ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

เมื่อใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft® Lync™ Online คุณสามารถใช้ความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว เพื่อควบคุมว่าผู้อื่นจะเห็นข้อมูลการแสดงตนของคุณมากเพียงใด ผู้ติดต่อจะได้รับการกำหนดความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวจากที่มีห้าตัวเลือก โดยแต่ละความสัมพันธ์จะระบุการเข้าถึงชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เพื่อนร่วมงาน เป็นความสัมพันธ์ซึ่งที่ติดต่อใหม่ทั้งหมดที่อยู่ในองค์กรของคุณจะได้รับเมื่อคุณเพิ่มบุคคลเหล่านั้น เพื่อนร่วมงานสามารถดูข้อมูลของคุณได้มากกว่า ที่ติดต่อภายนอก แต่น้อยกว่า เพื่อนและครอบครัว หัวข้อนี้จะอธิบายข้อมูลที่ความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวแต่ละประเภทสามารถเข้าถึง ตลอดจนวิธีเปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวที่คุณได้กำหนดไว้กับที่ติดต่อ และวิธีซ่อนรายละเอียดที่ไม่ต้องการให้ทุกคนเห็น

คุณต้องการทำอะไร

ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงตนและความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว

เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวสำหรับที่ติดต่อ

ซ่อนตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

ซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

เปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัว

ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงตนและความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลการแสดงตนของคุณจะมีสถานะความพร้อมใช้งาน (เช่น ว่างหรือไม่อยู่), ตัวบ่งชี้การแสดงตน (เช่น เขียว เหลือง หรือแดง), กำหนดการ, ตำแหน่งที่ตั้ง และบันทึกย่อส่วนบุคคลและบันทึกย่อแจ้งไม่อยู่ที่สำนักงาน ตารางต่อไปนี้จะแสดงแอตทริบิวต์ข้อมูลการแสดงตนที่สามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวที่ระบุ ที่ติดต่อที่คุณมีความสัมพันธ์ เวิร์กกรุ๊ป มักจะมีความสำคัญ และเป็นที่ติดต่อชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถขัดจังหวะคุณได้เมื่อคุณตั้งค่าสถานะเป็น ห้ามรบกวน

หมายเหตุ:  บุคคลที่ไม่ใช่เพื่อนในโหมดความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุง และ ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก จะเห็นเพียงชื่อที่แสดงและที่อยู่อีเมลของคุณเท่านั้น

.

ข้อมูลการแสดงตน

ที่ติดต่อภายนอก

เพื่อนร่วมงาน

เวิร์กกรุ๊ป

เพื่อนและครอบครัว

สถานะการแสดงตน

ชื่อที่แสดง

ที่อยู่อีเมล

ตำแหน่ง *

โทรศัพท์ที่ทำงาน *

โทรศัพท์เคลื่อนที่ *

โทรศัพท์ที่บ้าน *

โทรศัพท์อื่น

บริษัท *

สำนักงาน *

ที่อยู่ที่ทำงาน *

ไซต์ SharePoint *

ตำแหน่งที่ตั้งการประชุม #

หัวข้อการประชุม #

ว่าง/ไม่ว่าง

เวลาทำงาน

ตำแหน่งที่ตั้ง #

บันทึกย่อ (บันทึกย่อแจ้งไม่อยู่ที่สำนักงาน)

บันทึกย่อ (ส่วนบุคคล)

ใช้งานล่าสุด

ที่อยู่เว็บของรูปถ่ายส่วนบุคคล

 • รายการข้อมูลการแสดงตนที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ด้านข้างแสดงว่าถ้ามีการกำหนดแอตทริบิวต์เหล่านี้ในบริการไดเรกทอรีของบริษัท ข้อมูลนี้จะปรากฏแก่ที่ติดต่อทั้งหมดในองค์กรของคุณ ไม่ว่าความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวจะเป็นเช่นใดก็ตาม นอกจากนี้ยังปรากฏแก่ที่ติดต่อภายนอกองค์กรของคุณอีกด้วย (ถ้ามีการกำหนดค่าไว้และรับรู้โดยเครือข่ายขององค์กรของคุณ

 • รายการข้อมูลการแสดงตนที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) ด้านข้างจะมีการเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวสำหรับที่ติดต่อ

เมื่อต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวสำหรับที่ติดต่อ ให้ทำดังนี้:

 • เปิด Lync Online และในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ ชี้ไปที่ เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิกความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวใหม่สำหรับที่ติดต่อ

ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อในแบบที่คุณต้องการ

ตามค่าเริ่มต้น ที่ติดต่อจะได้รับการกำหนดความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว เพื่อนร่วมงาน เมื่อคุณเพิ่มบุคคลนั้นในรายการที่ติดต่อของคุณ ซึ่งหมายความว่าบุคคลนั้นสามารถเข้าถึงหมายเลข โทรศัพท์ที่ทำงาน ของคุณเท่านั้น ถ้าคุณเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์อื่น (โดยคลิกปุ่ม ตัวเลือก จากหน้าต่างหลักของ Lync คลิก โทรศัพท์ จากนั้นพิมพ์หมายเลข) โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ คุณควรตั้งค่าความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวเป็น:

 • กำหนดให้หมายเลขสามารถใช้ได้โดยที่ติดต่อที่คุณต้องการให้เข้าถึงหมายเลขนั้น

 • กำหนดให้หมายเลขไม่สามารถใช้ได้โดยที่ติดต่อที่คุณไม่ต้องการให้เข้าถึงหมายเลขนั้น

ด้านบนของหน้า

ซ่อนตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

ตามค่าเริ่มต้น ทุกคน ยกเว้น ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก และ ที่ติดต่อภายนอก การปรับปรุงบันทึกย่อส่วนบุคคลของคุณจะปรากฏในรายการตัวดึงข้อมูลกิจกรรม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยทำดังนี้:

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนบุคคล

 3. ใกล้กับด้านล่างของบานหน้าต่างขวา ใต้ ตัวดึงข้อมูลกิจกรรม ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการปรับปรุงทั้งหมดของฉันในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม การเปลี่ยนสถานะของคุณจะปรากฏพร้อมกับสถานะการแสดงตนของคุณเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในรายการที่ติดต่อของผู้อื่น

ซ่อนตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

ด้านบนของหน้า

ซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น Lync Online จะปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งของคุณเมื่อคุณเข้าสู่ระบบจากที่อื่น คุณสามารถซ่อนข้อมูลนี้ไม่ให้ผู้อื่นเห็นได้ โดยทำดังนี้:

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูตำแหน่งที่ตั้ง ใต้ชื่อของคุณ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตำแหน่งที่ตั้งของฉันต่อบุคคลอื่น

ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ Lync

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัว

ตามค่าเริ่มต้น ทุกคน ยกเว้น ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก สามารถดูสถานะการแสดงตนของคุณ หากต้องการความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม คุณสามารถทำดังนี้:

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก สถานะ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 3. คลิก ฉันต้องการให้ทุกคนเห็นสถานะของฉันโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าระบบ (แทนที่การตั้งค่าเริ่มต้น)

 4. คลิก ฉันต้องการให้ผู้ดูแลระบบตัดสินใจ ปัจจุบันทุกคนเห็นสถานะของฉัน แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

  สถานะความเป็นส่วนตัว

องค์กรของคุณอาจเปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัวใน Lync Online ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดการแสดงข้อมูลการแสดงตนของคุณไว้เฉพาะบุคคลที่คุณได้เพิ่มไว้ในรายการที่ติดต่อ:

 • ฉันต้องการให้ทุกคนเห็นสถานะของฉัน

 • ฉันต้องการให้เฉพาะบุคคลในรายการที่ติดต่อของฉันเห็นสถานะของฉัน

สิ่งสำคัญ:  ถ้าคุณเรียกใช้ Lync Online ในโหมดความเป็นส่วนตัว Microsoft Communicator รุ่นเก่าจะถูกบล็อก

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×