การใช้การเติมแบบรวดเร็วใน Excel

การเติมแบบรวดเร็วจะเติมข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การเติมแบบรวดเร็วเพื่อแยกชื่อและนามสกุลจากคอลัมน์เดียว หรือรวมชื่อและนามสกุลจากสองคอลัมน์ที่ต่างกัน

หมายเหตุ: การเติมแบบรวดเร็วจะพร้อมใช้งานสำหรับ Excel 2013 และรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้น

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สมมติว่า คอลัมน์ A มีชื่อ คอลัมน์ B มีนามสกุล และคุณต้องการเติมคอลัมน์ C ด้วยชื่อและนามสกุลรวมกัน ถ้าคุณสร้างรูปแบบโดยพิมพ์ชื่อเต็มลงในคอลัมน์ C ฟีเจอร์ การเติมแบบรวดเร็ว ของ Excel จะเติมส่วนที่เหลือให้คุณโดยยึดตามรูปแบบที่คุณให้ไว้

  1. ใส่ชื่อเต็มในเซลล์ C2 แล้วกด Enter

  2. เริ่มพิมพ์ชื่อเต็มถัดไปลงในเซลล์ C3 Excel จะเรียนรู้รูปแบบที่คุณให้ไว้ และแสดงตัวอย่างส่วนที่เหลือของคอลัมน์ที่เติมด้วยข้อความที่รวมให้คุณดู

  3. เมื่อต้องการยอมรับตัวอย่าง ให้กด Enter

    เชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันด้วยการเติมแบบรวดเร็ว

    ถ้าการเติมแบบรวดเร็วไม่สร้างการแสดงตัวอย่าง อาจเป็นเพราะไม่ได้เปิดการเติมแบบรวดเร็วไว้ คุณสามารถไปที่ ข้อมูล > การเติมแบบรวดเร็ว เพื่อเรียกใช้ด้วยตนเอง หรือกด Ctrl+E เมื่อต้องการเปิดการเติมแบบรวดเร็ว ให้ไปที่ เครื่องมือ > ตัวเลือก > ขั้นสูง > ตัวเลือกการแก้ไข > เลือกกล่อง การเติมแบบรวดเร็วโดยอัตโนมัติ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สมมติว่า คอลัมน์ A มีชื่อ คอลัมน์ B มีนามสกุล และคุณต้องการเติมคอลัมน์ C ด้วยชื่อและนามสกุลรวมกัน ถ้าคุณสร้างรูปแบบโดยพิมพ์ชื่อเต็มลงในคอลัมน์ C ฟีเจอร์ การเติมแบบรวดเร็ว ของ Excel จะเติมส่วนที่เหลือให้คุณโดยยึดตามรูปแบบที่คุณให้ไว้

  1. ใส่ชื่อเต็มในเซลล์ C2 แล้วกด ENTER

  2. ไปที่ ข้อมูล > การเติมแบบรวดเร็ว หรือกด Ctrl+E

  3. Excel จะรับรู้รูปแบบที่คุณใส่ใน C2 และเติมเซลล์ด้านล่าง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอการฝึกอบรม: การเติมอัตโนมัติและการเติมแบบรวดเร็ว

รวมข้อความจากเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ให้เป็นเซลล์เดียว

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×