ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์รุ่นก่อนวางจำหน่ายของ Microsoft สำหรับ Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง Microsoft Corporation (หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในที่ๆ คุณพำนักอาศัยอยู่) กับคุณ โปรดอ่านข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะใช้บังคับกับซอฟต์แวร์รุ่นก่อนวางจำหน่ายที่ระบุด้านบน ซึ่งรวมถึงสื่อที่คุณได้รับด้วย (ถ้ามี) ข้อกำหนดดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้กับ

 • โปรแกรมอัปเดต

 • ส่วนเพิ่มเติม

 • บริการบนอินเทอร์เน็ตและ

 • บริการสนับสนุนของ Microsoft

สำหรับซอฟต์แวร์นี้ นอกเสียจากว่ามีข้อกำหนดอื่นๆ ที่มาพร้อมกันกับรายการเหล่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะใช้ข้อกำหนดเหล่านั้นแทน

การใช้ซอฟต์แวร์หมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ซอฟต์แวร์นี้

ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง การใช้ฟีเจอร์บางอย่างยังถือเป็นความยินยอมของคุณในการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานบางอย่างสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ต

ถ้าคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านี้ คุณจะมีสิทธิ์ตามด้านล่าง

 1. สิทธิ์การติดตั้งและการใช้งาน

 2. การติดตั้งและการใช้งาน คุณสามารถติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันได้หนึ่งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Windows 8 สูงสุดห้า (5) อุปกรณ์ ซึ่งถูกผูกเข้ากับบัญชีผู้ใช้ Microsoft ที่สัมพันธ์กับบัญชีผู้ใช้ Windows Store ของคุณ

 3. บริการทางอินเตอร์เน็ต Microsoft จะให้บริการบนอินเทอร์เน็ตด้วยซอฟต์แวร์ โดยอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการเหล่านี้เมื่อใดก็ได้

 4. การยินยอมสำหรับบริการบนอินเตอร์เน็ต ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ด้านล่างและในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ OneNote จะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ Microsoft หรือผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ในบางกรณี คุณจะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบใดๆ เพิ่มเติมเมื่อมีการเชื่อมต่อดังกล่าว ในบางกรณี คุณสามารถปิดหรือไม่ใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ ให้ดู คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ OneNote การใช้ฟีเจอร์เหล่านี้หมายความว่าคุณยินยอมให้มีการส่งข้อมูลนี้ได้ Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของคุณหรือติดต่อคุณ

 5. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฟีเจอร์ต่อไปนี้ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลซึ่งส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บางอย่างไปยังระบบที่เหมาะสม เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของคุณ ชนิดของระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ และชื่อและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้งาน และรหัสภาษาของอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์นั้น Microsoft จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้บริการบนอินเตอร์เน็ตพร้อมใช้งานสำหรับคุณ

  • โครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า (CEIP) ซอฟต์แวร์นี้ใช้ CEIP CEIP จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณและวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์นี้ไปให้ Microsoft โดยอัตโนมัติ เราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของคุณหรือติดต่อคุณ CEIP ยังจะดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเล็กไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะๆ ไฟล์นี้จะช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบในขณะที่ใช้งานซอฟต์แวร์ เมื่อมีข้อมูลความช่วยเหลือใหม่ๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาด ระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลใหม่นั้นโดยอัตโนมัติเช่นกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEIP

  • ฟีเจอร์เนื้อหาของเว็บ ฟีเจอร์ในซอฟต์แวร์สามารถเรียกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจาก Microsoft ให้กับคุณได้ เมื่อต้องการให้เนื้อหา ฟีเจอร์เหล่านี้จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของระบบปฏิบัติการ ชื่อและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้งาน ชนิดของเบราว์เซอร์และรหัสภาษาของอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นไปยัง Microsoft ตัวอย่างของฟีเจอร์เหล่านี้คือ คลิปอาร์ต เทมเพลต การฝึกอบรมแบบออนไลน์ ความช่วยเหลือทางออนไลน์ วิธีใช้และ Appshelp คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ฟีเจอร์เนื้อหาเหล่านี้ของเว็บได้

 6. การใช้ข้อมูล เราอาจใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูล CEIP เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของเรา เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับผู้อื่น เช่น ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย ผู้จำหน่ายอาจใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของตนทำงานกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft

 7. การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตผิดๆ คุณต้องไม่ใช้บริการเหล่านี้ในลักษณะใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดผลเสียกับบริการนั้น หรือทำให้การใช้บริการของบุคคลอื่นด้อยคุณภาพลง คุณต้องไม่ใช้บริการนี้เพื่อพยายามเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม

 8. ระยะเวลา ระยะเวลาของข้อตกลงนี้คือจนกว่าจะมีการออกซอฟต์แวร์เวอร์ชันสำหรับวางจำหน่าย ยกเว้นว่า Microsoft สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกซอฟต์แวร์ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ซอฟต์แวร์อาจหยุดทำงานถ้าคุณอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ Windows 8 Consumer Preview ของคุณ หรือถ้าคุณพยายามใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ Windows 8 Consumer Preview ที่มีฟีเจอร์หรือชนิดตัวประมวลผลที่แตกต่างกัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลที่คุณเก็บไว้ในซอฟต์แวร์ รวมทั้งเนื้อหาที่คุณอัปโหลดโดยใช้ซอฟต์แวร์ ถ้า Windows Store ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใดๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิก ข้อมูลของคุณอาจถูกลบ หรือคุณอาจไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่คุณเก็บไว้ได้ Microsoft ไม่มีข้อผูกพันในการส่งกลับข้อมูลไปให้คุณ

 9. ซอฟต์แวร์เวอร์ชันก่อนวางจำหน่าย ซอฟต์แวร์นี้เป็นเวอร์ชันก่อนวางจำหน่าย โดยอาจทำงานแตกต่างจากซอฟต์แวร์เวอร์ชันสุดท้าย เราอาจเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันสุดท้วยซึ่งเป็นเวอร์ชันที่วางจำหน่ายจริง และ Microsoft อาจไม่ออกเวอร์ชันวางจำหน่าย

 10. คำติชม ถ้าคุณให้คำติชมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แก่ Microsoft คุณได้ให้สิทธิ์ในการใช้งาน แชร์และการดำเนินการในเชิงพาณิชย์กับคำติชมของคุณในลักษณะใดก็ได้และเพื่อจุดประสงค์ใดก็ได้แก่ Microsoft โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คุณยังได้ให้สิทธิ์ตามสิทธิบัตรใดๆ แก่บริษัทอื่น ซึ่งจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการของบริษัทเหล่านั้นเพื่อใช้หรือเชื่อมต่อกับส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์หรือบริการของ Microsoft ที่มีคำติชมนั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วย คุณจะไม่ให้คำติชมที่อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานซึ่งทำให้ Microsoft ต้องให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์หรือเอกสารของ Microsoft แก่บริษัทอื่น เนื่องจากเรารวมคำติชมของคุณไว้ในซอฟต์แวร์หรือเอกสารเหล่านั้น สิทธิ์เหล่านี้ยังคงมีผลอยู่หลังจากยกเลิกข้อตกลงนี้

 11. ขอบข่ายของสิทธิ์การใช้งาน ซอฟต์แวร์ถูกให้สิทธิ์การใช้งาน โดยไม่ใช่ถูกขาย ข้อตกลงนี้เพียงให้สิทธิ์บางอย่างแก่คุณเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์สงวนสิทธิ์อื่นทั้งหมด คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพียงแค่ที่อนุญาตอย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้เท่านั้น นอกเสียจากว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ให้สิทธิ์มากกว่าข้อจำกัดนี้ ในการใช้งานดังกล่าว คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางเทคนิคใดๆ ในซอฟต์แวร์ซึ่งอนุญาตให้คุณใช้งานในบางวิธีเท่านั้น คุณจะต้องไม่ทำสิ่งต่อไปนี้

  • หลบเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคใดๆ ในซอฟต์แวร์

  • ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือถอดแยกซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีข้อกำหนดนี้ก็ตาม

  • สร้างสำเนาซอฟต์แวร์ในจำนวนมากกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงหรือที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีข้อกำหนดนี้ก็ตาม

  • เผยแพร่ซอฟต์แวร์ให้ผู้อื่นคัดลอก

  • ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมซอฟต์แวร์

  • ถ่ายโอนซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น หรือ

  • ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อบริการการโฮสต์ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

 12. ข้อจำกัดการส่งออก ซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบการส่งออกของสหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการส่งออกในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ กฎหมายเหล่านี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ส่งออก ผู้ใช้ และการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เว็บไซต์การส่งออกของไมโครซอฟท์

 13. บริการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้มีให้ใช้งาน "ตามที่เป็น" เราจึงอาจไม่ให้บริการสนับสนุน

 14. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงนี้และข้อกำหนดสำหรับส่วนเพิ่มเติม โปรแกรมอัปเดต บริการบนอินเทอร์เน็ตและบริการสนับสนุนต่างๆ ที่คุณใช้ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์นี้และบริการสนับสนุน

 15. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 16. สหรัฐอเมริกา ถ้าคุณได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้กฎหมายรัฐวอชิงตันในการตีความข้อตกลงนี้และในการเรียกร้องสำหรับการละเมิดข้อตกลง โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของหลักทางกฎหมาย กฎหมายของรัฐที่คุณพำนักอาศัยอยู่จะมีผลบังคับการเรียกร้องอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงการเรียกร้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิดสิทธิ์

 17. นอกสหรัฐอเมริกา หากคุณได้มาซึ่งซอฟต์แวร์นี้ในประเทศอื่น จะถือว่ากฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่มีผลบังคับใช้

 18. ผลทางกฎหมาย ข้อตกลงนี้อธิบายสิทธิ์ทางกฎหมายบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์อื่นภายใต้กฎหมายในประเทศของคุณ คุณยังอาจมีสิทธิ์ที่เกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทที่คุณได้มาซึ่งซอฟต์แวร์นั้นอีกด้วย ข้อตกลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ ถ้ากฎหมายของประเทศคุณไม่ได้อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์นั้น

 19. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน ซอฟต์แวร์นี้จะให้สิทธิ์ใช้งาน "ตามที่เป็น" ซึ่งคุณต้องรับความเสี่ยงในการใช้เอง Microsoft ไม่ได้ให้การรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมของผู้บริโภค หรือการรับประกันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณซึ่งข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Microsoft ไม่ขอรับประกันความเหมาะสมเชิงพานิชย์ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ เท่าที่กฎหมายท้องถิ่นของคุณจะอนุญาต

สำหรับออสเตรเลีย - คุณได้การรับประกันตามกฎหมายภายใต้ กฎหมายผู้บริโภคในออสเตรเลีย และไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีความมุ่งหมายจะให้กระทบต่อสิทธิ์เหล่านั้น

 1. ข้อจำกัดและการยกเว้นของการเยียวยาและค่าเสียหาย คุณสามารถเรียกร้องค่าเสียหายโดยตรงจาก Microsoft และผู้จำหน่ายของ Microsoft ได้สูงสุด 5.00 ดอลลาร์สหรัฐ คุณไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ รวมถึงค่าเสียหายที่ตามมา ค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ

ข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้กับ

 • สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ การบริการ เนื้อหา (รวมถึงโค้ด) บนไซต์อินเทอร์เน็ตของบริษัทอื่น หรือโปรแกรมของบริษัทอื่น และ

 • ข้อเรียกร้องสำหรับการไม่ปฏิบัติตามสัญญา การไม่ปฏิบัติตามการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไข ความรับผิดโดยเคร่งครัด การละเลย หรือการละเมิดอื่นๆ เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต

นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ ถึงแม้ว่า Microsoft ได้ทราบหรือควรทราบโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแล้วก็ตาม การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับคุณ หากประเทศของคุณไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ความเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือความเสียหายอื่นๆ

หมายเหตุ: เนื่องจากซอฟท์แวร์นี้มีวางจำหน่ายในควิเบก แคนาดา จึงระบุข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเป็นภาษาฝรั่งเศสไว้ด้านล่างเหล่านี้

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×