การใช้ COUNTA เพื่อนับเซลล์ที่ไม่ว่าง

สมมติว่าคุณต้องการรู้ว่า สมาชิกในทีมของคุณระบุชั่วโมงการทำงานของโครงการทั้งหมดในแผ่นงานหรือไม่ อีกนัยหนึ่ง คุณต้องการนับเซลล์ที่มีข้อมูล และในกรณีที่ซับซ้อนขึ้น ข้อมูลอาจไม่ใช่ตัวเลข สมาชิกบางคนในทีมของคุณอาจระบุค่าแทน เช่น "TBD" สำหรับกรณีดังกล่าว ให้ใช้ ฟังก์ชัน COUNTA

มีตัวอย่างดังนี้:

ฟังก์ชัน COUNTA

ฟังก์ชันจะนับเฉพาะเซลล์ที่มีข้อมูล แต่ต้องระวังว่า "ข้อมูล" อาจมีช่องว่าง ซึ่งคุณไม่เห็น และแน่นอน คุณสามารถนับช่องว่างในตัวอย่างนี้เอง แต่ลองนึกถึงการทำแบบนี้ในสมุดงานขนาดใหญ่ ดังนั้น เมื่อต้องการใช้สูตร

  1. ให้กำหนดช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการนับ ตัวอย่างด้านบนใช้เซลล์ B2 ถึง D6

  2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการดูผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการนับจริงๆ เรามาเรียกเซลล์นั้นว่า เซลล์ผลลัพธ์

  3. ในเซลล์ผลลัพธ์หรือแถบสูตร ให้พิมพ์สูตรและกด Enter ดังนี้

    =COUNTA(B2:B6)

คุณยังสามารถนับเซลล์มากกว่าหนึ่งช่วง ตัวอย่างนี้จะนับเซลล์ใน B2 ถึง D6 และใน B9 ถึง D13

การใช้ COUNTA เพื่อนับช่วงของเซลล์ 2 ช่วง

คุณจะเห็น Excel เน้นช่วงของเซลล์ และเมื่อคุณกด Enter ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้น

ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน COUNTA

ถ้าคุณไม่ต้องการนับข้อมูลที่เป็นข้อความ แต่ต้องการนับเฉพาะตัวเลขและวันที่ ให้ใช้ ฟังก์ชัน COUNT

วิธีการเพิ่มเติมในการนับเซลล์ที่มีข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×