การใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดไปป์ไลน์การขายและช่วงระยะของการขาย

Business Contact Manager for Outlook 2010 มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเห็นสถานะของธุรกิจของคุณ เครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่ โปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel และ Sales Pipeline ซึ่งแสดงข้อมูลจากระเบียน โอกาสทางการขาย ในรูปแบบกราฟิก

โปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel จะแสดง "snapshot" ของภาพอนาคตของการขายของคุณ ซึ่งจะแสดงแผนภูมิให้เห็นจำนวนโอกาสทางการขายในแต่ละระยะการขายเพื่อที่คุณจะได้สามารถระบุความล่าช้าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจว่าทีมควรจะพุ่งความสนใจไปที่ใดเพื่อรักษายอดขายให้อยู่ที่ระดับที่ต้องการ

ในขณะที่ Sales Funnel ระบุว่า โอกาสทางการขายจะเคลื่อนที่ไปอย่างไรตลอดกระบวนการทางการขายของคุณ Sales Pipeline จะแสดงให้เห็นว่า คุณเข้าใกล้เป้าหมายการขายของคุณเพียงใด โดยการทำแผนภูมิความคืบหน้า (ตามที่วัดด้วยเกณฑ์ เช่น วันที่ปิดการขายที่ตั้งเป้าหมายไว้ หรือรายได้) สำหรับโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่

เมื่อต้องการดูข้อมูลในโปรแกรมเบ็ดเตล็ดสำหรับการขาย ให้สร้างระเบียนโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายทุกโอกาส และทำให้ระเบียนมีข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับระยะการขาย และวันครบกำหนดอยู่เสมอ

บทความนี้จะเน้นเกี่ยวกับการดูและการแปลข้อมูลโปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel และ Sales Pipeline

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูและแปลข้อมูลในโปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel

ดูและแปลข้อมูลโปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel

เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงอยู่ในโปรแกรมเบ็ดเตล็ดสำหรับการขาย

ดูและแปลข้อมูลโปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel

ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การขาย โปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel จะปรากฏขึ้นในส่วนบนของ เวิร์กสเปซ

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดช่วงระยะของการขาย

เคล็ดลับ: 

 • โฮเวอร์เหนือป้ายชื่อเพื่อแสดงข้อความเต็มของป้ายชื่อ ตัวอย่างการโฮเวอร์เหนือป้ายชื่อเพื่อแสดงข้อความ

 • โฮเวอร์เหนือแท่งในแผนภูมิเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะที่ใช้แทน มุมมองระยะใกล้ของโปรแกรมเบ็ดเตล็ดช่วงระยะของการขาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการโฮเวอร์เหนือแผนภูมิแท่งจะแสดงข้อมูลเฉพาะได้อย่างไร

เมื่อต้องการแปลข้อมูล Sales Funnel ให้สังเกตรายละเอียดต่อไปนี้

 • แผนภูมิแท่งแต่ละแผนภูมิจะแสดงระยะในขั้นตอนการขาย

 • ความยาวของแผนภูมิแท่งสามารถแสดงถึงปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ จำนวนของโอกาสทางการขาย รายได้ที่อาจเกิดขึ้น (เงินที่ได้จากการขาย) หรือกำไรขั้นต้น (ผลต่างระหว่างรายได้รวมกับต้นทุน ของสินค้าที่ขาย)

ด้านบนของหน้า

ดูและแปลข้อมูลโปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Pipeline

ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การขาย โปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Pipeline จะปรากฏขึ้นในส่วนบนของ เวิร์กสเปซ

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดไปป์ไลน์การขาย

เมื่อต้องการแปลข้อมูล Sales Pipeline ให้สังเกตรายละเอียดต่อไปนี้

 • Sales Pipeline เป็นมุมมองรวมของโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ที่ยึดตามวันที่ปิดการขาย ตัวอย่างเช่น ในภาพประกอบด้านบน จำนวนของโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ที่มีกำหนดปิดภายใน 15/6/52 แสดงรายได้ที่อาจเกิดขึ้นประมาณ 115,000 ดอลลาร์

 • แผนภูมิแท่งแต่ละแผนภูมิจะแสดงถึงสัปดาห์ เดือน หรือไตรมาส

 • ความยาวของแผนภูมิแท่งสามารถแสดงถึงปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ จำนวนของโอกาสทางการขาย รายได้ที่อาจเกิดขึ้น (เงินที่ได้จากการขายในหลักพัน) หรือกำไรขั้นต้น (ผลต่างระหว่างรายได้รวมกับต้นทุนของสินค้าที่ขาย)

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงอยู่ในโปรแกรมเบ็ดเตล็ดสำหรับการขาย

 1. ในโปรแกรมเบ็ดเตล็ด ให้คลิกปุ่ม Options ปุ่มการตั้งค่าโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

  บานหน้าต่าง Options จะปรากฏขึ้น

  หน้าต่าง ตัวเลือก สำหรับโปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel

 2. ในเขตข้อมูล Show ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแสดงดังนี้

  • Number of opportunities แสดงจำนวนโอกาสทางการขายในแต่ละระยะการขาย (Sales Funnel) หรือกรอบเวลา (Sales Pipeline)

  • Revenue แสดงรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในระยะการขายแต่ละระยะหรือกรอบเวลาที่มี จากนั้น คุณสามารถเลือกที่จะแสดงรายได้ Expected รายได้ Total หรือทั้งสองชนิดก็ได้

  • Gross margin แสดงกำไรขั้นต้นที่เป็นไปได้ของแต่ละระยะการขายหรือกรอบเวลา กำไรขั้นต้นเท่ากับรายได้รวมลบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากนั้น คุณสามารถเลือกที่จะแสดงกำไรขั้นต้น Expected กำไรขั้นต้น Total หรือทั้งสองชนิดก็ได้

 3. เลือกกรอบเวลา

  • สำหรับ Sales Funnel คุณสามารถดูข้อมูลภายในกรอบเวลาที่โอกาสทางการขายจะปิด คือ 30, 90, 180, หรือ 365 วัน

  • สำหรับ Sales Funnel คุณสามารถดูข้อมูลภายในช่วงเวลาที่คุณเลือก คือ สัปดาห์ เดือน หรือไตรมาส

 4. กรองข้อมูลสำหรับพนักงานที่ระบุด้วยการคลิกชื่อในรายการ มอบหมายให้

  หมายเหตุ:  พนักงานที่รวมอยู่ในรายการนี้คือพนักงานที่ใช้ฐานข้อมูลร่วมกันกับคุณ

 5. เพิ่มป้ายชื่อให้กับโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

  • ชื่อแกน แสดงป้ายชื่อสำหรับแกน x และแกน y

  • ชื่อเรื่องรอง แสดงป้ายชื่อสำหรับชนิดของข้อมูลที่แสดงในแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น รายได้จากโอกาสทางการขาย

  • คำอธิบายแผนภูมิ ให้คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่แผนภูมิแท่งแสดงถึง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×