมนูเปิด (...) เพื่อเปิดเมนูทางลัด

 3. จากเมนูทางลัด คลิกแก้ไขคุณสมบัติ เพื่อเปิดหน้าคุณสมบัติรายงาน

 4. เลือกกล่องอยู่ถัดจากรายงานกำหนดการ นั้นแล้ว คลิกแก้ไข เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบจัดกำหนดการ

  รายการการจัดกำหนดการ

  หมายเหตุ: การกล่องกาเครื่องหมายกำหนดการรายงาน ไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่มีการกำหนดค่ารายงานในระบบ SAP เพื่ออนุญาตให้มีการจัดกำหนดการ

 5. ในส่วนชนิด เลือกปุ่มตัวเลือกอยู่ถัดจากชนิดของกำหนดการที่คุณต้องการตั้งค่า (ความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเมื่อข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในระบบ SAP ได้)

  จัดการกำหนดการรายงาน

 6. ในส่วนการตั้งค่า เลือกปุ่มตัวเลือกอยู่ถัดจากการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับรายงานของคุณ

 7. คลิกตกลง เพื่อเลือกข้อมูลที่จัดกำหนดการที่คุณระบุไปยังหน้าคุณสมบัติ และปิดกล่องโต้ตอบ

บันทึกการตั้งค่าของรายงาน

หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่ารายงานสำหรับเทมเพลตรายงาน คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นเทมเพลตรายงานใหม่ คลิกบันทึกเป็นใหม่ บันทึกรายงานแม่แบบกำหนดเอง เมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องของรายงานเพื่อให้การตั้งค่าของรายงานที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยแยกต่างหาก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×