ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ข้อความนี้ใช้แบบอักษรที่ไม่ได้ใช้กับเว็บ

ข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณใช้ฟอนต์ที่ไม่พร้อมบนเว็บ เมื่อคุณส่งสิ่งพิมพ์นี้เป็นอีเมล Publisher จะแปลงข้อความเป็นรูป คุณภาพของรูปจะต่8ต่อผู้ที่สามารถดูและเครื่องมือ ต่างๆ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่สามารถอ่านได้

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้เปลี่ยนข้อความของคุณเป็นฟอนต์บนเว็บที่พร้อมให้ค้นหา

 1. เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด ให้ต่อไปนี้:

  • คลิกปุ่ม ไฟล์ บน Ribbon เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

   ในบานหน้าต่าง ข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ยกเลิกตัวตรวจสอบการออกแบบ เพื่อเปิด บานหน้าต่าง ตัวตรวจสอบ การออกแบบ

 2. ในกล่อง เลือกรายการ ที่จะแก้ไข ให้คลิกขวาที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาด แล้วเลือก ไปที่รายการนี้

 3. เลือกข้อความที่มีฟอนต์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิกฟอนต์

 5. ภายใต้ทั่วไป ให้คลิกลูกศร แล้วเลือกฟอนต์ที่พร้อมใช้บนเว็บจากรายการฟอนต์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ฟอนต์ที่พร้อมบนเว็บกับสิ่งพิมพ์ของคุณอย่างรวดเร็ว ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ คลิกแบบแผนชุดฟอนต์ แล้วเลือกแบบแผนที่ใช้ฟอนต์ที่พร้อมใช้บนเว็บ เมื่อคุณคลิกแบบแผน ชุดแบบแผนนั้นจะถูกใช้กับสิ่งพิมพ์ทั้งหมด

ฟอนต์ที่พร้อมใช้บนเว็บ

 • Arial

 • Arial Black

 • การ์ตูน Sans MS

 • Courier New

 • ผลกระทบ

 • จอร์เจีย

 • Times New Roman

 • Trebuchet MS

 • Verdana

 • สัญลักษณ์

 • Wingdings

 • Webdings

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×