จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

สไลด์และเค้าโครง

กำหนดต้นแบบสไลด์เอง

กำหนดต้นแบบสไลด์เอง

ใช้ต้นแบบสไลด์เพื่อเพิ่มความสอดคล้องให้กับสี ฟอนต์ ส่วนหัว โลโก้ และสไตล์อื่นๆ ของคุณ และเพื่อช่วยรวมรูปแบบงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือเอฟเฟ็กต์ของต้นแบบสไลด์ได้ คุณสามารถซ่อนหรือแสดงพื้นที่ที่สำรองไว้ได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

1:07

เปลี่ยนต้นแบบสไลด์

 1. เลือก มุมมอง > ต้นแบบสไลด์

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงข้อความ สี และการจัดแนวที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการใช้ ธีมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้เลือกก่อนโดยการคลิก ธีม บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ จากนั้นดำเนินการเลือก สีฟอนต์เอฟเฟ็กต์ และ สไตล์พื้นหลัง

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิดมุมมองต้นแบบ

ดูเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับต้นแบบสไลด์ ให้ดู ต้นแบบสไลด์คืออะไร

เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่สำรองไว้ในเค้าโครงต้นแบบ ให้ดู เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครง

เมื่อต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ข้อความ ให้ดู เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ การเยื้อง และระยะห่าง

เมื่อต้องการใช้ต้นแบบสไลด์มากกว่าหนึ่งแบบในงานนำเสนอ ให้ดู ใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบในงานนำเสนอหนึ่งงาน

สร้างและกำหนดต้นแบบสไลด์เองหนึ่งรายการขึ้นไป

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  คำสั่งต้นแบบสไลด์ PPT สำหรับ Mac
 2. เมื่อคุณเปิดมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์ว่างที่มีเค้าโครงเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มต้นแบบสไลด์อื่น ให้ทำสิ่งต่อไปนี้

  • คลิกที่ตำแหน่งหนึ่งในบานหน้าต่างสไลด์ รูปขนาดย่อ ที่คุณต้องการให้ต้นแบบสไลด์ใหม่ปรากฏขึ้น

  • คลิก แทรกต้นแบบสไลด์ บนแท็บ ต้นแบบสไลด์

   หมายเหตุ: ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ต้นแบบสไลด์คือรูปสไลด์ที่มีขนาดใหญ่ และเค้าโครงที่เกี่ยวข้องจะถูกวางไว้ใต้ต้นแบบสไลด์นั้น

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  • เมื่อต้องการสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองอย่างน้อยหนึ่งเค้าโครง หรือปรับเปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่ ให้ดู นำไปใช้หรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์

  • เมื่อต้องการเอาเค้าโครงสไลด์ใดๆ ที่มีอยู่แล้วภายในที่มาพร้อมกับต้นแบบสไลด์เริ่มต้นออก ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ให้คลิกที่เค้าโครงสไลด์แต่ละเค้าโครงที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ บน แท็บ ต้นแบบสไลด์

  • เมื่อต้องการนำการออกแบบหรือสีที่ใช้ ธีมแบบอักษรเอฟเฟ็กต์ และพื้นหลังไปใช้ ให้ดู สร้างธีมของคุณเองใน PowerPoint

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวหน้าสำหรับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ ให้คลิก ขนาดสไลด์ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ภายใต้ การวางแนว ให้คลิกการวางแนวที่คุณต้องการ

   การวางแนวหน้า PPT สำหรับ Mac
  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่จะปรากฏเป็นท้ายกระดาษที่ด้านล่างของทุกหน้าในงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ขนาดสไลด์ > การตั้งค่าหน้ากระดาษ > ส่วนหัว/ส่วนท้าย

 4. หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ

 5. ถ้าคุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ให้คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็นเทมเพลต ให้พิมพ์ชื่อไฟล์แล้วคลิก บันทึก

ดูเพิ่มเติม

สร้างหรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ใน PowerPoint for Mac

เพิ่มรูปภาพโปร่งใส (ลายน้ำ) ลงในสไลด์ของคุณใน PowerPoint for Mac

เพิ่มโลโก้ ชื่อบริษัท หรือข้อความส่วนหัวหรือส่วนท้ายลงในเอกสารประกอบคำบรรยาย

เพิ่มหมายเลขหน้า วันที่และเวลา หรือข้อความส่วนท้ายไปยังสไลด์ทั้งหมดใน PowerPoint for Mac

เปลี่ยนการจัดรูปแบบส่วนท้ายบนสไลด์ทั้งหมดใน PowerPoint for Mac

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×