ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument Text (.odt) และรูปแบบ Word (.docx)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไฟล์ OpenDocument (.odt) เข้ากันได้กับ Word และแอปพลิเคชันแบบโอเพนซอร์ส เช่น OpenOffice และ LibreOffice แต่คุณอาจเห็นการจัดรูปแบบที่แตกต่างออกไป และฟีเจอร์ Word บางชนิดอาจไม่มีให้ใช้งานในไฟล์ .odt เอกสาร Word (.docx) เข้ากันได้กับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่

สลับรูปแบบไฟล์เริ่มต้นของคุณ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Word 2016, 2013 หรือ 2010 ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  • ใน Word 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม > ตัวเลือก Word

 2. คลิก บันทึก

 3. ภายใต้ บันทึกงานนำเสนอ ในรายการ บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้ ให้คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

อะไรบ้างที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อฉันบันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบ OpenDocument Text

ตารางด้านล่างจะแสดงฟีเจอร์ของ Word ที่ได้รับการสนับสนุนเต็มรูปแบบ ได้รับการสนับสนุนบางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument (.odt)

 • สนับสนุน     ทั้ง Word และรูปแบบ OpenDocument Text สนับสนุนฟีเจอร์นี้ เนื้อหา การจัดรูปแบบ และความสามารถในการใช้งานจะไม่สูญหาย

 • สนับสนุนบางส่วน     ทั้ง Word และรูปแบบ ข้อความ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่การจัดรูปแบบและความสามารถในการใช้งานอาจได้รับผลกระทบ ข้อความหรือข้อมูลจะยังคงอยู่ แต่การจัดรูปแบบและวิธีทำงานกับข้อความหรือกราฟิกอาจแตกต่างจากเดิม

 • ไม่สนับสนุน     ฟีเจอร์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบข้อความ OpenDocument ถ้าคุณวางแผนจะบันทึกเอกสาร Word ของคุณในรูปแบบข้อความ OpenDocument โปรดอย่าใช้ฟีเจอร์นี้ เนื่องจากคุณอาจสูญเสียเนื้อหา การจัดรูปแบบ และความสามารถในการใช้งานในส่วนของเอกสารที่ได้รับผลกระทบจากฟีเจอร์

เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์กราฟิก ให้ดูที่ ตารางองค์ประกอบกราฟิก ที่ส่วนท้ายของบทความนี้

พื้นที่

พื้นที่ย่อย

ระดับของการสนับสนุน

การทำงานร่วมกัน

สมุดรายชื่อ

สนับสนุน

การทำงานร่วมกัน

บล็อก

สนับสนุน

การทำงานร่วมกัน

ข้อคิดเห็น

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ .odt แล้วเปิดขึ้นอีกครั้งใน Word 2007 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มคำจะกลายเป็นจุดเดียว โดยปกติจุดนั้นจะถูกระบุไว้ที่ท้ายกลุ่มคำ

ตารางจะไม่ได้รับการสนับสนุนในข้อคิดเห็น เนื้อหาของตารางจะคงอยู่ในข้อคิดเห็น แต่โครงสร้างของตารางจะหายไป

การทำงานร่วมกัน

เปรียบเทียบ-ผสานเอกสาร

สนับสนุน

การทำงานร่วมกัน

การป้องกันเอกสาร

ไม่สนับสนุน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ Word 2007 ในรูปแบบ .odt ฟีเจอร์นี้จะถูกเอาออกและไฟล์ .odt ที่มีฟีเจอร์นี้จะไม่สามารถเปิดได้

การทำงานร่วมกัน

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)

ไม่สนับสนุน

เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word 2007 ในรูปแบบ .odt ฟีเจอร์นี้จะถูกเอาออกและไฟล์ .odt ที่มีฟีเจอร์นี้จะไม่สามารถเปิดได้

การทำงานร่วมกัน

จดหมายเวียน

สนับสนุน

เขตข้อมูล ADDRESSBLOCK และ RECIPIENT จะถูกแปลงเป็นข้อความธรรมดา

ถ้าเอกสารถูกแก้ไขโดยแอปพลิเคชัน ODF อื่นจะต้องสร้างการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอีกครั้ง

การทำงานร่วมกัน

บานหน้าต่างการตรวจทาน

สนับสนุน

การทำงานร่วมกัน

ติดตามการเปลี่ยนแปลง

ไม่สนับสนุน

เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word 2007 ในรูปแบบ .odt การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการยอมรับ

เนื้อหา

บรรณานุกรม

ไม่สนับสนุน

ส่วนบรรณานุกรมจะถูกแปลงเป็นข้อความธรรมดา

เนื้อหา

คำอธิบายภาพ

ไม่สนับสนุน

เขตข้อมูล SEQ จะถูกแปลงเป็นข้อความธรรมดา

เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบายภาพใหม่ หมายเลขคำอธิบายภาพจะไม่บวกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

เนื้อหา

ตัวควบคุมเนื้อหา

ไม่สนับสนุน

เนื้อหา

การอ้างอิงไขว้

สนับสนุน

เนื้อหา

แบบเอกสารสำเร็จรูป

ไม่สนับสนุน

เนื้อหา

ตัวแก้ไขสมการ

สนับสนุน

เนื้อหา

สมการ

สนับสนุน

เนื้อหา

เชิงอรรถ-อ้างอิงท้ายเรื่อง

สนับสนุน

ตัวคั่นแบบกำหนดเองไม่ได้รับการสนับสนุน

เนื้อหา

เฟรม

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word 2007 ในรูปแบบ .odt

 • เฟรมจะถูกแปลงเป็นกล่องข้อความ

 • จุดยึดของบางพื้นที่ในระยะขอบจะไม่ได้รับการสนับสนุน

เนื้อหาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะทำให้เฟรมหายไป แต่เนื้อหาจะยังคงอยู่ เนื้อหาที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ ตาราง รูปร่างอัตโนมัติ กล่องข้อความ เฟรม และกราฟิก SmartArt

เนื้อหา

เฟรมเซต

ไม่สนับสนุน

เนื้อหา

หัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ

สนับสนุน

เนื้อหา

ดัชนี

สนับสนุน

ดัชนีหลายคอลัมน์ไม่ได้รับการสนับสนุนในขณะนี้

เนื้อหา

แทรกตัวแบ่ง

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word 2007 ในรูปแบบ .odt คุณสมบัติบางอย่างของตัวแบ่งส่วนแบบต่อเนื่องอาจหายไป เช่น ระยะขอบบน/ล่าง หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ เส้นขอบ และการใส่หมายเลขบรรทัด

เนื้อหา

Office Art

สนับสนุน

ให้ดูที่ ตารางองค์ประกอบกราฟิก สำหรับรายละเอียด

เนื้อหา

การใส่หมายเลขหน้า

สนับสนุน

เนื้อหา

รูปภาพ

สนับสนุน

รูปภาพจากเอกสารที่สร้างใน OpenOffice จะไม่แสดงขึ้น

เนื้อหา

ตาราง

สนับสนุนบางส่วน

ตารางที่มีมากกว่า 64 คอลัมน์จะไม่ได้รับการสนับสนุน

การจัดรูปแบบธีมจะถูกแปลงเป็นการจัดรูปแบบระดับเซลล์

เนื้อหา

เทมเพลตและตัวช่วยสร้าง

สนับสนุน

เนื้อหา

กล่องข้อความ

สนับสนุนบางส่วน

ไม่สามารถซ้อนกล่องข้อความได้

เนื้อหา

สารบัญ (TOC)

สนับสนุนบางส่วน

TOC สูญเสียรายการที่มีป้ายชื่อเป็นเขตข้อมูล SEQ

เนื้อหา

สารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย (TOA)

ไม่สนับสนุน

เนื้อหา

สารบัญภาพ (TOF)

ไม่สนับสนุน

เนื้อหา

E2O

สนับสนุน

ให้ดูที่ ตารางองค์ประกอบกราฟิก สำหรับรายละเอียด

การแก้ไข

การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

สนับสนุน

การแก้ไข

การแก้ไขอัตโนมัติ

สนับสนุน

การแก้ไข

การสรุปอัตโนมัติ

ไม่สนับสนุน

การแก้ไข

ข้อความอัตโนมัติ

สนับสนุน

รายการข้อความอัตโนมัติจะถูกเก็บไว้ในเทมเพลต Word (.dotx) ถ้าคุณบันทึกเทมเพลต Word ที่มีรายการข้อความอัตโนมัติในรูปแบบ .odt รายการข้อความอัตโนมัติจะไม่ได้รับการบันทึกในเวอร์ชัน .odt

การแก้ไข

เปลี่ยนตัวพิมพ์

สนับสนุน

การแก้ไข

คลิกแล้วพิมพ์

สนับสนุน

การแก้ไข

ตัด-คัดลอก-วาง

สนับสนุน

การแก้ไข

ลากแล้วปล่อย

สนับสนุน

การแก้ไข

ซองจดหมายและป้ายชื่อ

สนับสนุน

การแก้ไข

การเลือก

สนับสนุน

การแก้ไข

เรียงลำดับ

สนับสนุน

การแก้ไข

เลิกทำ-ทำซ้ำ-ทำอีกครั้ง

สนับสนุน

การแก้ไข

นับจำนวนคำ

สนับสนุน

การดำเนินการไฟล์

รูปแบบไฟล์ไบนารี

สนับสนุน

สามารถบันทึกเป็นชนิดไฟล์ .doc และ .dot แบบไบนารีได้

การดำเนินการไฟล์

Bulletproofer

สนับสนุน

การดำเนินการไฟล์

การเข้ารหัสลับ

ไม่สนับสนุน

การดำเนินการไฟล์

รูปแบบไฟล์แบบคงที่

สนับสนุน

สามารถบันทึกเป็นชนิดไฟล์ .pdf และ .xps ได้

การดำเนินการไฟล์

รูปแบบไฟล์ HTML

สนับสนุน

สามารถบันทึกเป็นชนิดไฟล์ .html ได้

การดำเนินการไฟล์

เอกสารหลัก

ไม่สนับสนุน

การดำเนินการไฟล์

รูปแบบไฟล์ Open XML

สนับสนุน

สามารถบันทึกเป็นชนิดไฟล์ .docx และ .dotm ได้

การดำเนินการไฟล์

ตัวจัดระเบียบ

สนับสนุน

การดำเนินการไฟล์

รูปแบบไฟล์ RTF

สนับสนุน

สามารถบันทึกเป็นชนิดไฟล์ .rtf ได้

การดำเนินการไฟล์

ตัวแปลงข้อความ

สนับสนุน

การดำเนินการไฟล์

การเข้ารหัสข้อความ

สนับสนุน

การดำเนินการไฟล์

ศูนย์ความเชื่อถือ

สนับสนุน

การดำเนินการไฟล์

ตัวแปลง Word

สนับสนุน

การดำเนินการไฟล์

รูปแบบไฟล์ WordML

สนับสนุน

สามารถบันทึกเป็นชนิดไฟล์ WordML ได้

การดำเนินการไฟล์

การรวมเข้ากับ WSS

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

พื้นหลัง

ไม่สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

เส้นขอบและแรเงา

สนับสนุน

ลวดลายบนการแรเงาไม่ได้รับการสนับสนุน

สไตล์เส้นขอบรูปภาพไม่ได้รับการสนับสนุน ลวดลายและสไตล์จะถูกแปลงเป็นเส้นทึบ

การจัดรูปแบบ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

สนับสนุน

ระยะห่างระหว่างลำดับเลข/สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยกับข้อความอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

ระยะห่างระหว่างข้อมูลในรายการจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะกับระยะห่างบรรทัดของเอกสาร

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเริ่มต้นใน OpenOffice จะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏเมื่อเปิดไฟล์ .odt ใน Word 2007

การจัดรูปแบบ

ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

สนับสนุน

จุดยึดของบางพื้นที่ในระยะขอบจะไม่ได้รับการสนับสนุน

การจัดรูปแบบ

ตัวตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

ตัวคัดวางรูปแบบ

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

ปากกาเน้นข้อความ

สนับสนุน

การเน้นจะถูกแปลงเป็นสีพื้นหลังอักขระเมื่อคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ .odt

การจัดรูปแบบ

เส้นแนวนอน

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

ย่อหน้า

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

เปิดเผยการจัดรูปแบบ

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

สไตล์

สนับสนุน

จำนวนของสไตล์จะเพิ่มขึ้นหลังจากคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ .odt และการจัดรูปแบบทั้งหมดใน ODF จะใช้สไตล์เป็นหลัก

การจัดรูปแบบ

แท็บ

สนับสนุน

แท็บการจัดตำแหน่งไม่ได้รับการสนับสนุน

การจัดรูปแบบ

คอลัมน์ข้อความ

สนับสนุน

คุณสมบัติบางอย่างที่สัมพันธ์กับส่วนนี้อาจสูญหายไป ตัวอย่างเช่น ระยะขอบบน/ล่าง หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ เส้นขอบ หรือการใส่หมายเลขบรรทัด

การจัดรูปแบบ

การวางแนวข้อความ

สนับสนุนบางส่วน

รูปแบบการวางแนวข้อความต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน

 • rltb: ขวาไปซ้าย บนลงล่าง

 • lrtb: ซ้ายไปขวา บนลงล่าง

 • tbrl: บนลงล่าง ขวาไปซ้าย

 • การวางแนวข้อความในเซลล์ตารางไม่ได้รับการสนับสนุน

การจัดรูปแบบ

ธีม

ไม่สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

ลายน้ำ

ไม่สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

การแสดงตัวอย่างแบบทันที

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

การวางตำแหน่ง

สนับสนุนบางส่วน

การวางตำแหน่งของกล่องข้อความ เฟรม และรูปร่างบางรายการอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดของจุดยึดที่ใช้

โครงสร้างพื้นฐาน

Acetate

สนับสนุน

เมื่อคุณบันทึกในรูปแบบ .odt เนื้อหาที่มีตัวควบคุมเนื้อหาจะถูกแปลงเป็นข้อความทั่วไป

โครงสร้างพื้นฐาน

บุ๊กมาร์ก

สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน

บูต-เลิก (Boot-Quit)

สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน

Cicero - ลายมือ - คำพูด

สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน

การผูกข้อมูล

ไม่สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน

DDE

ไม่สนับสนุน

เนื้อหาของเขตข้อมูลจะถูกแปลงเป็นข้อความธรรมดา

ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลจะสูญหาย

โครงสร้างพื้นฐาน

เขตข้อมูล

สนับสนุนบางส่วน

เขตข้อมูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกแปลงเป็นข้อความธรรมดา

เขตข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจะยังคงเป็นเขตข้อมูลต่อไป

เขตข้อมูล SEQ ไม่ได้รับการสนับสนุนและจะมีผลต่อลักษณะการทำงานของ TOC และคำอธิบายภาพ

โครงสร้างพื้นฐาน

ActiveX/ฟอร์ม

ไม่สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน

Freeze Dry

สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน

วิธีใช้

สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน

ไฮเปอร์ลิงก์

สนับสนุน

เอกสารจาก OpenOffice จะไม่มีสไตล์ของไฮเปอร์ลิงก์ แต่ยังคงทำงานได้

โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อคิดเห็นที่เป็นหมึก

ไม่สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน

การกำหนดคีย์บอร์ดเอง

ไม่สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน

OCX

ไม่สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน

OLE

สนับสนุนบางส่วน

วัตถุที่ฝังตัวในเอกสารที่สร้างใน OpenOffice จะไม่แสดงขึ้น ชนิดของภาพจะไม่ได้รับการสนับสนุน และลิงก์จะเป็นแบบสัมพัทธ์

นานาชาติ

IME

สนับสนุน

นานาชาติ

แทรกสัญลักษณ์

สนับสนุน

นานาชาติ

ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบเพิ่มได้

สนับสนุน

นานาชาติ

สองบรรทัดในหนึ่ง

สนับสนุน

MODI

OCR

สนับสนุน

การนำทาง

ผังเอกสาร

สนับสนุน

การนำทาง

ค้นหา-แทนที่

สนับสนุน

การนำทาง

GoTo-GoBack

สนับสนุน

การพิมพ์

สนับสนุน

การพิมพ์

การตั้งค่าหน้ากระดาษ

สนับสนุน

การพิมพ์

การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

สนับสนุน

ความสามารถในการโปรแกรม

Addin

สนับสนุนบางส่วน

ความสามารถในการโปรแกรม

C-API

สนับสนุนบางส่วน

ความสามารถในการโปรแกรม

COM Addin

สนับสนุนบางส่วน

ความสามารถในการโปรแกรม

เหตุการณ์

สนับสนุนบางส่วน

ความสามารถในการโปรแกรม

แมโคร

ไม่สนับสนุน

ความสามารถในการโปรแกรม

รูปแบบวัตถุ

สนับสนุน

ความสามารถในการโปรแกรม

เอกสารสมาร์ท

ไม่สนับสนุน

ความสามารถในการโปรแกรม

สมาร์ทแท็ก

ฟีเจอร์ที่ไม่พร้อมใช้งาน

ความสามารถในการโปรแกรม

การบันทึก VBA

สนับสนุน

ความสามารถในการโปรแกรม

การผสาน VBE

สนับสนุน

ความสามารถในการโปรแกรม

WordBasic

สนับสนุน

การพิสูจน์อักษร

พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

สนับสนุน

การพิสูจน์อักษร

ไวยากรณ์

สนับสนุน

พื้นที่ของข้อความที่ทำเครื่องหมายเป็น "ไม่ตรวจการสะกดหรือไวยากรณ์" จะสูญเสียคุณสมบัตินี้ไป ข้อความนั้นจะได้รับการตรวจการสะกดและไวยากรณ์

การพิสูจน์อักษร

การใส่ยัติภังค์

สนับสนุน

การพิสูจน์อักษร

การแก้ไขอัตโนมัติ

สนับสนุน

การพิสูจน์อักษร

การตรวจหาภาษาอัตโนมัติ

สนับสนุน

การพิสูจน์อักษร

คุณสมบัติภาษา

สนับสนุน

การพิสูจน์อักษร

การสะกด

สนับสนุน

พื้นที่ของข้อความที่ทำเครื่องหมายเป็น "ไม่ตรวจการสะกดหรือไวยากรณ์" จะสูญเสียคุณสมบัตินี้ไป ข้อความนั้นจะได้รับการตรวจการสะกดและไวยากรณ์

การพิสูจน์อักษร

อรรถาภิธาน

สนับสนุน

การพิสูจน์อักษร

การแปล

สนับสนุน

การค้นคว้า

บานหน้าต่างการค้นคว้า

สนับสนุน

มุมมอง

แบบร่าง

สนับสนุน

มุมมอง

มุมมอง

สนับสนุน

มุมมอง

เค้าโครงเหมือนพิมพ์

สนับสนุน

มุมมอง

การอ่าน

สนับสนุน

มุมมอง

ไม้บรรทัด

สนับสนุน

มุมมอง

การเลื่อน

สนับสนุน

มุมมอง

แถบสถานะ

สนับสนุน

มุมมอง

รูปขนาดย่อ

สนับสนุน

มุมมอง

เค้าโครงเว็บ

สนับสนุน

มุมมอง

การจัดหน้าต่าง

สนับสนุน

มุมมอง

ย่อ/ขยาย

ไม่สนับสนุน

WordMail

ลายเซ็นอัตโนมัติ

สนับสนุน

WordMail

โทรสาร

สนับสนุน

WordMail

HTML

สนับสนุน

WordMail

ตัวเลือก

ไม่สนับสนุน

WordMail

ข้อความธรรมดา

สนับสนุน

WordMail

RFM

สนับสนุน

WordMail

RTF

สนับสนุน

XML

แนบ Schema

ไม่สนับสนุน

XML

แอตทริบิวต์

ไม่สนับสนุน

XML

แหล่งข้อมูลภายนอก

ไม่สนับสนุน

XML

รวมข้อความ

ไม่สนับสนุน

XML

ผสาน XML

ไม่สนับสนุน

XML

OOUI

ไม่สนับสนุน

XML

ลักษณะการทำงานในการเลือก

ไม่สนับสนุน

XML

มุมมองแบบโครงสร้าง

ไม่สนับสนุน

XML

การตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่สนับสนุน

XML

XSLT

ไม่สนับสนุน

องค์ประกอบกราฟิก

ตารางด้านล่างจะแสดงฟีเจอร์กราฟิกของ Word ที่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่ ได้รับการสนับสนุนบางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument (.odt)

 • สนับสนุน    รูปแบบ Word และรูปแบบ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ กราฟิกที่ใช้ฟีเจอร์นี้จะปรากฏขึ้นและทำงานเหมือนกันในทั้งสองรูปแบบ

 • สนับสนุนบางส่วน     รูปแบบ Word และรูปแบบ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่กราฟิกระหว่างสองรูปแบบอาจปรากฏขึ้นแตกต่างกัน ข้อมูลจะไม่สูญหายไประหว่างสองรูปแบบ แต่การจัดรูปแบบและวิธีที่คุณทำงานกับกราฟิกเหล่านี้อาจแตกต่างกัน

 • ไม่สนับสนุน    เนื่องจากความแตกต่างอย่างชัดเจนของฟีเจอร์และการปรับใช้งานระหว่างรูปแบบ Word และรูปแบบ OpenDocument ฟีเจอร์นี้จึงไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument ถ้าคุณวางแผนจะบันทึกเอกสารของคุณในรูปแบบ OpenDocument อย่าใช้ฟีเจอร์เหล่านี้

รูปร่างพื้นฐาน

ระดับการสนับสนุน

รูปร่าง

สนับสนุน

กล่องข้อความ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นวัตถุในกล่องข้อความที่ได้รับการสนับสนุนบางส่วน กราฟิก SmartArt, รูปร่าง หรือกล่องข้อความภายในกล่องข้อความจะไม่ได้รับการสนับสนุน และจะสูญหายเมื่อคุณเปิดไฟล์

อักษรศิลป์

สนับสนุน

ตัวเลือกรูปร่างสามมิติ

สนับสนุน

รูปภาพ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นตัวเลือกการแทรกและลิงก์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF

ไดอะแกรม SmartArt

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มของรูปร่าง

ตัวควบคุม ActiveX

ไม่สนับสนุน

วัตถุในแผนภูมิ

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยแผนภูมิและวัตถุ Word ไม่สามารถสนับสนุนกลุ่มที่มีแผนภูมิ วัตถุจะถูกยกเลิกการจัดกลุ่มเมื่อคุณเปิดไฟล์ใน Word

วัตถุบรรทัดลายเซ็น

ไม่สนับสนุน

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก

สนับสนุน

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึกจะถูกแปลงเป็น Enhanced MetaFile (EMF) (ใน Word 2007 คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึกจะถูกแปลงเป็นรูปร่างอิสระ)

กลุ่มของวัตถุ

สนับสนุนบางส่วน

วัตถุบางอย่างไม่สามารถถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้ใน Word วัตถุเหล่านั้นจะถูกยกเลิกการจัดกลุ่มเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument กรณีนี้จะรวมถึงวัตถุต่างๆ ที่จัดกลุ่มเข้ากับแผนภูมิ และรูปภาพที่จัดกลุ่มเข้ากับรูปร่าง กล่องข้อความ หรือวัตถุ OLE

การมองเห็นวัตถุ

สนับสนุนบางส่วน

วัตถุที่มองไม่เห็นจะสามารถมองเห็นได้หลังจากบันทึกไฟล์ในนามสกุล .odt แล้วเปิดไฟล์อีกครั้งใน Word

เส้นขอบของวัตถุ

สนับสนุน

สไตล์เส้นขอบบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุน สไตล์เส้นขอบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เส้นขอบเริ่มต้น (เส้นทึบสีดำ)

การเติมวัตถุ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นสีเติมไล่ระดับที่มีจุดเปลี่ยนมากกว่าสองจุดจะสูญเสียจุดเปลี่ยนทั้งหมดหลังจากสองจุดแรก

การจัดรูปแบบเส้น

สนับสนุน

เส้นและปลายเส้นบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF สไตล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เริ่มต้น ซึ่งได้แก่ เส้นทึบสีดำและลูกศรเปิดตามลำดับ

การครอบตัดรูปภาพ

สนับสนุน

สนับสนุนการครอบรูปภาพแบบปกติ อย่างไรก็ตาม จะไม่สนับสนุนการครอบตัดรูปภาพด้วยรูปร่าง

การเปลี่ยนสีรูปภาพ

สนับสนุนบางส่วน

การเปลี่ยนสีรูปภาพบางชนิดจะมีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันใน ODF เช่น รูปขาวดำ การเปลี่ยนสีรูปภาพชนิดอื่นๆ จะไม่มีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันและจะถูกปรับให้เหลือระนาบเดียว รูปภาพจะปรากฏในลักษณะเหมือนเดิม แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาการเปลี่ยนสีออกได้

ตัวเลือกรูปภาพสามมิติ

ไม่สนับสนุน

สไตล์รูปภาพ

สนับสนุนบางส่วน

เส้นขอบได้รับการสนับสนุนบางส่วน แต่อาจปรากฏในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม

ธีม

ไม่สนับสนุน

ไฮเปอร์ลิงก์บนรูปร่าง

ไม่สนับสนุน

ด้านบนของหน้า

สุดท้ายอัปเดตแล้ว 2015-8-17

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×