ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ข้อมูลจำเพาะของ Access

บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดของไฟล์ฐานข้อมูลและวัตถุของ Microsoft Access ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อฐานข้อมูลเกินขีดจำกัดต่อไปนี้ อาจเป็นสัญญาณที่ระบุถึงปัญหาการออกแบบได้ การใช้ข้อมูลในบทความนี้และการตรวจสอบการออกแบบฐานข้อมูลของคุณอย่างรอบคอบอาจช่วยให้คุณระบุสิ่งที่ต้องแก้ไขสำหรับการปรับใช้ที่ประสบความสำเร็จได้ ตัวอย่างเช่น การนำเข้าข้อมูลโดยตรงจาก Microsoft Excel ลงใน Access โดนไม่มีการปรับมาตรฐานอาจทำให้สร้างเขตข้อมูลเพิ่มเติมได้ (คอลัมน์) ถ้าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลหรือการปรับมาตรฐาน ให้ดูที่แหล่งข้อมูลในส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ข้อมูลจำเพาะของฐานข้อมูล

รายการตารางต่อไปนี้ถูกนำไปใช้กับฐานข้อมูล Access ความแตกต่างของเวอร์ชัน ถ้ามี ให้ระบุแต่ละรายการ

ทั่วไป

แอตทริบิวต์

สูงสุด

ขนาดทั้งหมดของฐานข้อมูล Access (.accdb หรือ .mdb) รวมถึงวัตถุฐานข้อมูลและข้อมูลทั้งหมด

2 กิกะไบต์ หักลบพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขขีดจำกัดขนาดนี้ได้โดยการลิงก์ไปยังตารางในฐานข้อมูล Access อื่น คุณสามารถลิงก์ไปยังตารางในไฟล์ฐานข้อมูลหลายไฟล์ โดยแต่ละไฟล์สามารถมีขนาดสูงสุด 2GB

เคล็ดลับ:  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดฐานข้อมูลของคุณ ให้ดู ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟล์ฐานข้อมูลโดยใช้ ทำให้กระชับและซ่อมแซม

จำนวนทั้งหมดของวัตถุในฐานข้อมูล

32,768

จำนวนโมดูล (รวมถึงฟอร์มและรายงานที่มีคุณสมบัติ HasModule ถูกตั้งค่าเป็น True)

1,000

จำนวนอักขระในชื่อวัตถุ

64

จำนวนอักขระในรหัสผ่าน

14

หมายเหตุ: สำหรับ Access 2007 จะเป็นอักขระ 20 ตัว

จำนวนอักขระในชื่อผู้ใช้หรือชื่อกลุ่ม

20

จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานพร้อมกัน

255

ด้านบนของหน้า

ตาราง

แอตทริบิวต์

สูงสุด

จำนวนอักขระในชื่อตาราง

64

จำนวนอักขระในชื่อเขตข้อมูล

64

จำนวนเขตข้อมูลในตาราง

255

จำนวนตารางที่เปิด

2,048 รวมถึงตารางที่ลิงก์และตารางที่เปิดภายใน Access

ขนาดตาราง

2 กิกะไบต์ ลบพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ

จำนวนอักขระในเขตข้อมูลข้อความสั้น

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Access 2013 เขตข้อมูลข้อความจะถูกเรียกว่าเขตข้อมูล ข้อความสั้น

255

จำนวนอักขระในเขตข้อมูลข้อความยาว

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Access 2013 เขตข้อมูลบันทึกช่วยจำจะถูกเรียกว่าเขตข้อมูล ข้อความยาว

65,535 เมื่อใส่ข้อมูลผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้
ที่เก็บข้อมูลอักขระ 1 กิกะไบต์เมื่อใส่ข้อมูลทางโปรแกรม

ขนาดเขตข้อมูลวัตถุ OLE

1 กิกะไบต์

จำนวนดัชนีในตาราง

32 รวมถึงดัชนีที่สร้างขึ้นภายในเพื่อรักษาความสัมพันธ์ตาราง ดัชนีเขตข้อมูลเดียวและดัชนีแบบผสม

จำนวนเขตข้อมูลในดัชนีหรือคีย์หลัก

10

จำนวนอักขระในข้อความการตรวจสอบ

255

จำนวนอักขระในกฎการตรวจสอบรวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนและตัวดำเนินการ

2,048

จำนวนอักขระในคำอธิบายเขตข้อมูลหรือตาราง

255

จำนวนอักขระในระเบียน (ไม่รวมเขตข้อมูลข้อความยาวและวัตถุ OLE) เมื่อคุณสมบัติ UnicodeCompression ของเขตข้อมูลถูกตั้งค่าเป็น Yes

4,000

จำนวนอักขระในการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล

255

ด้านบนของหน้า

คิวรี

แอตทริบิวต์

สูงสุด

จำนวนความสัมพันธ์ที่บังคับใช้

32 ต่อตาราง ลบด้วยจำนวนดัชนีที่อยู่บนตารางสำหรับเขตข้อมูลหรือชุดเขตข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์*

จำนวนตารางในคิวรี

32*

จำนวนการรวมในคิวรี

16*

จำนวนเขตข้อมูลในชุดระเบียน

255

ขนาดชุดระเบียน

1 กิกะไบต์

ขีดจำกัดการเรียงลำดับ

255 อักขระในหนึ่งเขตข้อมูลหรือมากกว่า

จำนวนระดับคิวรีที่ซ้อนกัน

50*

จำนวนอักขระในเซลล์ในตารางออกแบบคิวรี

1,024

จำนวนอักขระสำหรับพารามิเตอร์ในคิวรีพารามิเตอร์

255

จำนวนของตัวดำเนินการ AND ในส่วนคำสั่ง WHERE หรือ HAVING

99*

จำนวนอักขระในคำสั่ง SQL

ประมาณ 64,000*

*ค่าสูงสุดอาจต่ำกว่า หากคิวรีมีเขตข้อมูลค้นหาหลายค่า (.accdb เท่านั้น)

ด้านบนของหน้า

ฟอร์มและรายงาน

แอตทริบิวต์

สูงสุด

จำนวนอักขระในป้ายชื่อ

2,048

จำนวนอักขระในกล่องข้อความ

65,535

ความกว้างของฟอร์มและรายงาน

22,75 นิ้ว (57.79 ซม.)

ความสูงของส่วน

22.75 นิ้ว (57.79 ซม.)

ความสูงของส่วนทั้งหมดรวมถึงหัวเรื่องของส่วน (ในมุมมองออกแบบ)

200 นิ้ว (508 ซม.)

จำนวนระดับฟอร์มหรือรายงานที่ซ้อนกัน

7

จำนวนเขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่คุณสามารถเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มในรายงานได้

10

จำนวนส่วนหัวและส่วนท้ายในรายงาน

1 ส่วนหัว/ส่วนท้ายของรายงาน
ส่วนหัว/ส่วนท้ายของหน้า 1 หน้า
ส่วนหัว/ส่วนท้ายของกลุ่ม 10 ส่วน

จำนวนหน้าที่พิมพ์ในรายงาน

65,536

จำนวนตัวควบคุมและส่วนที่คุณสามารถเพิ่มตลอดช่วงอายุใช้งานของฟอร์มหรือรายงาน

754

จำนวนอักขระในคำสั่ง SQL ที่ทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติ Recordsource หรือ Rowsource ของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม

32,750

ด้านบนของหน้า

แมโคร

แอตทริบิวต์

สูงสุด

จำนวนการดำเนินการในแมโคร

999

จำนวนอักขระในเงื่อนไข

255

จำนวนอักขระในข้อคิดเห็น

255

จำนวนอักขระในอาร์กิวเมนต์การดำเนินการ

255

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลจำเพาะของ Project

รายการตารางต่อไปนี้ใช้กับโครงการ Access ADP:

ทั่วไป

แอตทริบิวต์

สูงสุด

จำนวนวัตถุในโครงการ Access (.adp)

32,768

จำนวนโมดูล (รวมถึงฟอร์มและรายงานที่มีคุณสมบัติ HasModule ถูกตั้งค่าเป็น True)

1,000

จำนวนอักขระในชื่อวัตถุ

64

จำนวนคอลัมน์ในตาราง

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 และ 2005)

ด้านบนของหน้า

ฟอร์มและรายงาน

แอตทริบิวต์

สูงสุด

จำนวนอักขระในป้ายชื่อ

2,048

จำนวนอักขระในกล่องข้อความ

65,535

ความกว้างของฟอร์มและรายงาน

22 นิ้ว (55.87 ซม.)

ความสูงของส่วน

22 นิ้ว (55.87 ซม.)

ความสูงของส่วนทั้งหมดรวมถึงหัวเรื่องของส่วน (ในมุมมองออกแบบ)

200 นิ้ว (508 ซม.)

จำนวนระดับฟอร์มหรือรายงานที่ซ้อนกัน

7

จำนวนเขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่คุณสามารถเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มในรายงานได้

10

จำนวนส่วนหัวและส่วนท้ายในรายงาน

1 ส่วนหัว/ส่วนท้ายของรายงาน
ส่วนหัว/ส่วนท้ายของหน้า 1 หน้า
ส่วนหัว/ส่วนท้ายของกลุ่ม 10 ส่วน

จำนวนหน้าที่พิมพ์ในรายงาน

65,536

จำนวนตัวควบคุมและส่วนที่คุณสามารถเพิ่มตลอดช่วงอายุใช้งานของฟอร์มหรือรายงาน

754

จำนวนอักขระในคำสั่ง SQL ที่ทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติ Recordsource หรือ Rowsource ของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม (ทั้ง .accdb และ .adp)

32,750

ด้านบนของหน้า

แมโคร

แอตทริบิวต์

สูงสุด

จำนวนการดำเนินการในแมโคร

999

จำนวนอักขระในเงื่อนไข

255

จำนวนอักขระในข้อคิดเห็น

255

จำนวนอักขระในอาร์กิวเมนต์การดำเนินการ

255

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×