ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ข้อจํากัดและข้อจํากัดของ Power Query ใน Excel

ข้อจํากัดและข้อจํากัดของ Power Query แตกต่างจากข้อจํากัดและข้อจํากัดของ Excel

ฟีเจอร์

 ข้อจํากัด

ความยาวของชื่อคิวรี

80 อักขระ

อักขระที่ไม่ถูกต้องในชื่อคิวรี

เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") จุด (.) ช่องว่างหน้าหรือต่อท้าย

จํานวนเซลล์ในการแสดงตัวอย่างข้อมูลตัวแก้ไขคิวรี

3,000 เซลล์

รายการบานหน้าต่างนําทางจะแสดงต่อระดับ: ฐานข้อมูลต่อเซิร์ฟเวอร์และตารางต่อฐานข้อมูล

1,000 รายการแรกตามลัญชนะตัวอักษร คุณสามารถเพิ่มรายการที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตนเองโดยการปรับเปลี่ยนสูตรของขั้นตอนนี้

ขนาดของข้อมูลที่ประมวลผลโดย Engine

จํากัดไว้เพียงหน่วยความจําเสมือนที่พร้อมใช้งาน (เวอร์ชัน 64 บิต) หรือประมาณ 1 GB ในเวอร์ชัน 32 บิต ถ้าข้อมูลไม่สามารถสตรีมแบบสมบูรณ์ เช่น เมื่อเรียงล>นชุดข้อมูลภายในเครื่องก่อนเติมข้อมูล

จํานวนคอลัมน์ต่อตาราง

16,384

ขนาดสูงสุดของข้อความในเซลล์ตัวอย่าง

อักขระ 1M

ขนาดสูงสุดของข้อความที่เติมลงใน Excel หรือตัวแบบข้อมูล

ไม่จํากัดโดย Power Query

จํานวนแถวสูงสุดที่เติมลงในเวิร์กชีต

1,048,576

ขีดจํากัดของแคชแบบถาวรแบบถาวร การจํากัดสิทธิ์แบบ soft จะเกินขีดจํากัดในช่วงเวลาหนึ่ง

4GB

แต่ละรายการในแคช

1GB

คิวรีที่บีบอัดและการขึ้นต่อกันตามที่เก็บไว้ในสตริงการเชื่อมต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ

อักขระ 64K

นําเข้าจากเวิร์กบุ๊ก .xls และ .xlsb

255 คอลัมน์

นําเข้าจากเวิร์กบุ๊ก xlsx

ไม่มีขีดจํากัด

ดูเพิ่มเติม

วิธีใช้ Power Query for Excel

เคล็ดลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Excel

การรีเฟรชการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก

สร้าง แก้ไข และจัดการการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก

จัดการคิวรีใน Excel (Power Query)

ขีดจํากัด (docs.com) ของ Power Query

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×