ความแตกต่างระหว่างข้อคิดเห็นแบบเธรดและบันทึกย่อ

Excel for Microsoft 365 เปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็น จะแบบเธรดและช่วยให้คุณสามารถอภิปรายกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับข้อมูลได้แล้ว บันทึกย่อ มีไว้เพื่อจดบันทึกย่อหรือใส่หมายเหตุประกอบเกี่ยวกับข้อมูล และเช่น ข้อคิดเห็นที่ใช้เพื่อใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า


ข้อคิดเห็น

เซลล์ที่มี $1,234.00 และข้อคิดเห็นแบบเธรดแนบอยู่: “ดุสิต ทรัพย์มงคล: ตัวเลขนี้ถูกต้องหรือไม่” “อรพรรณ สุรมงคล: ขอฉันตรวจดู...” และอื่นๆ ข้อคิดเห็นมีกล่อง ตอบกลับ เมื่อมีคนตอบกลับ คุณจะเห็นข้อคิดเห็นหลายรายการเชื่อมต่อกัน ซึ่งแสดงการสนทนาแบบเสมือนในเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณต้องการอภิปรายข้อมูลกับบุคคลอื่น ให้ใช้ข้อคิดเห็น

บันทึกย่อ

เซลล์ที่มี $1,234.00 และข้อคิดเห็นแบบดั้งเดิมที่เก่ากว่าแนบอยู่: “ดุสิต ทรัพย์มงคล: ตัวเลขนี้ถูกต้องหรือไม่”
บันทึกย่อ (เดิมเรียกว่า “ข้อคิดเห็น” ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า) ไม่มีกล่อง ตอบกลับ บันทึกย่อเป็นเพียงการเพิ่มคำอธิบายประกอบหรือตัวเตือนในเซลล์ ถ้าคุณไม่ต้องการมีการอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูล ให้ใช้บันทึกย่อ

คำถามที่ถามบ่อย

คุณสามารถคลิก ข้อคิดเห็นใหม่ บนเมนูคลิกขวา หรือบนแท็บ รีวิว จากนั้น คุณและผู้อื่นจะสามารถอภิปรายในข้อมูลได้

ถ้าเธรดข้อคิดเห็นเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเครื่องหมายเป็น แก้ไขแล้ว ข้อคิดเห็นจะยังคงสามารถดูได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มเพิ่มเติมได้นอกจากจะเปิดใหม่ ทุกคนที่มีสิทธิ์เขียนเวิร์กบุ๊กจะสามารถแก้ไขหรือเปิดข้อคิดเห็นใหม่ได้

คุณสามารถคลิก บันทึกย่อใหม่ บนเมนูคลิกขวา หรือคุณสามารถคลิก บันทึกย่อ > บันทึกย่อใหม่ บนแท็บ รีวิว "บันทึกย่อ" คือชื่อใหม่ของข้อคิดเห็นแบบเก่า แต่จะไม่มีกล่อง ตอบกลับ

ละเว้นจากการคลิก ข้อคิดเห็นใหม่แล้วคลิก บันทึกย่อ ใหม่แทน ปุ่มนั้นมีอยู่บนเมนูคลิกขวา หรือคุณสามารถคลิก บันทึกย่อ > บันทึกย่อใหม่ บนแท็บ รีวิว

วิธีการทำงานของข้อคิดเห็นแบบเธรดและบันทึกย่อมีความแตกต่างกัน

ข้อคิดเห็น

บันทึกย่อ

พื้นหลังสีขาว

พื้นหลังสีเหลือง

ความสามารถในการตอบกลับ

ไม่มีความสามารถในการตอบกลับ

Ctrl+Enter จะโพสต์ข้อคิดเห็น

ESC จะย้ายคุณออกจากข้อคิดเห็น การกด Ctrl+Enter จะสร้างบรรทัดใหม่และไม่โพสต์ข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็นทั้งหมดสามารถแสดงในบานหน้าต่างพร้อมกับข้อมูลได้

ข้อคิดเห็นทั้งหมดสามารถแสดงได้ แต่ถูกกระจายข้ามเซลล์ และไม่อยู่ในบานหน้าต่างพร้อมกับข้อมูล

คุณไม่สามารถจัดรูปแบบข้อความหรือเพิ่มรูปภายในข้อคิดเห็นแบบเธรดได้ในขณะนี้

คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความและเพิ่มรูปภายในบันทึกย่อได้

คุณไม่สามารถปรับขนาดข้อคิดเห็นแบบเธรดได้ในขณะนี้

คุณสามารถปรับขนาดบันทึกย่อได้

คุณไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อของคุณได้

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อได้

เมื่อต้องการแก้ไขข้อคิดเห็น ให้คุณคลิก (หรือโฮเวอร์เหนือ) ข้อความข้อคิดเห็น แล้วคลิกแก้ไข ถ้าคุณไม่ได้สร้างข้อคิดเห็นต้นฉบับ ปุ่มแก้ไขจะไม่พร้อมใช้งาน แต่คุณสามารถตอบกลับได้

เมื่อต้องการแก้ไขบันทึกย่อ คุณสามารถคลิกขวาที่บันทึกย่อ แล้วเลือก แก้ไขบันทึกย่อ หรือคุณสามารถคลิก บันทึกย่อ > แก้ไข บันทึกย่อ บนแท็บ รีวิว

เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดพร้อมกัน ให้คลิก แสดง ข้อคิดเห็น บนแท็บ รีวิว จากนั้น บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็นจะปรากฏขึ้นทางด้านขวาพร้อมข้อคิดเห็นทั้งหมดและการตอบกลับของพวกเขา

เมื่อต้องการแสดงบันทึกย่อทั้งหมดพร้อมกัน ให้คลิก บันทึกย่อ >บันทึกย่อ ทั้งหมด บนแท็บ รีวิว

เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็น คุณสามารถคลิกขวาที่เซลล์ที่มีข้อคิดเห็น แล้วเลือกตัวเลือก ลบข้อคิดเห็น หรือไปที่แท็บ รีวิว หรือ>รีวิว>ลบ

เมื่อต้องการลบบันทึกย่อ คุณสามารถคลิกขวาที่เซลล์ที่มีบันทึกย่อ แล้วเลือกตัวเลือก ลบบันทึกย่อ หรือไปที่แท็บรีวิว หรือ>รีวิว> ลบ

หมายเหตุ: 

  • โปรดทราบว่าบุคคลอื่นสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นของคุณได้ ข้อคิดเห็นในเอกสาร Office จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ เพื่อให้ทุกคนที่มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ของคุณสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นของคุณ

  • ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กไว้ภายในเครื่อง คุณจะสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นได้ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์เดียวกันกับเวลาที่สร้างข้อคิดเห็นเท่านั้น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×