การใช้ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

การใช้ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่จะจัดเก็บค่าตัวเลขที่ไม่ใช่ค่าเงินและเข้ากันได้กับชนิดข้อมูล SQL_BIGINT ใน ODBC ใช้ชนิดข้อมูลนี้เพื่อคำนวณตัวเลขขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

คุณสามารถเพิ่มเป็นเขตข้อมูลไปยังตาราง Access คุณยังสามารถลิงก์หรือนำเข้าจากฐานข้อมูลด้วยชนิดข้อมูลที่สอดคล้องกัน เช่น ชนิดข้อมูล bigint ของ SQL Server เมื่อต้องการเพิ่มชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ คุณจะต้องมี Access 2016 (16.0.7812 หรือใหม่กว่า)

ในบทความนี้

การเพิ่มเขตข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ลงในตาราง

การลิงก์ไปยังหรือการนำเข้าจากฐานข้อมูลภายนอกกับการสนับสนุนชนิดข้อมูล SQL_BIGINT

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า

การเพิ่มเขตข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ลงในตาราง

ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ (แปดไบต์) ช่วยให้คุณมีช่วงที่กว้างกว่าสำหรับการคำนวณมากกว่าชนิดข้อมูลตัวเลข (สี่ไบต์) ตัวอย่าง ชนิดข้อมูลตัวเลขมีช่วงของ -2^31 ถึง 2^31-1 แต่ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่มีช่วงของ -2^63 ถึง 2^63-1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู บทนำสู่ชนิดข้อมูลและคุณสมบัติของเขตข้อมูล

เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ลงในตาราง และบันทึกการออกแบบตาราง คุณได้เปิดใช้งานชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ และฐานข้อมูลไม่เข้ากันกับ Access เวอร์ชันก่อนหน้าอีกต่อไป ก่อนที่คุณจะบันทึกการออกแบบตารางของคุณ คุณจะได้รับแจ้งด้วยข้อความการเตือนในกรณีที่คุณจำเป็นต้องทำให้ฐานข้อมูลเข้ากัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

การลิงก์ไปยังหรือการนำเข้าจากฐานข้อมูลภายนอกกับการสนับสนุนชนิดข้อมูล SQL_BIGINT

คุณยังสามารถใช้ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับข้อมูลที่ลิงก์หรือถูกนำเข้า เช่น ฐานข้อมูล SQL Server ที่ใช้ชนิดข้อมูล bigint ก่อนการสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ Access แปลงชนิดข้อมูลที่เทียบเท่ากันเป็นชนิดข้อมูลข้อความสั้น

เมื่อเปิดใช้งานชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่สำหรับการลิงก์และการนำเข้าการดำเนินการ คุณจะสามารถลิงก์ไปยังและนำเข้าจากแหล่งข้อมูลภายนอกโดยใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ที่สนับสนุนชนิดข้อมูล SQL_BIGINT รวมถึงคีย์หลักที่ยึดตามชนิดข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ที่ติดตั้งกับ Windows เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านี้ หรือคุณสามาถเชื่อมต่อฐานข้อมูลอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์ Access 2016 (.accdb) กับเขตข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

การเปิดใช้งานชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

ตามค่าเริ่มต้น ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่จะไม่เปิดใช้งานสำหรับการลิงก์และการนำเข้าการดำเนินการ แต่คุณสามารถจงใจเปิดใช้งานการสนับสนุนได้โดยการตั้งค่าตัวเลือกการเข้าถึง สนับสนุนชนิดข้อมูล Bigint สำหรับตารางที่ลิงก์/ที่นำเข้า เมื่อคุณพยายามตั้งค่าตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับแจ้งด้วยข้อความการเตือนในกรณีที่คุณต้องการให้ฐานข้อมูลเข้ากันได้ เมื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้แล้ว ฐานข้อมูลจะไม่เข้ากันได้กับ Access เวอร์ชันก่อนหน้าอีกต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน และ ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า

ตารางที่มีอยู่จะไม่ถูกแปลงโดยอัตโนมัติ

การเปิดใช้งานการสนับสนุนชนิดขอมูลตัวเลขขนาดใหญ่จะไม่เปลี่ยนชนิดข้อมูลของตารางที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ คุณอาจเคยลิงก์ไปยังหรือนำเข้าจากแหล่งข้อมูลโดยใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ที่สนับสนุนชนิดข้อมูล SQL_BIGINT (เช่น ชนิดข้อมูล bigint ของ SQL Server) ในทั้งสองกรณี Access จะแปลงเขตข้อมูลเป็นชนิดข้อมูลข้อความสั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลเป็นตัวเลขขนาดใหญ่ ให้ทำต่อไปนี้:

ตารางที่ลิงก์    เปิดใช้งานตัวเลือกการสนับสนุน BigInt แล้วรีเฟรชตารางที่ลิงก์โดยใช้ ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ (เลือก ข้อมูลภายนอก > ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ เลือกตารางที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือก ตกลง) ซึ่งจะแปลงคอลัมน์จากข้อความสั้นเป็นชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

ตารางที่นำเข้า    เปลี่ยนเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลข้อความสั้นเป็นชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ (เปิดตารางในมุมมองออกแบบ เลือกเขตข้อมูลในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล เลือก ตัวเลขขนาดใหญ่ จากรายการชนิดข้อมูล แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ)

ด้านบนของหน้า

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจมีในฐานข้อมูล Access ของคุณ

การประทับของรูปแบบไฟล์ Access 2007-2016 (.accdb) เป็น Access 2016

เมื่อต้องการสรุป มีสองวิธีที่คุณสามารถเปิดใช้งานการสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่: เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางภายในเครื่องด้วยชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ และเมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือก สนับสนุนชนิดข้อมูล Bigint สำหรับตารางที่ลิงก์/ที่นำเข้า ของ Access อย่างไรก็ตาม คุณเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ เป็นการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลอย่างถาวรที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ในแต่ละกรณี Access จะแสดงข้อความการเตือนก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลง

เบื้องหลัง การเปิดใช้งานชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่จะประทับตรารูปแบบไฟล์ Access 2007-2016 (.accdb) ลงใน Access 2016 การประทับรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลหมายความว่า คุณทำการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงกับรูปแบบไฟล์ เวอร์ชันฐานข้อมูลจะถูกเพิ่ม แต่รูปแบบไฟล์ยังคงเหมือนเดิม เมื่อคุณพยายามเปิดฐานข้อมูลใน Access 2013 หรือ Access 2016 Access จะอ่านตราประทับในรูปแบบต่อไปนี้:

 • ถ้าเวอร์ชันฐานข้อมูลต่ำกว่า 16.7 ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่จะไม่เปิดใช้งาน และคุณสามารถเปิดฐานข้อมูล

 • ถ้าเวอร์ชันฐานข้อมูลคือ 16.7 หรือสูงกว่า ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่จะเปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลใน Access 2016 เท่านั้น

การสรุปการสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่สำหรับเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์

ตารางต่อไปนี้สรุปสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่คุณอาจพบเมื่อใช้ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่สำหรับเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์อื่นๆ โปรดทราบว่า การเปิดใช้งานจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ลงในตาราง และบันทึกการออกแบบ หรือตั้งค่าตัวเลือกในการเปิดใช้งานการลิงก์และการนำเข้า

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูหมายเลขเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ ให้ดู ฉันกำลังใช้ Office เวอร์ชันใด

สถานะของชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

เวอร์ชันของผลิตภัณฑ์: หมายเลขเวอร์ชัน Access 2013 และ Access 2016 ต่ำกว่า 16.0.7812

เวอร์ชันของผลิตภัณฑ์: หมายเลขเวอร์ชัน Access 2016 คือ 16.0.7812 หรือสูงกว่า

เปิดใช้งาน

คุณไม่สามารถเปิดฐานข้อมูล และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดพร้อมกับลิงก์วิธีใช้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาชั่วคราวของสถานการณ์นี้ ให้ดู "เอาการสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ออกจากฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Access 2007-2016"

คุณสามารถเปิดฐานข้อมูล

เขตข้อมูลตารางภายในที่กำหนดด้วยชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่จะถือว่าเป็นจำนวนมาก

คุณสามารถรีเฟรชตารางที่ลิงก์ ถ้าก่อนหน้านี้คอลัมน์ถูกถือว่าเป็นชนิดข้อมูลข้อความสั้น จะถูกแปลงเป็นชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ

ไม่ได้เปิดใช้งาน

คุณสามารถเปิดฐานข้อมูล

คุณสามารถรีเฟรชตารางที่ลิงก์ ถ้าคอลัมน์ในตารางที่ลิงก์ยึดตามชนิดข้อมูล BigInt และถูกแปลงเป็นชนิดข้อมูลข้อความสั้น ข้อมูลจะยังคงเดิม

เวอร์ชันของไฟล์ฐานข้อมูลยังคงเหมือนเดิม

คุณสามารถเปิดฐานข้อมูล

คุณสามารถรีเฟรชตารางที่ลิงก์ ถ้าคอลัมน์ในตารางที่ลิงก์ยึดตามชนิดข้อมูล BigInt และถูกแปลงเป็นชนิดข้อมูลข้อความสั้น ข้อมูลจะยังคงเดิม

เวอร์ชันของไฟล์ฐานข้อมูลยังคงเหมือนเดิม

หมายเหตุ: ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่จะไม่ได้รับการสนับสนุนภายใตสถานการณ์ใดๆ ที่มีรูปแบบไฟล์ Access (.mdb) ก่อนรูปแบบไฟล์ Access 2007-2016

ระบุว่า ฐานข้อมูล Access มีชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่เปิดใช้งานหรือไม่

คุณอาจสืบทอดฐานข้อมูล Access และต้องการระบุว่า ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่เปิดใช้งานหรือไม่ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

ตรวจสอบแถบชื่อเรื่อง   ถ้าฐานข้อมูลมีการประทับ แถบชื่อเรื่องคือ <ชื่อฐานข้อมูล> (Access 2016) มิฉะนั้น แถบชื่อเรื่องคือ <ชื่อฐานข้อมูล> (Access 2007-2016)

ตรวจสอบทางโปรแกรม ดูหมายเลขเวอร์ชันฐานข้อมูลปัจจุบัน กด CTRL+G เพื่อแสดงหน้าต่าง Immediate ของ Visual Basic ให้ใส่ ?CurrentDb().Version แล้วกด Enter ถ้าค่าส่งกลับน้อยกว่า 16.7 การสนับสนุนจะไม่เปิดใช้งาน ถ้าค่าส่งกลับคือ 16.7 หรือสูงกว่า การสนับสนุนจะเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า

เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมฐานข้อมูลของคุณถ้าคุณต้องการรักษาความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้ากับรูปแบบไฟล์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ Access ทั้งหมด ให้ดู ฉันควรใช้รูปแบบไฟล์ Access ใด

ต่อไปนี้คือทางเลือกสามทางให้พิจารณา

รักษาสภาพแวดล้อมรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่แชร์ปัจจุบันของคุณ

เมื่อต้องการรักษาสภาพแวดล้อมรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่แชร์กับฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Access 2007-2016 (.accdb) และรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า (.mdb) ให้ทำต่อไปนี้:

เพิ่มการสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ลงในฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Access 2007-2016

เมื่อต้องการเพิ่มการสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ลงในฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Access 2007-2016 (.accdb) ให้ทำต่อไปนี้:

 1. เปิดฐานข้อมูลใน Access 2016 (16.0.7812 หรือสูงกว่า)

 2. เปิดใช้งานชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่สำหรับการลิงก์และการนำเข้าการดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เลือกการตั้งค่าสำหรับวิธีแสดง และเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ

 3. รีเฟรชตารางที่ลิงก์โดยใช้ ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ (เลือก ข้อมูลภายนอก > ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ เลือกตารางที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือก ตกลง)

  หรือ

  เพิ่มเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ลงในตาราง และบันทึกการออกแบบตาราง

ด้วยเหตุนี้ เขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลข้อความสั้นจะถูกแปลงเป็นชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

เอาการสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่ออกจากฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Access 2016

คุณไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Access 2016 จาก Access เวอร์ชันก่อนหน้า Access 2016 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ชั่วคราว ให้ทำต่อไปนี้:

 1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ในรูปแบบไฟล์ 2007-2016 และให้แน่ใจว่า การสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่สำหรับการลิงก์และการนำเข้าการดำเนินการจะไม่เปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน

 2. ในฐานข้อมูลใหม่ นำเข้าวัตถุที่คุณต้องการจากฐานข้อมูลต้นฉบับ

 3. ในฐานข้อมูลใหม่ ลิงก์ไปยังตารางจากฐานข้อมูลต้นฉบับ

ด้วยเหตุนี้ เขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่จะถูกแปลงเป็นชนิดข้อมูลข้อความสั้น และฐานข้อมูลใหม่จะเข้ากันได้แบบย้อนกลับกับรูปแบบไฟล์ Access 2007-2016 (.accdb) ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เลือก Office ระหว่างเวอร์ชัน 64 บิตหรือ 32 บิต

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×