ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

กำหนดหน้ารายละเอียดของงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Duet Enterprise for Microsoft SharePoint และ SAP 2.0 ไซต์พื้นที่ทำงานเวิร์กโฟลว์แสดงงานที่ค้างอยู่ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถคลิกับรายการงานเพื่อดูงานหน้ารายละเอียด ซึ่งมีข้อมูลที่จำเป็นในการประเมิน และการทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์ นี้สามารถใช้ฟอร์มงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรายละเอียด เช่นลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลออนไลน์ และรายงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสาร

หน้าต่างงานเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถกำหนดเค้าโครงของหน้ารายละเอียดงาน และปรับแต่งฟอร์มที่แสดงบนหน้า ตัวอย่าง คุณสามารถเปลี่ยนป้ายชื่อของเขตข้อมูลจาก "ข้อคิดเห็น" กับ "ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม" หรือเพิ่มกล่องข้อความใหม่ที่ชื่อโครงการ

SharePoint Designer 2013 และ InfoPath Designer 2013 ใช้ในการกำหนดหน้ารายละเอียดของงาน

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รายการ Locator พื้นที่ทำงาน เมื่อต้องการดูงานเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดสำหรับไซต์รากเวิร์กโฟลว์ จากไซต์รากเวิร์กโฟลว์ คลิกไอคอนการตั้งค่า แล้ว คลิ กเนื้อหาของไซต์ ในหน้าเนื้อหาของไซต์ คลิกรายการ Locator พื้นที่ทำงาน

ในบทความนี้

เปิดหน้ารายละเอียดงานสำหรับการแก้ไข

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนหน้ารายละเอียดงาน คุณต้องเปิดเอกสารใน SharePoint Designer 2013

 1. เริ่มต้น SharePoint Designer 2013 แล้ว คลิ กเปิดไซต์

 2. ในกล่องชื่อไซต์ ของกล่องโต้ตอบเปิดไซต์ ใส่ URL สำหรับพื้นที่ทำงานเวิร์กโฟลว์

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกหน้าของไซต์ เพื่อแสดงรายการของหน้าไซต์ของคุณ

 4. คลิกที่ชื่อของหน้ารายละเอียดของงานที่คุณต้องการแก้ไข ไฟล์ต้นแบบสำหรับหน้ารายละเอียดงานเปิดขึ้น

 5. บน ribbon คลิกแก้ไขไฟล์ แล้ว คลิ กแก้ไขไฟล์ในโหมดขั้นสูง คุณสามารถเดี๋ยวนี้แก้ไขเค้าโครงของไซต์ของคุณ เพิ่ม หรือเอา Web Part และทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ

  ปุ่ม แก้ไขไฟล์

 6. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

กำหนดฟอร์มในหน้ารายละเอียดของงาน

หน้ารายละเอียดงานของคุณอาจมีอยู่ภายในรูปแบบ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนฟอร์มนี้ คุณใช้ SharePoint Designer 2013 เพื่อเปิดหน้ารายละเอียดของงาน จากนั้น แก้ไขฟอร์มใน InfoPath Designer 2013

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไขฟอร์มเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่มีธุรกิจเพิ่มเติม เมื่อมีการกำหนดค่าแอชนิดงานเวิร์กโฟลว์ SAP ผู้ดูแลไซต์ระบุคุณสมบัติของธุรกิจเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับเวิร์กโฟลว์ SAP ซึ่งช่วยให้พื้นที่ทำงานเวิร์กโฟลว์เพื่อรับข้อมูลและคุณสมบัติขยาย business จากระบบ SAP คุณสามารถแก้ไขฟอร์มงาน และเพิ่มเขตข้อมูลสำหรับคุณสมบัติธุรกิจแบบขยายแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติม ดูส่วน "ขั้นตอนที่ 3 - การกำหนดค่าชนิดงานเวิร์กโฟลว์ SAP ใหม่" ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ SAP บนไซต์ Duet Enterprise

เมื่อต้องการเพิ่มคุณสมบัติที่มีธุรกิจเพิ่มเติมลงในฟอร์ม:

 1. เริ่มต้น SharePoint Designer 2013 แล้ว คลิ กเปิดไซต์

 2. ในกล่องชื่อไซต์ ของกล่องโต้ตอบเปิดไซต์ ใส่ URL สำหรับพื้นที่ทำงานเวิร์กโฟลว์

  ตัวอย่างเช่น URL http://MySiteName/Workflows/LeaveTask/

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกเวิร์กโฟลว์ เพื่อแสดงรายการของเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่

 4. ในส่วนเวิร์กโฟลว์รายการ คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการกำหนดเอง

 5. ในส่วนฟอร์ม ของหน้า คลิกฟอร์มที่คุณต้องการแก้ไข ซึ่งเปิดฟอร์มใน InfoPath Designer

 6. เพิ่มแถวลงในตาราง

 7. ในบานหน้าต่างเขตข้อมูล ภายใต้ส่วนการกระทำ คลิกจัดการการเชื่อมต่อข้อมูล

 8. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลที่กำลังใช้ฟอร์มรายละเอียดงาน แล้ว คลิ กเพิ่ม

 9. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกถัดไป

 10. ในหน้าเลือกแหล่งข้อมูลของข้อมูลของคุณ คลิกรายการหรือไลบรารี SharePoint แล้ว คลิ กถัดไป

 11. ในหน้ารายละเอียดของไซต์ SharePoint ให้ใส่ URL ของพื้นที่ทำงานเวิร์กโฟลว์ แล้ว คลิ กถัดไป
  นี่คือ URL ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 เดียวกัน

 12. ในรายการเลือกรายการหรือไลบรารี คลิกไลบรารีข้อมูลทางธุรกิจของเวิร์กโฟลว์ แล้ว คลิ กถัดไป

  เลือกเมนูรายการหรือไลบรารี

 13. ในกล่องเลือกเขตข้อมูลเลือกคุณสมบัติธุรกิจเพิ่มเติมที่คุณต้องการเพิ่มลงในฟอร์ม แล้ว คลิ กถัดไป

  เลือกรายการเขตข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณสมบัติของธุรกิจขยายมาจากระบบ SAP ถ้าคุณไม่เห็นคุณสมบัติธุรกิจเพิ่มเติมที่คุณคาดว่าจะเจอ ยืนยันกับผู้ดูแลไซต์ที่ มีการกำหนดค่าคุณสมบัติขยาย business ในชนิดของงานเวิร์กโฟลว์ SAP

 14. ถ้าคุณต้องการเก็บข้อมูลในเทมเพลตฟอร์สำหรับใช้งานแบบออฟไลน์ เลือกเก็บสำเนาของข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม คลิกถัดไป

 15. ใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลแล้ว คลิ กเสร็จสิ้น เพื่อปิดตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 16. ในบานหน้าต่างเขตข้อมูล คลิกแสดงมุมมองขั้นสูง

 17. ในรายการเขตข้อมูล คลิกชื่อของการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 15

 18. ขยายกลุ่มdataFields จนกว่าคุณเห็นเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงในฟอร์ม

  รายการเลือกเขตข้อมูล

 19. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วลากไปยังคอลัมน์ด้านขวาของแถวใหม่ในฟอร์ม

 20. ในคอลัมน์ด้านซ้ายของแถวใหม่ ใส่ชื่อที่ใช้แสดงสำหรับแถว

  ใส่ชื่อที่ใช้แสดง

 21. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนฟอร์ม คลิกบันทึก

 22. คลิกไฟล์ แล้ว คลิ กประกาศอย่างรวดเร็ว

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×