กำหนดวิธีที่ Excel เริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่ม Microsoft Office Excel คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่า เวิร์กบุ๊ก ที่เฉพาะเจาะจงหรือเทมเพลตของเวิร์กบุ๊กหรือ เทมเพลต เวิร์กชีตที่มีการตั้งค่าแบบกำหนดเองจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กที่เฉพาะเจาะจงอีกต่อไปคุณสามารถหยุดการเปิดได้เมื่อคุณเริ่ม Excel

ถ้าเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่เมื่อคุณเริ่ม Excel ประกอบด้วยแมโครอัตโนมัติเช่น Auto_Open แมโครดังกล่าวจะทำงานเมื่อเวิร์กบุ๊กเปิดขึ้น ถ้าจำเป็นคุณสามารถป้องกันไม่ให้เรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel

เคล็ดลับ: 

เริ่มต้น Excel โดยอัตโนมัติด้วยเวิร์กบุ๊กเปล่า

ใน Excel ๒๐๑๓และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าค่าเริ่มต้น Excel จะแสดงหน้าจอเริ่มต้นที่มีเวิร์กบุ๊กตำแหน่งที่ตั้งและเทมเพลตล่าสุดเมื่อเริ่มต้น การตั้งค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แทนที่จะเลี่ยงผ่านหน้าจอนี้และสร้างเวิร์กบุ๊กเปล่า วิธีทำ:

 1. คลิกตัวเลือก>ไฟล์

 2. ภายใต้ทั่วไปจากนั้นภายใต้ตัวเลือกเริ่มต้นให้ check กล่องที่อยู่ถัดจากแสดงหน้าจอเริ่มต้นเมื่อแอปพลิเคชันนี้เริ่มต้น

 3. คลิกตกลง

เปิดเวิร์กบุ๊กที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel

เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel คุณสามารถวางเวิร์กบุ๊กนั้นในโฟลเดอร์ XLStart หรือคุณสามารถใช้ โฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง นอกเหนือจากโฟลเดอร์ XLStart ได้

การระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ XLStart

เวิร์กบุ๊กแม่แบบหรือ ไฟล์เวิร์กสเปซ ที่คุณวางในโฟลเดอร์ XLStart จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel เมื่อต้องการค้นหาเส้นทางของโฟลเดอร์ XLStart ให้ตรวจสอบการตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ วิธีทำ:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิกศูนย์ความเชื่อถือจากนั้นภายใต้ศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Office Excelให้คลิกการตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้แล้วตรวจสอบเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart ในรายการตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้ทั่วไปในกล่องเมื่อเริ่มต้นใช้งานให้เปิดไฟล์ทั้งหมดในกล่องแล้วพิมพ์เส้นทางแบบเต็มของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

  เนื่องจาก Excel จะพยายามเปิดไฟล์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณระบุโฟลเดอร์ที่มีเฉพาะไฟล์ที่ Excel สามารถเปิดได้

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กบุ๊กที่มีชื่อเดียวกันอยู่ในทั้งโฟลเดอร์ XLStart และโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองไฟล์ในโฟลเดอร์ XLStart จะเปิดขึ้น

หยุดเวิร์กบุ๊กที่เฉพาะเจาะจงจากการเปิดเมื่อคุณเริ่ม Excel

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของเวิร์กบุ๊กที่จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเวิร์กบุ๊กจะไม่เปิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นใช้งานอีกต่อไป

 • ถ้าเวิร์กบุ๊กถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ XLStart ให้เอาเวิร์กบุ๊กออกจากโฟลเดอร์นั้น

 • ถ้าเวิร์กบุ๊กถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองให้ทำดังต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งตำแหน่งโฟลเดอร์เริ่มต้นให้ดูที่ค้นหาโฟลเดอร์ XLStart

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

  2. ภายใต้ทั่วไปให้ยกเลิกการเลือกเนื้อหาของเมื่อเริ่มต้นใช้งานเปิดไฟล์ทั้งหมดในกล่องแล้วคลิกตกลง

  3. ใน Windows Explorer ให้เอาไอคอนที่เริ่ม Excel ออกและเปิดเวิร์กบุ๊กโดยอัตโนมัติจากโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

   เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกขวาที่ไอคอนนั้นแล้วคลิกคุณสมบัติแล้วเอาการอ้างอิงใดๆไปยังเวิร์กบุ๊กบนแท็บทางลัด

การเปิดเทมเพลตหรือเวิร์กชีตของเวิร์กบุ๊กโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตใหม่

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าเวิร์กบุ๊กที่คุณใช้บ่อยในเทมเพลตเวิร์กบุ๊กแล้วเปิดเทมเพลตของเวิร์กบุ๊กนั้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตของเวิร์กบุ๊กให้สร้างเวิร์กบุ๊กที่มีแผ่นงานข้อความเริ่มต้น (เช่นส่วนหัวของหน้าและป้ายชื่อคอลัมน์และแถว) สูตรแมโครสไตล์และการจัดรูปแบบอื่นๆที่คุณต้องการใช้ในเวิร์กบุ๊กใหม่ที่จะยึดตามเทมเพลตของเวิร์กบุ๊ก

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลเวิร์กชีตให้สร้างเวิร์กบุ๊กที่มีเวิร์กชีตหนึ่งเวิร์กชีต บนเวิร์กชีตให้ใส่การจัดรูปแบบสไตล์ข้อความและข้อมูลอื่นๆที่คุณต้องการให้ปรากฏบนเวิร์กชีตใหม่ทั้งหมดที่จะยึดตามเทมเพลเวิร์กชีต

   การตั้งค่าที่คุณสามารถบันทึกในเวิร์กบุ๊กหรือเทมเพลเวิร์กชีต

   • รูปแบบเซลล์และแผ่นงาน

   • รูปแบบหน้าและการตั้งค่า พื้นที่การพิมพ์ สำหรับแต่ละแผ่นงาน

   • สไตล์เซลล์

   • จำนวนและชนิดของแผ่นงานในเวิร์กบุ๊ก

   • พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและซ่อนของเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถซ่อนแผ่นงานแถวและคอลัมน์และป้องกันการเปลี่ยนแปลงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตได้

   • ข้อความที่คุณต้องการทำซ้ำเช่นส่วนหัวของหน้าและป้ายชื่อแถวและคอลัมน์

   • ข้อมูลกราฟิกสูตรแผนภูมิและข้อมูลอื่นๆ

   • การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

   • แมโครไฮเปอร์ลิงก์และตัวควบคุม ActiveX บนฟอร์ม

   • ตัวเลือกการคำนวณเวิร์กบุ๊กและตัวเลือกมุมมองหน้าต่าง

 2. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 3. ในกล่องบันทึกเป็นชนิดให้คลิกเทมเพลต

 4. ในกล่องบันทึกในให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจัดเก็บเทมเพลต

  • เมื่อต้องการสร้าง เทมเพลตเวิร์กบุ๊กเริ่มต้น หรือ เทมเพลตเวิร์กชีตเริ่มต้น ให้เลือกโฟลเดอร์ XLStart หรือโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง เมื่อต้องการค้นหาเส้นทางของโฟลเดอร์เริ่มต้นให้ดูที่ค้นหาโฟลเดอร์ XLStart

  • เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กหรือเทมเพลเวิร์กชีตแบบกำหนดเองให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกโฟลเดอร์เทมเพลต

   โดยทั่วไปแล้วเส้นทางคือ C:\Users\ <ชื่อผู้ใช้> \Users\ \appdata\roaming\microsoft\templates

 5. ในกล่องชื่อไฟล์ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นให้พิมพ์สมุดงาน

  • เมื่อต้องการสร้างเทมเพลเวิร์กชีตเริ่มต้นให้พิมพ์แผ่นงาน

  • เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กหรือเทมเพลเวิร์กชีตแบบกำหนดเองให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้

 6. คลิก บันทึก

 7. คลิกไฟล์>ปิด

การป้องกันไม่ให้แมโครโดยอัตโนมัติทำงานเมื่อคุณเริ่ม Excel

แมโครอัตโนมัติ (เช่น Auto_Open) ที่ได้รับการบันทึกไว้ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Excel จะทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่เวิร์กบุ๊กเปิดขึ้น

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้แมโครจะทำงานโดยอัตโนมัติให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเริ่ม Excel

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโครโดยอัตโนมัติให้ดูที่เรียกใช้แมโคร

เปิดเวิร์กบุ๊กที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel

เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel คุณสามารถวางเวิร์กบุ๊กนั้นในโฟลเดอร์ XLStart หรือคุณสามารถใช้ โฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง นอกเหนือจากโฟลเดอร์ XLStart ได้

วางเวิร์กบุ๊กในโฟลเดอร์ XLStart

เวิร์กบุ๊กแม่แบบหรือ ไฟล์เวิร์กสเปซ ที่คุณวางในโฟลเดอร์ XLStart จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel โฟลเดอร์ XLStart นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Excel และมักจะอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้

 • ใน Windows Vista เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart มักจะเป็นดังนี้:

  C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • ใน Microsoft Windows XP เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart มักจะเป็นดังนี้:

  C:\documents and และ Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  เคล็ดลับ: คุณสามารถระบุเส้นทางที่แน่นอนไปยังโฟลเดอร์ XLStart ในศูนย์ความเชื่อถือได้

  วิธีการระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ XLStart

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือก Excel

  2. คลิกศูนย์ความเชื่อถือจากนั้นภายใต้ศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Office Excelให้คลิกการตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

  3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้แล้วตรวจสอบเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart ในรายการตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

 1. คลิก รูปปุ่ม Office ปุ่ม Microsoft Officeแล้วคลิกตัวเลือก Excelจากนั้นคลิกประเภทขั้นสูง

 2. ภายใต้ทั่วไปในกล่องเมื่อเริ่มต้นใช้งานให้เปิดไฟล์ทั้งหมดในกล่องแล้วพิมพ์เส้นทางแบบเต็มของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

  เนื่องจาก Excel จะพยายามเปิดไฟล์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณระบุโฟลเดอร์ที่มีเฉพาะไฟล์ที่ Excel สามารถเปิดได้

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กบุ๊กที่มีชื่อเดียวกันอยู่ในทั้งโฟลเดอร์ XLStart และโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองไฟล์ในโฟลเดอร์ XLStart จะเปิดขึ้น

หยุดเวิร์กบุ๊กที่เฉพาะเจาะจงจากการเปิดเมื่อคุณเริ่ม Excel

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของเวิร์กบุ๊กที่จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเวิร์กบุ๊กจะไม่เปิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นใช้งานอีกต่อไป

 • ถ้าเวิร์กบุ๊กถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ XLStart ให้เอาเวิร์กบุ๊กออกจากโฟลเดอร์นั้น

  • ใน Windows Vista เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart มักจะเป็นดังนี้:

   C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • ใน Microsoft Windows XP เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart มักจะเป็นดังนี้:

   C:\documents and และ Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • ถ้าเวิร์กบุ๊กถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรองให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. คลิก รูปปุ่ม Office ปุ่ม Microsoft Officeแล้วคลิกตัวเลือก Excelจากนั้นคลิกประเภทขั้นสูง

  2. ภายใต้ทั่วไปให้ยกเลิกการเลือกเนื้อหาของเมื่อเริ่มต้นใช้งานเปิดไฟล์ทั้งหมดในกล่องแล้วคลิกตกลง

  3. ใน Windows Explorer ให้เอาไอคอนที่เริ่ม Excel ออกและเปิดเวิร์กบุ๊กโดยอัตโนมัติจากโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

   เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกขวาที่ไอคอนนั้นแล้วคลิกคุณสมบัติแล้วเอาการอ้างอิงใดๆไปยังเวิร์กบุ๊กบนแท็บทางลัด

การเปิดเทมเพลตหรือเวิร์กชีตของเวิร์กบุ๊กโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตใหม่

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าเวิร์กบุ๊กที่คุณใช้บ่อยในเทมเพลตเวิร์กบุ๊กแล้วเปิดเทมเพลตของเวิร์กบุ๊กนั้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตของเวิร์กบุ๊กให้สร้างเวิร์กบุ๊กที่มีแผ่นงานข้อความเริ่มต้น (เช่นส่วนหัวของหน้าและป้ายชื่อคอลัมน์และแถว) สูตรแมโครสไตล์และการจัดรูปแบบอื่นๆที่คุณต้องการใช้ในเวิร์กบุ๊กใหม่ที่จะยึดตามเทมเพลตของเวิร์กบุ๊ก

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลเวิร์กชีตให้สร้างเวิร์กบุ๊กที่มีเวิร์กชีตหนึ่งเวิร์กชีต บนเวิร์กชีตให้ใส่การจัดรูปแบบสไตล์ข้อความและข้อมูลอื่นๆที่คุณต้องการให้ปรากฏบนเวิร์กชีตใหม่ทั้งหมดที่จะยึดตามเทมเพลเวิร์กชีต

   การตั้งค่าที่คุณสามารถบันทึกในเวิร์กบุ๊กหรือเทมเพลเวิร์กชีต

   • รูปแบบเซลล์และแผ่นงาน

   • รูปแบบหน้าและการตั้งค่า พื้นที่การพิมพ์ สำหรับแต่ละแผ่นงาน

   • สไตล์เซลล์

   • จำนวนและชนิดของแผ่นงานในเวิร์กบุ๊ก

   • พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและซ่อนของเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถซ่อนแผ่นงานแถวและคอลัมน์และป้องกันการเปลี่ยนแปลงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตได้

   • ข้อความที่คุณต้องการทำซ้ำเช่นส่วนหัวของหน้าและป้ายชื่อแถวและคอลัมน์

   • ข้อมูลกราฟิกสูตรแผนภูมิและข้อมูลอื่นๆ

   • การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

   • แมโครไฮเปอร์ลิงก์และตัวควบคุม ActiveX บนฟอร์ม

   • ตัวเลือกการคำนวณเวิร์กบุ๊กและตัวเลือกมุมมองหน้าต่าง

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่องบันทึกเป็นชนิดให้คลิกเทมเพลต

 4. ในกล่องบันทึกในให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจัดเก็บเทมเพลต

  • เมื่อต้องการสร้าง เทมเพลตเวิร์กบุ๊กเริ่มต้น หรือ เทมเพลตเวิร์กชีตเริ่มต้น ให้เลือกโฟลเดอร์ XLStart หรือโฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

   • ใน Windows Vista เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart มักจะเป็นดังนี้:

    C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • ใน Microsoft Windows XP เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart มักจะเป็นดังนี้:

   C:\documents and และ Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กหรือเทมเพลเวิร์กชีตแบบกำหนดเองให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกโฟลเดอร์เทมเพลต

   • ใน Windows Vista โฟลเดอร์แม่แบบมักจะเป็นดังนี้

    C:\Users\ <ชื่อผู้ใช้> \AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • ใน Microsoft Windows XP โฟลเดอร์แม่แบบมักจะเป็นดังนี้

    C:\documents and และการตั้งค่า \ <ชื่อผู้ใช้> \Application Data\Microsoft\Templates.

 5. ในกล่องชื่อไฟล์ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นให้พิมพ์สมุดงาน

  • เมื่อต้องการสร้างเทมเพลเวิร์กชีตเริ่มต้นให้พิมพ์แผ่นงาน

  • เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กหรือเทมเพลเวิร์กชีตแบบกำหนดเองให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้

 6. คลิก บันทึก

 7. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิกปิด

การป้องกันไม่ให้แมโครโดยอัตโนมัติทำงานเมื่อคุณเริ่ม Excel

แมโครอัตโนมัติ (เช่น Auto_Open) ที่ได้รับการบันทึกไว้ในเวิร์กบุ๊กที่เปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Excel จะทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่เวิร์กบุ๊กเปิดขึ้น

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้แมโครจะทำงานโดยอัตโนมัติให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเริ่ม Excel

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโครโดยอัตโนมัติให้ดูที่เรียกใช้แมโคร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×