ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ สเปรดชีต OpenDocument (.ods) และรูปแบบ Excel สำหรับ Windows (.xlsx)

เมื่อคุณทำงานกับรูปแบบไฟล์สองรูปแบบ เช่น .xlsx และ .ods อาจมีความแตกต่างของการจัดรูปแบบ และบางฟีเจอร์จะใช้งานไม่ได้ คุณจะสามารถแปลงข้อมูลและเนื้อหาได้ แต่วิธีที่คุณทำงานกับเนื้อหาอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คุณใช้

สลับรูปแบบไฟล์เริ่มต้นของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก บันทึก

 3. ภายใต้ บันทึกเวิร์กบุ๊ก ในรายการ บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้ ให้คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

ฟีเจอร์ใดบ้างที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อฉันบันทึกสเปรดชีต Excel ในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าฟีเจอร์ใดบ้างของ Excel ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับการสนับสนุนบางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

 • สนับสนุน    ทั้งรูปแบบ Excel และ OpenDocument Spreadsheet สนับสนุนฟีเจอร์นี้ เนื้อหา การจัดรูปแบบ และฟังก์ชันการทำงานจะไม่สูญหาย

 • สนับสนุนบางส่วน    ทั้งรูปแบบ Excel และ OpenDocument Spreadsheet สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่การจัดรูปแบบและฟีเจอร์การใช้งานอาจได้รับผลกระทบ ข้อความหรือข้อมูลจะยังคงอยู่ แต่การจัดรูปแบบและวิธีทำงานกับข้อความหรือกราฟิกอาจแตกต่างไปจากเดิม

 • ไม่สนับสนุน    ฟีเจอร์ใน Excel ไม่สนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet ถ้าคุณวางแผนจะบันทึกเวิร์กชีต Excel ของคุณในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet อย่าใช้ฟีเจอร์นี้เนื่องจากคุณอาจสูญเสียเนื้อหา การจัดรูปแบบ และฟังก์ชันการทำงานของเวิร์กชีตในส่วนนั้นไป

 • ไม่สามารถใช้งานได้    ฟีเจอร์นี้เริ่มนำมาใช้ใน Excel สำหรับ Windows เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์กราฟิก ให้ดูที่ ตารางองค์ประกอบกราฟิก ที่ส่วนท้ายของบทความนี้

พื้นที่

พื้นที่ย่อย

ระดับการสนับสนุน

ระดับการสนับสนุน

Excel 2013

Excel 2016

การจัดรูปแบบ

ความสูงของแถว/ความกว้างของคอลัมน์

สนับสนุน

ลักษณะที่ปรากฏควรเหมือนกัน

สนับสนุน

ลักษณะที่ปรากฏควรเหมือนกัน

การจัดรูปแบบ

เซลล์

สนับสนุน

สนับสนุน

ไฮเปอร์ลิงก์

สนับสนุน

อาจมีปัญหากับสไตล์ของไฮเปอร์ลิงก์

สนับสนุน

อาจมีปัญหากับสไตล์ของไฮเปอร์ลิงก์

การจัดรูปแบบ

สไตล์ของเซลล์

สนับสนุน

สนับสนุน

วันที่

วันที่ก่อน 2443 - 01 - 01

ไม่สนับสนุน

ถ้าบันทึกเวิร์กบุ๊กด้วยวันที่ก่อน 2443-01-01 เป็น .ods วันที่ก่อนปี พ.ศ. 2443 จะไม่บันทึกอย่างถูกต้อง

ไม่สนับสนุน

ถ้าบันทึกเวิร์กบุ๊กด้วยวันที่ก่อน 2443-01-01 เป็น .ods วันที่ก่อนปี พ.ศ. 2443 จะไม่บันทึกอย่างถูกต้อง

พิมพ์

ช่วงการพิมพ์

สนับสนุน

สนับสนุน

พิมพ์

แถว/คอลัมน์ที่ซ้ำ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

การพิมพ์

ตัวแบ่งหน้า

สนับสนุน

สนับสนุน

การพิมพ์

ส่วนหัว/ส่วนท้าย

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ตัวเลือกรูป หน้าแรก หรือหน้าคี่/หน้าคู่ จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ตัวเลือกรูป หน้าแรก หรือหน้าคี่/หน้าคู่ จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สูตร

สนับสนุน

สนับสนุน

สูตร

ชื่อ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ชื่อที่ใช้ภายในเครื่อง นิพจน์ที่มีการตั้งชื่อ และชื่อของช่วงที่ไม่ต่อเนื่องจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ชื่อที่ใช้ภายในเครื่อง นิพจน์ที่มีการตั้งชื่อ และชื่อของช่วงที่ไม่ต่อเนื่องจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สูตร

นิพจน์ทั่วไป (RegEx)

ไม่สนับสนุน

ใช้ตัวกรองขั้นสูงแทน

ไม่สนับสนุน

ใช้ตัวกรองขั้นสูงแทน

ข้อคิดเห็นของเซลล์ (หรือบันทึกย่อ)

สนับสนุนบางส่วน

ข้อคิดเห็นในเนื้อหาจะติดอยู่กับเอกสาร การจัดรูปแบบข้อคิดเห็นอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel

สนับสนุนบางส่วน

ข้อคิดเห็นในเนื้อหาจะติดอยู่กับเอกสาร การจัดรูปแบบข้อคิดเห็นอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel

ข้อคิดเห็นของเธรดของเซลล์

ไม่สนับสนุน

ข้อคิดเห็นแบบเธรดจะถูกแปลงเป็นข้อคิดเห็นแบบดั้งเดิมเมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel

ไม่สนับสนุน

ข้อคิดเห็นแบบเธรดจะถูกแปลงเป็นข้อคิดเห็นแบบดั้งเดิมเมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel

เครื่องมือข้อมูล

กลุ่มและเค้าร่าง

การสนับสนุน

สนับสนุน

วัตถุ OLE

สนับสนุน

สนับสนุน

การตั้งค่า

การตั้งค่าหน้าต่าง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

การตั้งค่า

การตั้งค่าเวิร์กชีต/เวิร์กบุ๊ก

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

การป้องกัน

การป้องกันเวิร์กชีต

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การป้องกันโดยไม่มีรหัสผ่านจะได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่มีเวิร์กชีตที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน จะไม่สามารถบันทึกหรือเปิดได้

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การป้องกันโดยไม่มีรหัสผ่านจะได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่มีเวิร์กชีตที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน จะไม่สามารถบันทึกหรือเปิดได้

การป้องกัน

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)

ไม่สนับสนุน

ไฟล์ที่เปิดใช้งาน IRM ไว้จะไม่สามารถบันทึกได้

ไม่สนับสนุน

ไฟล์ที่เปิดใช้งาน IRM ไว้จะไม่สามารถบันทึกได้

การป้องกัน

การเข้ารหัสลับ

ไม่สนับสนุน

ไฟล์ที่มีการป้องกันชนิดนี้จะไม่สามารถบันทึกได้

ไม่สนับสนุน

ไฟล์ที่มีการป้องกันชนิดนี้จะไม่สามารถบันทึกได้

เครื่องมือข้อมูล

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชนิดสูตรบางอย่างจะไม่สามารถบันทึกได้

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชนิดสูตรบางอย่างจะไม่สามารถบันทึกได้

ข้อมูลภายนอก

คิวรีเว็บ

สนับสนุน

สนับสนุน

ข้อมูลภายนอก

ตารางคิวรี

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่าบางอย่าง เช่น คอลัมน์ที่แทรก จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่าบางอย่าง เช่น คอลัมน์ที่แทรก จะไม่ได้รับการสนับสนุน

ตาราง

แถวผลรวม

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ตาราง

สไตล์ตาราง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

เรียงลำดับ

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่าขั้นสูงบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่าขั้นสูงบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

ผลรวมย่อย

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel สูตรจะได้รับการสนับสนุน แต่การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการนำสูตรไปใช้อีกครั้งจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel สูตรจะได้รับการสนับสนุน แต่การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการนำสูตรไปใช้อีกครั้งจะไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

กรอง

สนับสนุนบางส่วน

การกรองพื้นฐานได้รับการสนับสนุน แต่ฟีเจอร์ตัวกรองที่เพิ่มเข้ามาใน Excel 2013 จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

การกรองพื้นฐานได้รับการสนับสนุน แต่ฟีเจอร์ตัวกรองที่เพิ่มเข้ามาใน Excel 2013 จะไม่ได้รับการสนับสนุน

PivotTable

สไตล์

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

PivotTable

เค้าโครง

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel เค้าโครงบางอย่าง เช่น แกนแบบกระชับ จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel เค้าโครงบางอย่าง เช่น แกนแบบกระชับ จะไม่ได้รับการสนับสนุน

PivotTable

เขตข้อมูลจากการคำนวณ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

PivotTable

การจัดกลุ่ม

สนับสนุนบางส่วน

สนับสนุนบางส่วน

PivotTable

IMBI PivotTables

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

PivotTable

OLAP Pivots

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

การรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

เวิร์กบุ๊กที่แชร์

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

ป้ายชื่อข้อมูล

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ป้ายชื่อข้อมูลบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ป้ายชื่อข้อมูลบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

ตารางข้อมูล

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นแนวโน้ม

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel เส้นแนวโน้มบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel เส้นแนวโน้มบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

แถบค่าคาดเคลื่อน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel แถบค่าคลาดเคลื่อนบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel แถบค่าคลาดเคลื่อนบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นขีดลง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อบนป้ายชื่อข้อมูล

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

คำอธิบายแผนภูมิ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การตั้งค่าบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การตั้งค่าบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

PivotChart

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

ชีตแผนภูมิ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิวงกลมจากวงกลม หรือ แผนภูมิแท่งจากวงกลม

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

บ็อกซ์และวิสเกอร์

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

ฮิสโทแกรม

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิพาเรโต

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิซันเบิร์สท์

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิทรีแมป

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิน้ำตก

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สนับสนุน

สูตร OLAP

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

รูปร่างบนแผนภูมิ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

องค์ประกอบกราฟิก

ตารางด้านล่างจะแสดงฟีเจอร์กราฟิกของ Excel ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับการสนับสนุนบางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบของ OpenDocument (.ods)

 • สนับสนุน     รูปแบบ Excel และรูปแบบ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ กราฟิกที่ใช้ฟีเจอร์นี้จะปรากฏขึ้น และมีลักษณะการทำงานที่เหมือนกันทั้งสองรูปแบบ

 • สนับสนุนบางส่วน     รูปแบบ Excel และรูปแบบ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่กราฟิกระหว่างสองรูปแบบอาจปรากฏขึ้นแตกต่างกัน ข้อมูลจะไม่สูญหายไประหว่างสองรูปแบบ แต่การจัดรูปแบบและวิธีที่คุณทำงานกับกราฟิกเหล่านี้อาจแตกต่างกัน

 • ไม่สนับสนุน     เนื่องจากความแตกต่างอย่างชัดเจนของฟีเจอร์และการปรับใช้งานระหว่างรูปแบบ Excel และรูปแบบ OpenDocument ฟีเจอร์นี้จึงไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument ถ้าคุณวางแผนจะบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณในรูปแบบ OpenDocument อย่าใช้ฟีเจอร์เหล่านี้

รูปร่างพื้นฐาน

ระดับการสนับสนุน

ระดับการสนับสนุน

Excel 2013

Excel 2016

รูปร่าง

การสนับสนุน

สนับสนุน

กล่องข้อความ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นวัตถุภายในกล่องข้อความ โดยวัตถุภายในกล่องข้อความจะถูกละทิ้งไปเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นวัตถุภายในกล่องข้อความ โดยวัตถุภายในกล่องข้อความจะถูกละทิ้งไปเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument

อักษรศิลป์

สนับสนุนบางส่วน

ODF ไม่สนับสนุนตัวเลือก อักษรศิลป์ ใน Excel ดังนั้น อักษรศิลป์ จะถูกแปลงเป็นกล่องข้อความเมื่อบันทึก สีข้อความและสีพื้นข้อความจะถูกเก็บไว้ แต่เอฟเฟ็กต์ อักษรศิลป์ และการจัดรูปแบบจะสูญหายไป

สนับสนุนบางส่วน

ODF ไม่สนับสนุนตัวเลือก อักษรศิลป์ ใน Excel ดังนั้น อักษรศิลป์ จะถูกแปลงเป็นกล่องข้อความเมื่อบันทึก สีข้อความและสีพื้นข้อความจะถูกเก็บไว้ แต่เอฟเฟ็กต์ อักษรศิลป์ และการจัดรูปแบบจะสูญหายไป

ตัวเลือกรูปร่างสามมิติ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

รูปภาพ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นตัวเลือกแทรกและลิงก์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นตัวเลือกแทรกและลิงก์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF

ไดอะแกรม SmartArt

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มของรูปร่าง

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มของรูปร่าง

ตัวควบคุม ActiveX

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ตัวควบคุมฟอร์ม Excel

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

วัตถุในแผนภูมิ

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยแผนภูมิและวัตถุ

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยแผนภูมิและวัตถุ

วัตถุบรรทัดลายเซ็น

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

เครื่องมือกล้องถ่ายรูป/วัตถุลิงก์ วางเป็นรูปภาพ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก

สนับสนุน

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึกจะถูกแปลงเป็นรูป Enhanced Metafile (EMF)

สนับสนุน

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึกจะถูกแปลงเป็นรูป Enhanced Metafile (EMF)

กลุ่มของวัตถุ

สนับสนุน

วัตถุบางอย่างไม่สามารถถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้ใน Excel 2013 ดังนั้นวัตถุเหล่านั้นจะถูกยกเลิกการจัดกลุ่มเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument วัตถุเหล่านี้ได้แก่แผนภูมิ รูปภาพ รูปร่าง หรือกล่องข้อความที่จัดกลุ่มเข้ากับวัตถุ OLE

สนับสนุน

วัตถุบางอย่างไม่สามารถถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้ใน Excel 2016 ดังนั้น วัตถุเหล่านั้นจะถูกยกเลิกการจัดกลุ่มเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument วัตถุเหล่านี้ ได้แก่ แผนภูมิ รูปภาพ รูปร่าง หรือกล่องข้อความที่จัดกลุ่มเข้ากับวัตถุ OLE

การมองเห็นวัตถุ

ไม่สนับสนุน

วัตถุที่มองไม่เห็นจะสามารถมองเห็นได้หลังจากบันทึกไฟล์ในนามสกุล .ods และเปิดไฟล์อีกครั้งใน Excel 2013

ไม่สนับสนุน

วัตถุที่มองไม่เห็นจะสามารถมองเห็นได้หลังจากบันทึกไฟล์ในนามสกุล .ods และเปิดไฟล์อีกครั้งใน Excel 2016

เส้นขอบของวัตถุ

สนับสนุน

สไตล์เส้นขอบบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุน สไตล์เส้นขอบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เส้นขอบเริ่มต้น (เส้นทึบสีดำ)

สนับสนุน

สไตล์เส้นขอบบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุน สไตล์เส้นขอบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เส้นขอบเริ่มต้น (เส้นทึบสีดำ)

การเติมวัตถุ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นสีเติมไล่ระดับที่มีจุดเปลี่ยนมากกว่าสองจุดจะสูญเสียจุดเปลี่ยนทั้งหมดหลังจากสองจุดแรก

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นสีเติมไล่ระดับที่มีจุดเปลี่ยนมากกว่าสองจุดจะสูญเสียจุดเปลี่ยนทั้งหมดหลังจากสองจุดแรก

การจัดรูปแบบเส้น

สนับสนุน

เส้นและปลายเส้นบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF สไตล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เริ่มต้น ซึ่งได้แก่ เส้นทึบสีดำและลูกศรเปิดตามลำดับ

สนับสนุน

เส้นและปลายเส้นบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF สไตล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เริ่มต้น ซึ่งได้แก่ เส้นทึบสีดำและลูกศรเปิดตามลำดับ

การครอบตัดรูปภาพ

สนับสนุน

สนับสนุนการครอบรูปภาพแบบปกติ อย่างไรก็ตาม จะไม่สนับสนุนการครอบตัดรูปภาพด้วยรูปร่าง

สนับสนุน

สนับสนุนการครอบรูปภาพแบบปกติ อย่างไรก็ตาม จะไม่สนับสนุนการครอบตัดรูปภาพด้วยรูปร่าง

การเปลี่ยนสีรูปภาพ

สนับสนุนบางส่วน

การเปลี่ยนสีรูปภาพบางชนิดจะมีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันใน ODF เช่น รูปขาวดำ การเปลี่ยนสีรูปภาพชนิดอื่นๆ จะไม่มีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันและจะถูกปรับให้เหลือระนาบเดียว รูปภาพจะปรากฏในลักษณะเหมือนเดิม แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาการเปลี่ยนสีออกได้

สนับสนุนบางส่วน

การเปลี่ยนสีรูปภาพบางชนิดจะมีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันใน ODF เช่น รูปขาวดำ การเปลี่ยนสีรูปภาพชนิดอื่นๆ จะไม่มีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันและจะถูกปรับให้เหลือระนาบเดียว รูปภาพจะปรากฏในลักษณะเหมือนเดิม แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาการเปลี่ยนสีออกได้

ตัวเลือกรูปภาพสามมิติ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

สไตล์รูปภาพ

สนับสนุนบางส่วน

เส้นขอบได้รับการสนับสนุนบางส่วน แต่อาจปรากฏในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม

สนับสนุนบางส่วน

เส้นขอบได้รับการสนับสนุนบางส่วน แต่อาจปรากฏในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม

ธีม

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ไฮเปอร์ลิงก์บนรูปร่าง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

สลับรูปแบบไฟล์เริ่มต้นของคุณ

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม รูปปุ่ม ตัวเลือก Excel

 2. คลิก บันทึก

 3. ภายใต้ บันทึกเวิร์กบุ๊ก ในรายการ บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้ ให้คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

อะไรบ้างที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อฉันบันทึกเวิร์กชีต Excel ในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าฟีเจอร์ใดบ้างของ Excel ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับการสนับสนุนบางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

 • สนับสนุน     ทั้งรูปแบบ Excel และ OpenDocument Spreadsheet สนับสนุนฟีเจอร์นี้ เนื้อหา การจัดรูปแบบ และความสามารถในการใช้งานจะไม่สูญหาย

 • สนับสนุนบางส่วน     ทั้งรูปแบบ Excel และ OpenDocument Spreadsheet สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่การจัดรูปแบบและฟีเจอร์การใช้งานอาจได้รับผลกระทบ ข้อความหรือข้อมูลจะยังคงอยู่ แต่การจัดรูปแบบและวิธีทำงานกับข้อความหรือกราฟิกอาจแตกต่างไปจากเดิม

 • ไม่สนับสนุน     ฟีเจอร์ใน Excel ไม่สนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet ถ้าคุณวางแผนจะบันทึกเวิร์กชีต Excel ของคุณในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet อย่าใช้ฟีเจอร์นี้เนื่องจากคุณอาจสูญเสียเนื้อหา การจัดรูปแบบ และความสามารถในการใช้งานของเวิร์กชีตในส่วนนั้นไป

เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์กราฟิกให้ดูที่องค์ประกอบกราฟิกที่ส่วนท้ายของบทความนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Excel Starter ๒๐๑๐ฟีเจอร์บางอย่างที่แสดงรายการสำหรับ Excel ๒๐๑๐จะได้รับการสนับสนุนใน Excel Starter 

ขอบเขตงาน

พื้นที่ย่อย

ระดับการสนับสนุน

Excel 2007

Excel 2010

การจัดรูปแบบ

ความสูงของแถว/ความกว้างของคอลัมน์

สนับสนุน

ลักษณะที่ปรากฏควรเหมือนกัน

สนับสนุน

ลักษณะที่ปรากฏควรเหมือนกัน

การจัดรูปแบบ

เซลล์

การสนับสนุน

สนับสนุน

ไฮเปอร์ลิงก์

สนับสนุน

อาจมีปัญหากับสไตล์ของไฮเปอร์ลิงก์

สนับสนุน

อาจมีปัญหากับสไตล์ของไฮเปอร์ลิงก์

การจัดรูปแบบ

สไตล์ของเซลล์

การสนับสนุน

สนับสนุน

วันที่

วันที่ก่อน 2443 - 01 - 01

ไม่สนับสนุน

ถ้าบันทึกเวิร์กบุ๊กด้วยวันที่ก่อน 2443-01-01 เป็น .ods วันที่ก่อนปี พ.ศ. 2443 จะไม่บันทึกอย่างถูกต้อง

ไม่สนับสนุน

ถ้าบันทึกเวิร์กบุ๊กด้วยวันที่ก่อน 2443-01-01 เป็น .ods วันที่ก่อนปี พ.ศ. 2443 จะไม่บันทึกอย่างถูกต้อง

พิมพ์

ช่วงการพิมพ์

การสนับสนุน

สนับสนุน

พิมพ์

แถว/คอลัมน์ที่ซ้ำ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

การพิมพ์

ตัวแบ่งหน้า

การสนับสนุน

สนับสนุน

การพิมพ์

ส่วนหัว/ส่วนท้าย

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ตัวเลือกรูป หน้าแรก หรือหน้าคี่/หน้าคู่ จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ตัวเลือกรูป หน้าแรก หรือหน้าคี่/หน้าคู่ จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สูตร

การสนับสนุน

สนับสนุน

สูตร

ชื่อ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ชื่อที่ใช้ภายในเครื่อง นิพจน์ที่มีการตั้งชื่อ และชื่อของช่วงที่ไม่ต่อเนื่องจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ชื่อที่ใช้ภายในเครื่อง นิพจน์ที่มีการตั้งชื่อ และชื่อของช่วงที่ไม่ต่อเนื่องจะไม่ได้รับการสนับสนุน

ข้อคิดเห็นเซลล์

สนับสนุนบางส่วน

ข้อคิดเห็นในเนื้อหาจะติดอยู่กับเอกสาร การจัดรูปแบบข้อคิดเห็นอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel

สนับสนุนบางส่วน

ข้อคิดเห็นในเนื้อหาจะติดอยู่กับเอกสาร การจัดรูปแบบข้อคิดเห็นอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel

เครื่องมือข้อมูล

กลุ่มและเค้าร่าง

การสนับสนุน

สนับสนุน

วัตถุ OLE

การสนับสนุน

สนับสนุน

การตั้งค่า

การตั้งค่าหน้าต่าง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

การตั้งค่า

การตั้งค่าเวิร์กชีต/เวิร์กบุ๊ก

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

การป้องกัน

การป้องกันเวิร์กชีต

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การป้องกันโดยไม่มีรหัสผ่านจะได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่มีเวิร์กชีตที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน จะไม่สามารถบันทึกหรือเปิดได้

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การป้องกันโดยไม่มีรหัสผ่านจะได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่มีเวิร์กชีตที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน จะไม่สามารถบันทึกหรือเปิดได้

การป้องกัน

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)

ไม่สนับสนุน

ไฟล์ที่เปิดใช้งาน IRM ไว้จะไม่สามารถบันทึกได้

ไม่สนับสนุน

ไฟล์ที่เปิดใช้งาน IRM ไว้จะไม่สามารถบันทึกได้

การป้องกัน

การเข้ารหัสลับ

ไม่สนับสนุน

ไฟล์ที่มีการป้องกันชนิดนี้จะไม่สามารถบันทึกได้

ไม่สนับสนุน

ไฟล์ที่มีการป้องกันชนิดนี้จะไม่สามารถบันทึกได้

เครื่องมือข้อมูล

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชนิดสูตรบางอย่างจะไม่สามารถบันทึกได้

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชนิดสูตรบางอย่างจะไม่สามารถบันทึกได้

ข้อมูลภายนอก

คิวรีเว็บ

สนับสนุน

สนับสนุน

ข้อมูลภายนอก

ตารางคิวรี

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่าบางอย่าง เช่น คอลัมน์ที่แทรก จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่าบางอย่าง เช่น คอลัมน์ที่แทรก จะไม่ได้รับการสนับสนุน

ตาราง

แถวผลรวม

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ตาราง

สไตล์ตาราง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

เรียงลำดับ

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่าขั้นสูงบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่าขั้นสูงบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

ผลรวมย่อย

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel สูตรจะได้รับการสนับสนุน แต่การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการนำสูตรไปใช้อีกครั้งจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel สูตรจะได้รับการสนับสนุน แต่การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการนำสูตรไปใช้อีกครั้งจะไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

กรอง

สนับสนุนบางส่วน

การกรองพื้นฐานได้รับการสนับสนุน แต่ฟีเจอร์ตัวกรองที่เพิ่มเข้ามาใน Excel 2007 จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

การกรองพื้นฐานได้รับการสนับสนุนแต่ฟีเจอร์ตัวกรองที่เพิ่มเข้ามาใน Excel ๒๐๑๐จะไม่ได้รับการสนับสนุน

PivotTable

สไตล์

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

PivotTable

เค้าโครง

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel เค้าโครงบางอย่าง เช่น แกนแบบกระชับ จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel เค้าโครงบางอย่าง เช่น แกนแบบกระชับ จะไม่ได้รับการสนับสนุน

PivotTable

เขตข้อมูลจากการคำนวณ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

PivotTable

การจัดกลุ่ม

สนับสนุนบางส่วน

สนับสนุนบางส่วน

PivotTable

IMBI PivotTables

PivotTable

OLAP Pivots

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

การรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ปุ่มแชร์เวิร์กบุ๊ก (แท็บรีวิว)

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

ป้ายชื่อข้อมูล

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ป้ายชื่อข้อมูลบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel ป้ายชื่อข้อมูลบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

ตารางข้อมูล

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นแนวโน้ม

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel เส้นแนวโน้มบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel เส้นแนวโน้มบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

แถบค่าคาดเคลื่อน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel แถบค่าคลาดเคลื่อนบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel แถบค่าคลาดเคลื่อนบางส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นขีดลง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อบนป้ายชื่อข้อมูล

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

คำอธิบายแผนภูมิ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การตั้งค่าบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การตั้งค่าบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

PivotChart

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

ชีตแผนภูมิ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิวงกลมจากวงกลม หรือ แผนภูมิแท่งจากวงกลม

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

สูตร OLAP

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

รูปร่างบนแผนภูมิ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

องค์ประกอบกราฟิก

ตารางด้านล่างจะแสดงฟีเจอร์กราฟิกของ Excel ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับการสนับสนุนบางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบของ OpenDocument (.ods)

 • สนับสนุน     รูปแบบ Excel และรูปแบบ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ กราฟิกที่ใช้ฟีเจอร์นี้จะปรากฏขึ้น และมีลักษณะการทำงานที่เหมือนกันทั้งสองรูปแบบ

 • สนับสนุนบางส่วน     รูปแบบ Excel และรูปแบบ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่กราฟิกระหว่างสองรูปแบบอาจปรากฏขึ้นแตกต่างกัน ข้อมูลจะไม่สูญหายไประหว่างสองรูปแบบ แต่การจัดรูปแบบและวิธีที่คุณทำงานกับกราฟิกเหล่านี้อาจแตกต่างกัน

 • ไม่สนับสนุน     เนื่องจากความแตกต่างอย่างชัดเจนของฟีเจอร์และการปรับใช้งานระหว่างรูปแบบ Excel และรูปแบบ OpenDocument ฟีเจอร์นี้จึงไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument ถ้าคุณวางแผนจะบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณในรูปแบบ OpenDocument อย่าใช้ฟีเจอร์เหล่านี้

รูปร่างพื้นฐาน

ระดับการสนับสนุน

Excel 2007

Excel 2010

รูปร่าง

การสนับสนุน

สนับสนุน

กล่องข้อความ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นวัตถุภายในกล่องข้อความ โดยวัตถุภายในกล่องข้อความจะถูกละทิ้งไปเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นวัตถุภายในกล่องข้อความ โดยวัตถุภายในกล่องข้อความจะถูกละทิ้งไปเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument

อักษรศิลป์

สนับสนุนบางส่วน

ODF ไม่สนับสนุนตัวเลือก อักษรศิลป์ ใน Excel ดังนั้น อักษรศิลป์ จะถูกแปลงเป็นกล่องข้อความเมื่อบันทึก สีข้อความและสีพื้นข้อความจะถูกเก็บไว้ แต่เอฟเฟ็กต์ อักษรศิลป์ และการจัดรูปแบบจะสูญหายไป

สนับสนุนบางส่วน

ODF ไม่สนับสนุนตัวเลือก อักษรศิลป์ ใน Excel ดังนั้น อักษรศิลป์ จะถูกแปลงเป็นกล่องข้อความเมื่อบันทึก สีข้อความและสีพื้นข้อความจะถูกเก็บไว้ แต่เอฟเฟ็กต์ อักษรศิลป์ และการจัดรูปแบบจะสูญหายไป

ตัวเลือกรูปร่างสามมิติ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

รูปภาพ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นตัวเลือกแทรกและลิงก์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นตัวเลือกแทรกและลิงก์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF

ไดอะแกรม SmartArt

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มของรูปร่าง

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มของรูปร่าง

ตัวควบคุม ActiveX

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ตัวควบคุมฟอร์ม Excel

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

วัตถุในแผนภูมิ

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยแผนภูมิและวัตถุ

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยแผนภูมิและวัตถุ

วัตถุบรรทัดลายเซ็น

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

เครื่องมือกล้องถ่ายรูป/วัตถุลิงก์ วางเป็นรูปภาพ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก

สนับสนุน

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึกจะถูกแปลงเป็นรูปร่างอิสระ

สนับสนุน

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึกจะถูกแปลงเป็นรูป Enhanced Metafile (EMF)

กลุ่มของวัตถุ

สนับสนุน

วัตถุบางอย่างไม่สามารถถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้ใน Excel 2007 ดังนั้นวัตถุเหล่านั้นจะถูกยกเลิกการจัดกลุ่มเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument วัตถุเหล่านี้ได้แก่แผนภูมิ รูปภาพ รูปร่าง หรือกล่องข้อความที่จัดกลุ่มเข้ากับวัตถุ OLE

สนับสนุน

วัตถุบางอย่างไม่สามารถจัดกลุ่มเข้าด้วยกันใน Excel ๒๐๑๐ดังนั้นวัตถุจะถูกยกเลิกการจัดกลุ่มเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument ซึ่งรวมถึงแผนภูมิรูปภาพรูปร่างหรือกล่องข้อความที่จัดกลุ่มด้วยวัตถุ OLE

การมองเห็นวัตถุ

ไม่สนับสนุน

วัตถุที่มองไม่เห็นจะสามารถมองเห็นได้หลังจากบันทึกไฟล์ในนามสกุล .ods และเปิดไฟล์อีกครั้งใน Excel 2007

ไม่สนับสนุน

วัตถุที่มองไม่เห็นจะสามารถมองเห็นได้หลังจากบันทึกไฟล์ใน ods แล้วเปิดอีกครั้งใน Excel ๒๐๑๐

เส้นขอบของวัตถุ

สนับสนุน

สไตล์เส้นขอบบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุน สไตล์เส้นขอบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เส้นขอบเริ่มต้น (เส้นทึบสีดำ)

สนับสนุน

สไตล์เส้นขอบบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุน สไตล์เส้นขอบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เส้นขอบเริ่มต้น (เส้นทึบสีดำ)

การเติมวัตถุ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นสีเติมไล่ระดับที่มีจุดเปลี่ยนมากกว่าสองจุดจะสูญเสียจุดเปลี่ยนทั้งหมดหลังจากสองจุดแรก

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นสีเติมไล่ระดับที่มีจุดเปลี่ยนมากกว่าสองจุดจะสูญเสียจุดเปลี่ยนทั้งหมดหลังจากสองจุดแรก

การจัดรูปแบบเส้น

สนับสนุน

เส้นและปลายเส้นบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF สไตล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เริ่มต้น ซึ่งได้แก่ เส้นทึบสีดำและลูกศรเปิดตามลำดับ

สนับสนุน

เส้นและปลายเส้นบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF สไตล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เริ่มต้น ซึ่งได้แก่ เส้นทึบสีดำและลูกศรเปิดตามลำดับ

การครอบตัดรูปภาพ

สนับสนุน

สนับสนุนการครอบรูปภาพแบบปกติ อย่างไรก็ตาม จะไม่สนับสนุนการครอบตัดรูปภาพด้วยรูปร่าง

สนับสนุน

สนับสนุนการครอบรูปภาพแบบปกติ อย่างไรก็ตาม จะไม่สนับสนุนการครอบตัดรูปภาพด้วยรูปร่าง

การเปลี่ยนสีรูปภาพ

สนับสนุนบางส่วน

การเปลี่ยนสีรูปภาพบางชนิดจะมีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันใน ODF เช่น รูปขาวดำ การเปลี่ยนสีรูปภาพชนิดอื่นๆ จะไม่มีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันและจะถูกปรับให้เหลือระนาบเดียว รูปภาพจะปรากฏในลักษณะเหมือนเดิม แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาการเปลี่ยนสีออกได้

สนับสนุนบางส่วน

การเปลี่ยนสีรูปภาพบางชนิดจะมีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันใน ODF เช่น รูปขาวดำ การเปลี่ยนสีรูปภาพชนิดอื่นๆ จะไม่มีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันและจะถูกปรับให้เหลือระนาบเดียว รูปภาพจะปรากฏในลักษณะเหมือนเดิม แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาการเปลี่ยนสีออกได้

ตัวเลือกรูปภาพสามมิติ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

สไตล์รูปภาพ

สนับสนุนบางส่วน

เส้นขอบได้รับการสนับสนุนบางส่วน แต่อาจปรากฏในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม

สนับสนุนบางส่วน

เส้นขอบได้รับการสนับสนุนบางส่วน แต่อาจปรากฏในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม

ธีม

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ไฮเปอร์ลิงก์บนรูปร่าง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันแก้ไขสเปรดชีตในรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument

ตารางด้านล่างแสดงว่าฟีเจอร์ Excel สำหรับเว็บ ใดบ้างที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบางส่วนหรือไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument (ods)

 • สนับสนุน    ทั้ง Excel สำหรับเว็บ และรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ เนื้อหาการจัดรูปแบบและการใช้งานจะไม่สูญหายไป

 • สนับสนุนบางส่วน    ทั้ง Excel สำหรับเว็บ และรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้แต่การจัดรูปแบบและการใช้งานอาจได้รับผลกระทบ ไม่มีข้อความหรือข้อมูลหายไปแต่การจัดรูปแบบและวิธีที่คุณทำงานกับข้อความหรือกราฟิกอาจแตกต่างกัน

 • ไม่สนับสนุน    ฟีเจอร์ใน Excel สำหรับเว็บ ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument ด้วยการใช้รูปแบบสเปรดชีต OpenDocument คุณจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเนื้อหาการจัดรูปแบบและการใช้งานส่วนต่างๆของสเปรดชีตของคุณ

 • ไม่สามารถใช้ได้ ฟีเจอร์นี้ได้รับการแนะนำใน Excel สำหรับ Windows เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ขอบเขตงาน

พื้นที่ย่อย

ระดับการสนับสนุน

ข้อคิดเห็น

วัตถุบรรทัดลายเซ็น

ไม่สนับสนุน

ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกเอาออกทันทีที่คุณทำการแก้ไขในไฟล์ บันทึกสำเนาไปยังแก้ไขและลายเซ็นจะถูกเอาออกจากไฟล์ที่คัดลอก

การจัดรูปแบบ

ความสูงของแถว/ความกว้างของคอลัมน์

สนับสนุน

ลักษณะที่ปรากฏควรเหมือนกัน

การจัดรูปแบบ

เซลล์

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

สไตล์ของเซลล์

สนับสนุน

ไฮเปอร์ลิงก์

สนับสนุน

สไตล์ไฮเปอร์ลิงก์อาจเปลี่ยนแปลง

สูตร

สนับสนุน

สูตร

ชื่อ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ ods ใน Excel สำหรับเว็บ ชื่อภายในนิพจน์ที่มีชื่อและชื่อไปยังช่วงเนื่องจะไม่ได้รับการสนับสนุน

สูตร

นิพจน์ทั่วไป

ไม่สนับสนุน

ใช้ตัวกรองขั้นสูงแทน

วันที่

วันที่ก่อน 2443 - 01 - 01

ไม่สนับสนุน

ถ้าบันทึกเวิร์กบุ๊กด้วยวันที่ก่อน 2443-01-01 เป็น .ods วันที่ก่อนปี พ.ศ. 2443 จะไม่บันทึกอย่างถูกต้อง

เครื่องมือข้อมูล

กลุ่มและเค้าร่าง

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel สูตรจะได้รับการสนับสนุน แต่การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการนำสูตรไปใช้อีกครั้งจะไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

เรียงลำดับ

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่าขั้นสูงบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

กรอง

สนับสนุนบางส่วน

การกรองพื้นฐานได้รับการสนับสนุนแต่ตัวกรองที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นตัวกรองวันที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
 

เครื่องมือข้อมูล

ผลรวมย่อย

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel สูตรจะได้รับการสนับสนุน แต่การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการนำสูตรไปใช้อีกครั้งจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นแนวโน้ม

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ ods ใน Excel สำหรับเว็บ เส้นแนวโน้มบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

คำอธิบายแผนภูมิ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ ods ใน Excel สำหรับเว็บ การตั้งค่าบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

แถบค่าคาดเคลื่อน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ ods ใน Excel สำหรับเว็บ แถบข้อผิดพลาดบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

ป้ายชื่อข้อมูล

ไม่สนับสนุน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ ods ใน Excel สำหรับเว็บ ป้ายชื่อข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

ตารางข้อมูล

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นขีดลง

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด

สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อบนป้ายชื่อข้อมูล

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

สนับสนุน

แผนภูมิ

PivotChart

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

ชีตแผนภูมิ

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิวงกลมจากวงกลม หรือ แผนภูมิแท่งจากวงกลม

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

บ็อกซ์และวิสเกอร์

ไม่สามารถใช้งานได้

แผนภูมิ

ฮิสโทแกรม

ไม่สามารถใช้งานได้

แผนภูมิ

แผนภูมิพาเรโต

ไม่สามารถใช้งานได้

แผนภูมิ

แผนภูมิซันเบิร์สท์

ไม่สามารถใช้งานได้

แผนภูมิ

แผนภูมิทรีแมป

ไม่สามารถใช้งานได้

แผนภูมิ

แผนภูมิน้ำตก

ไม่สามารถใช้งานได้

การทำงานร่วมกัน

การเขียนร่วม

ไม่สนับสนุน

ข้อคิดเห็นเซลล์

สนับสนุนบางส่วน

ข้อคิดเห็นในเนื้อหาจะติดอยู่กับเอกสาร การจัดรูปแบบข้อคิดเห็นอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel

การป้องกัน

การป้องกันเวิร์กชีต

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การป้องกันโดยไม่มีรหัสผ่านจะได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่มีเวิร์กชีตที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน จะไม่สามารถบันทึกหรือเปิดได้

ตาราง

สไตล์ตาราง

ไม่สนับสนุน

สไตล์ตารางจะไม่ถูกบันทึกสำหรับไฟล์ที่เปิดในรูปแบบ. ods

ตาราง

แถวผลรวม

สนับสนุนบางส่วน

แถวตารางที่เพิ่มลงในไฟล์รูปแบบ ods ใน Excel สำหรับเว็บ จะถูกแปลงเป็นสูตรเมื่อเปิดไฟล์อีกครั้ง

การพิมพ์

ช่วงการพิมพ์

สนับสนุน

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×